BIZIT 2022

Test krvi – koliko dugo ćete živeti

PCPress.rs ImageTelomeri su strukture na vrhovima svih hromozoma. Vide se kao male svetle tačkice na njihovim krajevima. Stalnim deobama ćelija oni se skraćuju dok se konačno ne “istroše”. Tako stare i odumiru i ćelije. Pošto se telomeri s godinama skraćuju, naučnici su pronašli način da ta stanja i međufaze mere određujući koliko će pojedine osobe brzo stariti. Na osnovu tih podataka izračunava se (predviđa se) životni vek pojedinca. Isti test koristi se i kao indikator opšteg zdravstvenog stanja. Naučnici smatraju da će ova tehnologija mnogo pomoći i u proučavanju bolesti vezanih za starenje.

Iako test ne može precizno da odredi životni vek jedinke smatra se da pruža elemente za pouzdanu procenu. Međutim, pomalo zbunjuju izjave jedne saradnice iz istraživačkog centra koja kaže da ljudi sa kraćim telomerima imaju kraći životni vek, ali da se još ne zna pouzdano da li će oni sa dužim živeti duže.

PCPress.rs Image

Sve u svemu, najavljuje se da će do kraja godine ovaj test moći da se nabavi u Velikoj Britaniji za oko 400 funti. Ovakve najave već stvaraju protivnike koji smatraju da će, recimo,  osiguravajuće kuće tražiti od klijenata da se podvrgnu testu pre nego dobiju polisu.

Da li će dužina telomera biti marker biološkog starenja i kakve će to implikacije imati na psihu populacije ne znamo. Tek, za pretpostaviti je da će, ukoliko test zaživi, oni siromašniji biti bar potencijalno srećniji.

Facebook komentari:
SBB