BIZIT plus

Stranci na domaćem tržištu rada

Mnoge firme, naročito one koje se bave IT-jem, sve češće pribegavaju zapošljavanju stranaca kako bi rešile problem nedostatka kadrova. Najavljene su značajne izmene domaće regulative koje bi olakšale postupak izdavanja radnih dozvola u Srbiji. Šta da očekujemo?

Mnogi s pravom pretpostavljaju da je osnovni razlog zbog kog je Vlada usvojila izmene i dopune Zakona o strancima i Zakona o zapošljavanju stranaca činjenica da je na teritoriju Srbije od početka 2022. godine ušlo više desetina hiljada visokokvalifikovanih stranaca, naročito s područja Rusije i Ukrajine. Među novonastanjenim građanima nezvanično prevagu odnose oni koji su profesionalno angažovani u IT industriji.

Doduše, Vlada je negirala ova nagađanja u obrazloženju samih predloga iznetih Skupštini. Vlada kaže da je cilj izmena bio usklađivanje domaćih propisa sa Direktivom Evropske unije br. 2011/98. Direktiva reguliše postupak prijave za jedinstvenu dozvolu za boravak i rad na teritoriji države članice EU za državljane trećih država. Rezultat usklađivanja ogleda se u značajnim izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca i bitnim izmenama Zakona o strancima.

Jedinstvena dozvola izdavaće se u obliku biometrijskog dokumenta a čitav postupak trajaće 15 dana od dana podnošenja zahteva, umesto dosadašnjih 30

Jedinstvena dozvola za boravak i rad

Možemo očekivati novine po nekoliko ključnih pitanja:

  • u vidu obaveze pribavljanja jedinstvene dozvole za boravak i rad,
  • u uvođenju obaveze korišćenja jedinstvenog portala za komunikaciju s nadležnim organima u određenim slučajevima,
  • u produženju najdužeg mogućeg trajanja privremenog boravka po odobrenju nadležnog organa,
  • u pogledu forme jedinstvene dozvole za boravak i rad,
  • u pogledu sankcija za poslodavce koji ne poštuju odredbe Zakona ili ne obezbede da se stranci
  • koje zapošljavaju pridržavaju ovih odredaba.

Do sada je postojala mogućnost da stranac koji je zainteresovan da boravi i radi na teritoriji naše države podnese objedinjeni zahtev za privremeni boravak i radnu dozvolu. Izmenama je ovaj institut zamenjen zahtevom za jedinstvenu dozvolu koji se može podneti isključivo elektronski. Jedinstvena dozvola obuhvata odobrenje za boravak koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, i dozvolu za rad koju izdaje Nacionalna služba za zapošljavanje. U postupku izdavanja jedinstvene dozvole ova dva organa će blisko sarađivati i komunicirati bez dodatnog učešća stranke, osim ukoliko je neophodno da stranka dostavi dodatne dokaze.

Tri godine umesto jedne

Jedna od značajnijih izmena tiče se trajanja odobrenja za privremeni boravak. Do sada je Ministarstvo moglo odobriti privremeni boravak strancu u trajanju ne dužem od jedne godine. Izmenama je ovaj period produžen na tri godine, a Ministarstvu je ostavljena mogućnost da odredi da će boravak trajati i kraće, s mogućnošću produženja, u zavisnosti od razloga zbog kojih je odobren. Na taj način znatno je poboljšan položaj stranaca koji apliciraju za jedinstvenu dozvolu, jer neće biti u obavezi da po isteku godinu dana podnose zahtev za produženje privremenog boravka i radne dozvole. Takođe, troškovi će za stranku biti znatno manji, jer će se takse organima plaćati jednom, na početku postupka, umesto još dva puta pri svakom produženju.

PCPress.rs Image

Jedinstvena dozvola izdavaće se u obliku biometrijskog dokumenta, a od stranaca će biti prikupljeni biometrijski podaci pre izdavanja dozvole, kada organ postupka utvrdi da su uslovi za usvajanje zahteva ispunjeni. Čitav postupak trajaće 15 dana od dana podnošenja zahteva, umesto dosadašnjih 30.
Izmene predviđaju i pooštravanje sankcija za nesavesne poslodavce. Opisi radnji koje čine prekršaje ostali su u glavnom delu neizmenjeni, ali su iznosi zaprećenih novčanih kazni znatno povećani, neki čak i deset puta – s dosadašnjih 50.000 dinara na 500.000 dinara za pravno lice, i sa dosadašnjih 5.000 dinara na 50.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Zapošljavanje stranaca

Za razliku od Zakona o strancima koji će zadržati veliki deo postojećih odredaba i sačuvati svoju suštinu, Zakon o zapošljavanju stranaca pretrpeće korenite izmene. Strancima koji su imali odobrenje za stalno nastanjenje na teritoriji naše države do sada je za rad bila neophodna lična radna dozvola, dok se od stranaca sa odobrenim privremenim boravkom zahtevalo pribavljanje radne dozvole. Radna dozvola se, dalje, mogla pribaviti kao radna dozvola za zapošljavanje, radna dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja i radna dozvola za samozapošljavanje. Izmenama se ukidaju radna dozvola i lična radna dozvola, a uvodi se jedinstvena dozvola predložena izmenama Zakona o strancima.

Do sada je postojala mogućnost da stranac koji je zainteresovan da boravi i radi na teritoriji naše države podnese objedinjeni zahtev za privremeni boravak i radnu dozvolu. Izmenama je ovaj institut zamenjen zahtevom za jedinstvenu dozvolu

Strancima koji imaju odobrenje za stalni boravak na teritoriji naše države radna dozvola, odnosno lična radna dozvola, neće biti neophodna. Oni će moći da obavljaju rad kod poslodavca bez pribavljanja posebne saglasnosti nadležnog organa. Kada je reč o strancima koji ispunjavaju uslove za privremeni boravak, njima će uz saglasnost Nacionalne službe za zapošljavanje biti izdata jedinstvena dozvola, umesto dosadašnje radne dozvole.

Stranac će, ukoliko predložene izmene budu usvojene, moći da radi i kod više poslodavaca, da promeni osnov rada, ali i da promeni poslodavca, uz saglasnost Nacionalne službe za zapošljavanje. Ispitivanje tržišta rada (test tržišta rada), koji je poslodavac do sada morao da inicira pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu, pokreće se podnošenjem zahteva za jedinstvenu dozvolu. U okviru ovog testa, NSZ proverava da li na evidenciji koju vodi postoji nezaposleno lice koje po svojim kvalifikacijama odgovara potrebama poslodavca koji je zainteresovan da zaposli stranca.

PCPress.rs Image

Ukoliko takvo lice ne postoji, NSZ će u okviru svojih nadležnosti izvršiti proveru kojom će utvrditi da li je poslodavac u roku od 90 dana pre podnošenja zahteva za jedinstvenu dozvolu za zapošljavanje otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži jedinstvena dozvola za zapošljavanje. Ukoliko to nije slučaj, i ukoliko je poslodavac dostavio predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, NSZ će oceniti ispunjenost uslova za zapošljavanje stranca sa „ispunjava“ ili „ne ispunjava“. Ocena „ispunjava“ sadrži i vremenski period za koji se vrši procena, u zavisnosti od ispunjenosti zakonskih uslova.

Do sada je Ministarstvo moglo odobriti privremeni boravak strancu u trajanju ne dužem od jedne godine. Izmenama je ovaj period produžen na tri godine

Prvi dan februar 2024. godine je označen kao početak primene novih pravila. Usvajanje izmena moglo bi predstavljati podsticaj stranim IT stručnjacima da na teritoriji naše države borave i rade, budući da će po isteku roka od tri godine privremenog boravka na teritoriji naše države oni imati mogućnost da steknu odobrenje za stalni boravak i biće izuzeti od obaveze pribavljanja, odnosno produženja jedinstvene dozvole za boravak i rad. Da li će najavljene izmene ispuniti očekivanja, ostaje da vidimo.

Advokatska kancelarija Cvjetićanin & Partners

Autor: Nenad Cvjetićanin

Facebook komentari: