Smart: Takmičenje iz informatike – Smart Game Developer

Smart-gimnazija Računarska gimnazija Smart iz Novog Sada po prvi put organizuje informatičko takmičenje za učenike osnovnih škola u izradi igrica na računaru, pod nazivom "Smart Game Developer". U obzir dolaze sve vrste igrica, od kvizova, ukrštenih reči, osmosmerki, spajalica, pa do igrica u kojima se igrač kreće i sakuplja poene, pogađa određene ciljeve i slično.

Dozvoljeno je korišćenje alata po izboru.

Radove je potrebno poslati najkasnije do 31.03.2010. godine.

Rad i dokumentaciju poslati na CD ili DVD mediju. Dokumentacija mora biti pisana na srpskom jeziku, neophodno je da sadrži podatke o autoru (ime i prezime, mesto, škola, email adresu i telefon), kao i detalje o samom radu.

Svaki učenik može konkurisati samo jednim radom.

Detaljnije propozicije:

1.1. Test

Testom su obuhvaćene sledeće oblasti: istorijat računarstva, osnovni pojmovi o računaru, vrste računara i perifernih uređaja, primena računara, organizovanje podataka, osnovni pojmovi, korišćenje računara, razvoj i uloga operativnih sistema, pojam algoritama i programa, osnove programskih aplikacija u nekom od programskih jezika, osnovni pojmovi Windows okruženja, osnovni pojmovi obrade teksta, programski paketi Windows okruženja, Internet i drugo.

Pročitajte i:  Notepad konačno dobija dugo željene funkcije

Test donosi od 0 do 20 bodova

1.2. Dokumentacija

Svaki takmičar je obavezan da na CD-u, sa radom, pošalje i urađen elaborat programa-igrice.

Svaka dokumentacija mora imati sledeća dva dela:

  1. Uputstvo za korisnika – treba da sadrži sve ono što je potrebno prosečnom korisniku da se snađe prilikom korišćenja igrice.
  2. Tehnička dokumentacija – treba da govori o tome koji alat je korišćen i zbog čega, koje strukture su korišćene, kako su realizovani neki specifični delovi igrice.

Sadržaj dokumentacije donosi od 0 do 10 bodova

1.3. Igrica se boduje po sledećim elementima:

  • Funkcionalnost………………………………………… (0-10)
  • Dizajn……………………………………………………….. (0-15)
  • Složenost………………………………………………….. (0-20)

Igrica donosi od 0 do 45 bodova

Funkcionalnost

Opšta funkcionalnost igrice obuhvata procenu grešaka u radu programa: da li se program iznenadno zaustavlja, da li se javljaju greške u interfejsu, da li se program uvek i bez problema startuje i sl.

Dizajn

Ocenjuje se dizajn elemenata interfejsa igrice iskorišćenje prostora, raspored, preglednost, originalnost i autentičnost upotrebljenih elemenata interfejsa, uklopljenost delova i celine i opšti estetski utisak. Preglednost i čitljivost koda, komentarisanje delova koda, uvlačenje koda se takođe boduje u okviru dizajna.

Pročitajte i:  Promenite ovih 5 Windows podešavanja da biste poboljšali zaštitu vaših podataka

Složenost programa

Maksimalan broj bodova dobijaju igrice koje koriste kompleksne algoritme, imaju vrlo složenu strukturu i potrebno je puno vremena da bi se isprogramirale… Srednji broj bodova dobijaju sve igrice složenog koda, sa algoritmima srednje složenosti. Najmanje bodova dobijaju one igrice koje su napravljene "slaganjem kockica" i sa malo jednostavnog koda.

1.4. Prikaz i odbrana rada

Prikaz i odbrana rada sastoji se u objašnjenju rada i postupka izrade programske aplikacije u trajanju od oko 10 minuta. Kandidat može da koristi priloženu dokumentaciju radi jasnijih i preciznijih odgovora. Ocenjivačka komisija postavlja dodatna pitanja kako bi se uverila u poznavanje i autentičnost izrade programske aplikacije koju izlaže kandidat.

Odbrana rada donosi od 0 do 25 bodova

Takmičar može da osvoji najviše 100 bodova.

Ocenjivanje vrši stručna komisija imenovana od strane organizatora takmičenja, sastavljena od profesora iz predmeta koji pokrivaju prirodne nauke.

Prikaz i odbrana radova obaviće se pred članovima komisije i ostalim učesnicima i njihovim mentorima.

Igrice na CD-u moraju biti i u svom izvornom obliku, tj. mora postojati mogućnost da se pregleda kod i u izvršnom obliku spremnom za pokretanje i korišćenje(na primer kao .exe fajl).

Pročitajte i:  Neke Windows 11 nadogradnje instaliraće se bez restarta računara

Prispeli radovi će biti dostupni na sajtu organizatora.

Finalno takmičenje biće organizovano tokom aprila 2010.godine.

Svečana dodela nagrada će se održati istog dana kada i finalno takmičenje, u prostorijama Računarske gimnazije.

Nagrade : laptop, mobilni telefon, eksterni hard disk, knjige, …

Takođe će se dodeliti i nagrada za nastavnika sa najuspešnijim učenicima.

Radove poslati na adresu:

Računarska gimnazija Smart, 21000 Novi Sad, Trg Mladenaca 5

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,

Snezana Smart

Smart doo je novosadska firma koja se bavi pružanjem kompletnih IT usluga, od IT rešenja do IT edukacije.