ERP 2024

Softverska rešenja za usklađivanje poslovanja sa GDPR-om

Predstavljamo rešenja kompanije Veritas koja će pomoći pri usklađivanju poslovanja s GDPR regulativom. Znajući za reputaciju kompanije Veritas u oblasti upravljanja informacija, njihova nova rešenja će za mnoge predstavljati prečicu do primene novih propisa i zaštite privatnosti korisnika. Da biste koliko‑toliko usaglasili svoje poslovanje sa GDPR‑om, pozivamo vas na BIZIT seminar „GDPR – digitalna prava i obaveze“, koji organizuje PC Press u saradnji s Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, SHARE Fondacijom i Udruženjem ISACA. Seminar će ovu temu posmatrati s tri aspekta: pravnog, poslovnog i aspekta informacione bezbednosti i biće održan 14. marta, počev od 10 časova u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd.

PCPress.rs Image

GDPR (General Data Protection Regulation), Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti uveliko kuca na sva vrata, a prema podacima istraživanja kojima raspolaže kompanija Veritas, globalni lider u upravljanju informacijama, svega tri odsto kompanija na planeti spremno je da svoje poslovanje uskladi sa GDPR regulativama. Ovaj poražavajući rezultat sam za sebe dovoljno govori koliko je briga o ličnim podacima, tj. njihovom deljenju i zloupotrebi, stavljena u drugi plan i koliko kompanije (zbog poslovnog interesa ili nemarnosti) ne obraćaju dovoljno pažnje na ozbiljne posledice koje može prouzrokovati neadekvatno postupanje sa osetljivim informacijama. Ipak, od 25. maja znatno se smanjuje prostor za bilo kakve slučajne ili zlonamerne manipulacije jer se aktivno kreće s primenom GDPR regulative. Srbiju očekuje primena tih pravila, kako kroz GDPR uredbe na osnovu ekstrateritorijalnog principa primene, tako i kroz lokalno zakonodavstvo koje će država usklađivati u svojstvu kandidata za članstvo u EU.

Veritas ima dugu i uspešnu tradiciju u razvijanju rešenja koja se bave upravljanjem informacijama. Zahvaljujući tome što je na vreme prepoznao sve izazove koje će doneti GDPR regulativa i krenuo u prilagođavanje postojećih i razvoj novih rešenja, sada je u prilici da kompanijama različitih veličina i struktura bude pouzdan partner na putu usaglašavanja poslovanja sa GDPR regulativama. Brojne kompanije i institucije iz IT industrije koje se bave GDPR regulativom prepoznaju Veritas‑ova rešenja kao najbolja u ovoj oblasti.

PCPress.rs Image

Rešenja kompanije Veritas

360 Data Management Suite rešenje kompanije Veritas obuhvata niz alata i naprednih softverskih tehnologija za upravljanje informacijama i njihovu analizu. Ono može pomoći kompanijama da uspešno započnu svoje putovanje ka krajnjem cilju – postizanju usaglašenosti poslovanja sa GDPR regulativom. Oslanjajući se na proverena softverska rešenja koja će unaprediti IT infrastrukturu korisnika, zainteresovanim stranama unutar kompanije omogućava se efikasno i transparentno uključenje u odgovarajuće procese bitne za GDPR regulativu.

Ključne komponente rešenja 360 Data Management Suite obuhvataju: obezbeđivanje ekspertskog vođstva gde je i kada je ono najpotrebnije, lociranje podataka zarad usaglašavanja sa GDPR‑om, pretraživanje podataka za usaglašenost poslovanja s regulativom GDPR, minimiziranje podataka za usaglašenost sa GDPR‑om, zaštita podataka za GDPR usaglašenost i nadzor podataka za usaglašenost sa GDPR‑om.

Information Map je aplikacija koja radi u oblaku, pomažući da kompanije steknu bolji uvid u nestrukturirane podatke. Information Map izvlači metapodatke iz NetBackup‑a i predstavlja ih u sklopu alata s vizuelnom navigacijom, pomažući korisnicima da identifikuju rizike, vrednost i otpad u svojim primarnim skladištima podataka. Veritas‑ov NetBackup omogućava izradu rezervnih kopija podataka i povraćaj podataka iz backup‑a na kompletnoj IT infrastrukturi, nezavisno od platforme, bilo da je ona virtuelna, fizička ili je u pitanju „oblak“.

PCPress.rs Image

Pogled na podatke

Kompanije moraju da razumeju ko je taj ko bi trebalo da bude ovlašćen i ko pristupa ličnim podacima u sklopu korporativnog fajl sistema. To je veoma teško, s obzirom na to da su okruženja za skladištenje podataka fragmentirana i sačinjena od servera datoteka, usluga za skladištenje u „oblaku“, različitih uređaja i sistema za bekapovanje i arhiviranje podataka. Data Insight 5.1 kompanije Veritas analizira nestrukturirane podatke i kakav pristup njima imaju korisnici na različitim kanalima, uključujući servise u cloud‑u, kao što su Box, Dropbox, Google Drive itd. Softver pokreće analizu podataka da bi se postiglo upravljanje podacima koje treba sačuvati određeno vreme, postigla usaglašenost s regulativom o čuvanju podataka određeno vreme, sa zahtevima za obezbeđivanje pristupa podacima, a i da se stekne bolje razumevanje rizika u vezi sa osetljivim podacima.

Za usaglašavanje sa GDPR‑om biće ključno znati gde se čuvaju lični podaci, naročito kad su u nestrukturiranim (rasutim) formatima kao što su Excel dokumenti, prezentacije i tabele. Ovo je od kritičnog značaja kako za zaštitu podatka, tako i za postupanje po zahtevima za ispravku ili brisanje ličnih podataka koje predviđa GDPR. Veritas‑ov Enterprise Vault 12 služi za efikasno arhiviranje podataka i dodatno pruža centralizovan model za klasifikaciju, čime se pojednostavljuje identifikacija smislenih ili regulisanih informacija i omogućava brisanje nevažnih. Arhivatorski softver može da automatski klasifikuje sadržaje iz e‑mail‑ova, datoteka, SharePoint‑a, instant poruka i društvenih mreža.PCPress.rs Image

Za kraj, bitno je spomenuti jednu važnu karakteristiku Veritas‑ovih rešenja, a to je njihova prilagodljivost i mogućnost da se primene na različitim IT infrastrukturama, s podrškom za veliki broj proizvoda različitih softverskih i hardverskih vendora. Bez obzira gde se i kako čuvaju vaši podaci, Veritas vam može pomoći!

Stefan Bogdanović

(Objavljeno u PC#251)

Facebook komentari: