Smart: Takmičenje iz informatike – Smart Game Developer

Smart-gimnazija Računarska gimnazija Smart iz Novog Sada po prvi put organizuje informatičko takmičenje za učenike osnovnih škola u izradi igrica na računaru, pod nazivom "Smart Game Developer". U obzir dolaze sve vrste igrica, od kvizova, ukrštenih reči, osmosmerki, spajalica, pa do igrica u kojima se igrač kreće i sakuplja poene, pogađa određene ciljeve i slično.

Dozvoljeno je korišćenje alata po izboru.

Radove je potrebno poslati najkasnije do 31.03.2010. godine.

Rad i dokumentaciju poslati na CD ili DVD mediju. Dokumentacija mora biti pisana na srpskom jeziku, neophodno je da sadrži podatke o autoru (ime i prezime, mesto, škola, email adresu i telefon), kao i detalje o samom radu.

Svaki učenik može konkurisati samo jednim radom.

Detaljnije propozicije:

1.1. Test

Testom su obuhvaćene sledeće oblasti: istorijat računarstva, osnovni pojmovi o računaru, vrste računara i perifernih uređaja, primena računara, organizovanje podataka, osnovni pojmovi, korišćenje računara, razvoj i uloga operativnih sistema, pojam algoritama i programa, osnove programskih aplikacija u nekom od programskih jezika, osnovni pojmovi Windows okruženja, osnovni pojmovi obrade teksta, programski paketi Windows okruženja, Internet i drugo.

Pročitajte i:  Microsoft otkriva kako zaobići njegove sistemske zahteve za Windows 11

Test donosi od 0 do 20 bodova

1.2. Dokumentacija

Svaki takmičar je obavezan da na CD-u, sa radom, pošalje i urađen elaborat programa-igrice.

Svaka dokumentacija mora imati sledeća dva dela:

  1. Uputstvo za korisnika – treba da sadrži sve ono što je potrebno prosečnom korisniku da se snađe prilikom korišćenja igrice.
  2. Tehnička dokumentacija – treba da govori o tome koji alat je korišćen i zbog čega, koje strukture su korišćene, kako su realizovani neki specifični delovi igrice.

Sadržaj dokumentacije donosi od 0 do 10 bodova

1.3. Igrica se boduje po sledećim elementima:

  • Funkcionalnost………………………………………… (0-10)
  • Dizajn……………………………………………………….. (0-15)
  • Složenost………………………………………………….. (0-20)

Igrica donosi od 0 do 45 bodova

Funkcionalnost

Opšta funkcionalnost igrice obuhvata procenu grešaka u radu programa: da li se program iznenadno zaustavlja, da li se javljaju greške u interfejsu, da li se program uvek i bez problema startuje i sl.

Dizajn

Ocenjuje se dizajn elemenata interfejsa igrice iskorišćenje prostora, raspored, preglednost, originalnost i autentičnost upotrebljenih elemenata interfejsa, uklopljenost delova i celine i opšti estetski utisak. Preglednost i čitljivost koda, komentarisanje delova koda, uvlačenje koda se takođe boduje u okviru dizajna.

Pročitajte i:  Zahvaljujući Microsoftu, Chrome će brže učitavati novi tab i stranice

Složenost programa

Maksimalan broj bodova dobijaju igrice koje koriste kompleksne algoritme, imaju vrlo složenu strukturu i potrebno je puno vremena da bi se isprogramirale… Srednji broj bodova dobijaju sve igrice složenog koda, sa algoritmima srednje složenosti. Najmanje bodova dobijaju one igrice koje su napravljene "slaganjem kockica" i sa malo jednostavnog koda.

1.4. Prikaz i odbrana rada

Prikaz i odbrana rada sastoji se u objašnjenju rada i postupka izrade programske aplikacije u trajanju od oko 10 minuta. Kandidat može da koristi priloženu dokumentaciju radi jasnijih i preciznijih odgovora. Ocenjivačka komisija postavlja dodatna pitanja kako bi se uverila u poznavanje i autentičnost izrade programske aplikacije koju izlaže kandidat.

Odbrana rada donosi od 0 do 25 bodova

Takmičar može da osvoji najviše 100 bodova.

Ocenjivanje vrši stručna komisija imenovana od strane organizatora takmičenja, sastavljena od profesora iz predmeta koji pokrivaju prirodne nauke.

Prikaz i odbrana radova obaviće se pred članovima komisije i ostalim učesnicima i njihovim mentorima.

Igrice na CD-u moraju biti i u svom izvornom obliku, tj. mora postojati mogućnost da se pregleda kod i u izvršnom obliku spremnom za pokretanje i korišćenje(na primer kao .exe fajl).

Pročitajte i:  Uvodnik: Muke sa novim računarima

Prispeli radovi će biti dostupni na sajtu organizatora.

Finalno takmičenje biće organizovano tokom aprila 2010.godine.

Svečana dodela nagrada će se održati istog dana kada i finalno takmičenje, u prostorijama Računarske gimnazije.

Nagrade : laptop, mobilni telefon, eksterni hard disk, knjige, …

Takođe će se dodeliti i nagrada za nastavnika sa najuspešnijim učenicima.

Radove poslati na adresu:

Računarska gimnazija Smart, 21000 Novi Sad, Trg Mladenaca 5

Facebook komentari:

Tagovi: , , , , ,

Snezana Smart

Smart doo je novosadska firma koja se bavi pružanjem kompletnih IT usluga, od IT rešenja do IT edukacije.