BIZIT plus

Seavus, kompanija koja podstiče žene da napreduju u IT industriji

Iako se o neravnopravnosti polova u IT industriji priča već godinama, u praksi se stvari sporo menjaju. Manje plate za isti posao, teže napredovanje i mali udeo u vodećim pozicijama samo su neki od problema s kojima se suočavaju žene.

PCPress.rs Image

Brojne istraživačke studije pokazuju da nedostatak žena na rukovodećim pozicijama ima dugoročan negativan uticaj na sve vrste industrija, njihove poslovne rezultate i korporativnu kulturu. Liderke pružaju drugačiji skup veština, maštovitih perspektiva i, što je još važnije, strukturalnih i kulturnih razlika koje pokreću efikasna rešenja

Ne samo da je ženski rad podjednako vredan već ponekad veće prisustvo žena može doneti i značajne prednosti. Istraživanje Instituta McKinsey pokazalo je da kompanije s većom rodnom raznolikošću rade bolje, zapošljavaju veće talente, imaju produktivnije zaposlene i bolje zadržavaju zaposlene od kompanija koje se ne fokusiraju na različitost i inkluziju. I pored toga, žene su i dalje globalno nedovoljno zastupljene u IT ulogama.

U potrazi za lepim primerom ravnopravnosti i pozitivnog uticaja žena na poslovanje IT firmi, naišli smo na Seavus, kompaniju za razvoj softvera i konsalting, koja postavlja nove standarde kada je ravnopravnost polova u pitanju. Seavus je kompanija koja postoji više od 22 godine, posluje u 17 zemalja i ima oko 950 zaposlenih, a od pre dve godine je deo Aricoma grupe.

Globalna nesrazmera

Da bi se imala jasna slika i bolje sagledao uspeh koji je Seavus postigao na polju ravnopravnosti, treba znati i kakva je situacija u Evropi i globalno. Prema bazi podataka Eurostat-a o rodnoj ravnopravnosti, u trećem kvartalu 2020. godine više od 9,5 miliona ljudi imalo je rukovodeću poziciju u EU: 6,2 miliona muškaraca i 3,3 miliona žena. Iako žene predstavljaju skoro polovinu svih zaposlenih u EU (46 odsto), one su nedovoljno zastupljene među menadžerima (34 odsto). U IT firmama je situacija još nepovoljnija. Prema Harvey Nash / KPMG CIO istraživanju, na vodećim pozicijama u IT firmama nalazi se samo 11 odsto žena, a kada gledamo ukupan broj članova IT timova, žene čine tek jednu petinu, pri čemu je i to bolja situacija nego što je bilo pre par godina.

Seavus impresionira

S obzirom na to da su u Seavus-u znanje, posvećenost i naporan rad glavni kriterijumi za napredovanje u poslu, ne čudi što imaju veliki broj žena na menadžerskim pozicijama. Od ukupnog broja zaposlenih 40 odsto su žene, a impresivno deluje podatak da su u najvišim organima upravljanja zastupljene sa više od 65 odsto. Kada se sve to uzme u obzir, logično je zašto smo baš zaposlene u Seavus-u odabrali za sagovornice.

Odgovor na pitanje o tome kako je biti žena na menadžerskoj poziciji u velikoj IT kompaniji daju Milica Stojanović, generalna direktorka Seavus Srbija i Dijana Lukić, Technical Lead u Oracle diviziji.

PCPress.rs Image
Milica Stojanović, generalna direktorka Seavus Srbija

Milica Stojanović: „Stvarno verujem da biti na menadžerskoj poziciji kao žena nije ništa teže nego biti zaposlena žena na bilo kojoj drugoj poziciji. Balansirati između porodice, dece i posla i raditi svoj posao sa odgovornošću i posvećenošću teško je bez obzira na poziciju koju imate. Međutim, uprkos svim izazovima, IT industrija je takođe veoma kreativna i inspirativna, posebno zato što radimo s pametnim, mladim ljudima koji trenutno vode svet. Zadovoljstvo je upravljati njima. Generalno, zaista je sjajno biti žena na menadžerskoj poziciji u IT-ju. Zvanična statistika o broju žena u Seavus menadžmentu ide u prilog ženama, a procenat žena programera raste svake godine. Žene u Seavus-u imaju punu podršku kompanije u svakom aspektu života, uključujući ravnotežu između posla i privatnog života, zdravlja, poslovnih prilika i daljeg obrazovanja i napredovanja.”

PCPress.rs Image
Dijana Lukić, Technical Lead u Oracle diviziji

Dijana Lukić: „Biti menadžer je kao i svaki drugi posao. Kao industrija koja se stalno razvija i ‘tera’ svoju radnu snagu da neprestano uči i unapređuje se u svim aspektima, IT industrija je uvek bila lider u unošenju pozitivnih promena u društvo. Radeći u ovoj oblasti već 20 godina, sećam se vremena kada sam imala samo jednu ili dve koleginice, ali danas je situacija potpuno drugačija i ne možemo više IT smatrati industrijom kojom dominiraju muškarci. Pretpostavljam da ćemo sve više žena viđati na tehničkim rukovodećim pozicijama jer one stiču dovoljno iskustva da preuzmu svu odgovornost koja je potrebna za ove pozicije. Možda zvuči kao kliše, ali uvek sam volela ono što radim i pretpostavljam da je to ključni sastojak uspeha. Kada bih morala da se vratim da biram profesiju, ponovo bih krenula istim putem. Što se tiče moje budućnosti, nikada ne pravim nikakve stroge planove. Volela bih da radim ovaj posao sve dok sam strastvena prema njemu. To bi mogla biti i moja poruka drugima. Uvek sledite svoje snove i nikada ne odustajte samo zbog nekih stereotipa. Izbor je na vama. Slobodni ste da sami birate i tako uvek treba da bude.”

PCPress.rs Image
Marija Trajkovska, menadžerka za zapošljavanje

Da bismo bolje razumeli uticaj žena na poslovanje i rast Seavus-a, pomogla nam je Marija Trajkovska, menadžerka za zapošljavanje: „Jedini relevantni kvaliteti u Seavus-u su znanje, kreativnost, strast i stalno usavršavanje. ‘Meke’ veštine i emocionalna inteligencija su oblasti u kojima žene imaju blagu prednost u odnosu na muškarce. Upravljanje konfliktima, emocionalna samosvest, timski rad, prilagodljivost i empatija kompetencije su koje su definitivno neophodne da bi žena uspela u poslu i da bi kompanija rasla.”

PCPress.rs Image
Tijana Đurović, finansijska direktorka, Seavus

O izazovima s kojima se susreću žene koje rade u tehnološkom sektoru, ispričala nam je Tijana Đurović, finansijska direktorka u Seavus-u: „Ovaj sektor zaista može biti izazovan, jer je veoma dinamičan i prolazi kroz mnoge istovremene promene i transformacije, ali to važi za sve zaposlene, bez obzira na pol. Štaviše, sigurna sam da je svaki igrač u ovoj industriji, bilo da je muškarac ili žena, namerno izabrao igru koja je triler, a ne statični šou.”

PCPress.rs Image
Olivera Gegovska, menadžerka ljudskih resursa

Olivera Gegovska, menadžerka ljudskih resursa u Seavus-u, opisala nam je korporativnu kulturu: „Naša ciljno orijentisana korporativna kultura favorizuje vrednosti znanja, predviđanja, izvrsnosti, samopouzdanja i želje za stalnim učenjem, napredovanjem i rastom, kao kvalitete na osnovu kojih vršimo selekciju i nalazimo odgovarajući posao za osobe koje zapošljavamo. U svim ostalim segmentima naših poslovnih procesa, takođe favorizujemo agilnost i raznovrsnost, omogućavajući postojanje raznih supkultura na brojnim nivoima, kao što su pravna lica, filijale, divizije i odeljenja, tehnološke grupe, projekti, timovi i svim drugim nivoima hijerarhije u našoj kompaniji.”

PCPress.rs Image
Dejan Petreski, operativni direktor, Seavus

A šta na sve to kaže Dejan Petreski, operativni direktor u Seavus-u: „Time što imamo žene na rukovodećim pozicijama u kompaniji, stvaramo ravnotežu i priliku i pružamo uzore koji dokazuju da je jedino ograničenje koje možete imati u IT-ju vaša sopstvena volja i želja da uspete. Informaciona tehnologija je grana nauke i kao takva ne pravi razliku između polova. Umesto toga, pruža neograničene mogućnosti i prilike za sve. Kao kompanija, zalažemo se za ravnotežu i društveno ravnopravnu sredinu u kojoj se sve svodi na znanje i ambiciju.”

Zašto se ugledati na Seavus?

Pandemija je omogućila veći rad od kuće i fleksibilnije radno vreme, što je posebno pogodovalo osobama koje treba u podjednakoj meri da usklađuju poslovne i porodične obaveze, a to su najčešće upravo žene. Za kompanije je od suštinskog značaja da razumeju šta rodna ravnopravnost, različitost i inkluzija znače za osobe koje traže posao, zaposlene i radnu snagu. Seavus kao kompanija pokazuje da duboko veruje da pružanjem jednakih mogućnosti zapošljavanja stvara put ka boljem i pravednijem svetu gde buduće generacije mogu da napreduju bez ikakvih prepreka i izazova.

Korisna adresa: seavus.com

Facebook komentari: