Teamnet ulazi na srpsko tržište sa novim rešenjima za upravljanje vanrednim situacijama

Teamnet Business Solutions, deo Teamnet Grupe, jedne od vodećih integratora IT sistema u regionu, ulazi u sektor poslovanja u slučajevima vanrednih situacija sa inovativnim i integrisanim rešenjima, kako bi se podstakao i unapredio proces donošenja odluka kod organa odlučivanja u ovakvim situacijama

 teamnet-emergency-crisis-management-suite

Teamnet planira da postane važan partner i sistem integrator u zemlji, vodeći se strategijom Teamnet Grupe zasnovanom na pokretanju kompleksnih proizvoda i rešenja, a koja je zamišljena tako da doprinese tehnološkom razvoju na regionalnom nivou.

Resursi i ekspertiza u oblasti javne bezbednosti koja dolazi iz kompanije Teamnet, kao i upotreba najsavremenijih tehnologija u implementaciji kompleksnih projekata u vanrednom i kriznom upravljanju, omogućili su razvoj itegrisanih softverskih paketa prilagođeni agencijama za hitne slučajeve prilikom poplava, šumskih požara, zemljotresa i sličnih nepogoda.

„U softverski paket uloženo je osam godina rada na istraživanju i razvoju proizvoda koji ispunjavaju trenutne potrebe vlasti u Srbiji u upravljanju vanrednim situacijama, posebno u ugroženom globalnom kontekstu u pogledu javne bezbednosti. Ova rešenja su implementirana i prisutna u 16 nacionalnih i regionalnih agencija i koristi ih 1500 operatera, kako bi upravljali vanrednim situacijama”, navodi Florin Hoinarescu, Generalni menadžer kompanije Teamnet Business Solutions.

florin-hoinarescu-generalni-menadzer-kompanije-teamnet

Paket za vanredno i krizno upravljanje podstiče brži proces odlučivanja, poboljšava vreme odziva i smanjuje vreme oporavka od krizne situacije na regionalnom nivou, i na kraju spašava više života kroz bolju koordinaciju. Ovaj paket je prilagodljiv potrebama i veličini svih agencija za hitno reagovanje, i može se primeniti na nacionalnom, državnom i regionalnom nivou, pa čak i globalnom. Sastoji se od tri osnovna proizvoda i to: EmerGIS, EmerCONF, i EmerSIM, kao i od devet dodataka, kao sto su UAV sistemi, sistem za prepoznavanje lica, virtuelna realnost, veštačka inteligencija, eCall, EWS (Sistem za rano upozoravanje), mobilno komandovanje i kontrolni centri, kao i mobilne aplikacije.

Centralne i regionalne agencije za upravljanje vanrednim situacijama, vatrogasne službe, agencije za sprovođenje zakona, hitne medicinske usluge i spasilačke jedinice, mogu pružiti veći stepen bezbednosti i zaštitu većem broju ljudi uz pomoć ovog inovativnog rešenja. Paket pokriva sve četiri faze upravljanja u kriznim situacijama, od faze smanjenja, koja se ogleda kroz napore da spreči buduće hitne situacije i umanji njihov efekat, faze predostrožnosti, u kojoj se osiguravaju sve potrebne mere koje je neophodno preduzeti kako bi se pravilno postupalo u kriznim situacijama, faze odgovora, koja je suma svih trenutnih aktivnosti potrebnih za bezbedan odgovor na kriznu situaciju, i na kraju, faze oporavaka, kao i svih aktivnosti koje se preduzimaju kako bi se vratilo na normalnu pa čak i bezbedniju situaciju, nakon vanredne situacije.

Ove godine, paket za vanredne situacije kompanije Teamnet dobio je 2 nagrade na Međunarodnom biznis takmičenju, u dve kategorije i to: Zlatnu za najbolji novi proizvod/servis – Softverski razvoj i rešenje i srebrnu za najbolji novi proizvod/servis – Integracija softverskih rešenja.

Od 11. do 14. oktobra, Teamnet će učestvovati na 112. EXPO Sajmu u Beogradu, gde će kompanija predstaviti svoje projekte i rešenja svim srpskim predstavnicima za vanredne situacije, prikazujući im kratak prikaz nekih proizvoda koji čine paket za vanredne i krizne situacije.

Teamnet je otvorio svoju kancelariju u Beogradu 2013. godine, a kompanija je do sada implementirala projekte za upravu granične policije u Srbiji, kao i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, za jačanje institucionalnih i tehničkih kapaciteta za upravljanje u slučaju katastrofa i reagovanja u vanrednim situacijama.

Izvor: Teamnet

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,