BIZIT plus

ERViKO: Softver za evidenciju radnog vremena i kontrolu pristupa

ERViKO se dokazao kao sistem za evidenciju pristupa najnovije generacije. Ali, to za TO‑NET nije dovoljno i zato svakom novom verzijom korisnicima pružaju još bolji pogled na najvredniji resurs svake kompanije.

erviko-tonet-pcpress

Sistem za evidenciju prisustva na poslu nije nekakva novotarija savremenog doba. Ako nam ne verujete, pogledajte neki stari crno‑beli film u kojem se vidi kako radnici ulaze u fabriku. Negde ćete videti portire sa sveskom u koju unose imena, a negde one čuvene mašine sa bušenim karticama, velikom polugom i još većim satom. Te kartice su se, na kraju dana sa zapisom vremena ulaska i izlaska, nosile u „kadrovsko“ gde su očitavane, opet specijalnom mašinom da bi na kraju dobili spisak prisutnosti radnika na poslu. Koliko je to uvek bio važan posao i da se za nabavku ovako sofisticirane skalamerije nije štedelo para, svedoči podatak da su upravo na njima kompanije od kojih je nastao IBM stekle bogatstvo.

us__en_us__ibm100__ibm_founded__mexico_time_clock__620x350

Ali, ostavimo po strani stara dobra vremena. I danas je evidencija prisutnosti na poslu značajna aktivnost jer bez nje nema osnovnih parametara za praćenje najvrednijeg resursa svake kompanije, a novosadski TO‑NET ima moderno rešenje ERViKO koje se, pored fleksibilnosti i jednostavnosti korišćenja, odlikuje malim hardverskim zahtevima i kratkim vremenom implementacije.

U dobre odlike ERViKO sistema, koje su prepoznali brojni korisnici, spadaju višejezičnost, centralizovana kontrola više lokacija, što je veoma korisno svuda gde radnici posao tokom dana obavljaju na više mesta, i izveštavanje u realnom vremenu, koje pored tabelarnog nudi i grafički prikaz. Sistemi ove vrste olakšavaju administrativne poslove vezane za obračun zarada, prekovremenog rada, bolovanja i odsustva zaposlenih, i utiču na podizanje opšteg nivoa bezbednosti u kompaniji. A pošto se radi o domaćem proizvodu, mogućnost dorade i prilagođavanja potrebama korisnika nadohvat su ruke.

Kako ERViKO radi

ERViKO system način funkcionisanja sistema
ERViKO system
način funkcionisanja sistema

Rešenje se sastoji od nekoliko celina, a ulazni deo predstavljaju uređaji za kontrolu pristupa koje radnici koriste kako bi se prijavljivali i odjavljivali na sistem. TO‑NET ERViKO rešenje koristi poznate Virdi pristupne uređaje. Na raspolaganju je desetak modela s lokalizovanim menijima na srpskom jeziku. U zavisnosti od potreba, korisnik se može opredeliti za modele s beskontaktnom karticom (13,56 megaherca, uz RFID tehnologiju), tastaturom sa šifrom i čitačem otiska prsta ili nekom od kombinacija prethodno pomenutih načina indentifikacije.

Virdi terminali rade u rasponu temperatura od ‑20 do +50°C, imaju kratko vreme verifikacije korisnika od oko pola sekunde i različite opcije za povezivanje i umrežavanje preko mrežnih, serijskih i Wiegand interfejsa. Mogu se povezati sa električnom bravom na vratima, a u zavisnosti od modela, podržavaju i vezu sa interfonom. ERViKO ima i opcionu mogućnost integracije IP kamera kao dodatne mere za proveru i sprečavanje zloupotreba kartica: IP kamera beleži sliku radnika pri prijavljivanju na sistem, obezbeđujući potpunu informaciju o identitetu.

Podaci prikupljeni na terminalima potom se prosleđuju do servera, a on u ovom slučaju ne zahteva značajne hardverske resurse pa svaki iole moderan PC može da posluži u tu svrhu. Baza podataka je MySQL i u tabelama se čuvaju informacije o radnicima, vrsti rada, rasporedu po smenama, kao i one prikupljene s terminala, odnosno vreme prijave i odjave, lokacija na kojoj je došlo do promene ili slike s kamera ugrađenih u same terminale.

Uvek dostupni izveštaji

Na isti računar instaliran je i ERViKO serverski softver koji manipuliše ovim podacima i proverava status terminala i alarmnih događaja, komunicira sa opcionim modulom za slanje SMS i e‑mail obaveštenja. Za unos i uređivanje podataka u šifarnicima koristi se posebno razvijena klijentska aplikacija ERViKO Web kojoj, budući da je Web orijentisana, može pristupiti bilo koji autorizovani korisnik putem Interneta na svom računaru ili smart telefonu. ERViKO Web ima korisnički interfejs na srpskom, engleskom, nemačkom i ruskom jeziku (postoji i mogućnost prilagođavanja za druge jezike) i nudi širok spektar izveštaja – dnevnih, periodičnih, personalnih, o kašnjenjima, zaradama, ali i specifične izveštaje po zahtevu korisnika. Softver automatski prepoznaje režim rada (smenski, noćni i slično), razlikuje službene od privatnih izlazaka i prilagođava se korisničkim zahtevima.

Komunikacioni modul nudi mogućnost automatskog slanja obaveštenja e‑mail‑om ili SMS‑om kako bi, na primer, menadžer odmah bio obavešten u slučaju da se zaposleni ne pojavi na poslu do određenog vremena. Za kompanije s velikim brojem objekata s pristupnim terminalima posebno je interesantna mogućnost prikaza svih objekata na geografskoj karti, zajedno s podacima o objektu, uređaju i njihovom statusu, što olakšava svakodnevni posao.

Rešenje za novo vreme

ODJEK (10)

Prava moć ERViKO softvera leži u njegovom izveštajnom sistemu koji se, zahvaljujući fleksibilnoj arhitekturi, neprestano usavršava kako bi što bolje odgovorio potrebama korisnika i uskladio s trendovima na polju praćenja ljudskih resursa. Softver ima opciju definisanja i upravljanja različitim profilima korisnika aplikacije koji poseduju različite skupove prava (prava na određene izveštaje i organizacione celine) te i na taj način pruža određeni komfor u korišćenju.

Pored svih standardnih izveštaja, u TO‑NET‑u su posebno razvili one koji prate učinke na nivou timova, odnosno radnih grupa. Ova grupa izveštaja razvijena je u saradnji s velikim organizacijama koje su korisnici ERViKO‑a i gde je praćenje na ovom nivou od velike va­žnosti, a tako stečeno iskustvo i znanje pretočeno je u softver i stavljeno na raspolaganje sve većem broju domaćih i stranih preduzeća koja se opredeljuju za nabavku ovog sistema, bilo kao nove implementacije, bilo kao zamenu za postojeće, manje fleksibilne i s manje ugrađenih funkcionalnosti.

www.erviko.rs

Ivan Mitrović

(Objavljeno u časopisu PC#220)

Facebook komentari: