Unilever – povratak u kancelariju

Pandemija je najteže pala kompanijama koje rade u mnogim zemljama i imaju  veliki broj korisnika. Kako reagovati u tom slučaju objašnjava nam Ana Durković, Customer and Category Marketing Manager kompanije Unilever.

PCPress.rs Image

Kako je vaša kompanija reagovala na pandemiju? Koje su kategorije zaposlenih upućene na rad od kuće, da li su neki radili hibridno i da li je tokom prethodne godine bilo promene u toj strategiji?

Kao multinacionalna kompanija, Unilever je imao rani uvid u širenje virusa. Prvo u Kini, a onda i u Italiji. Sve lokalne kancelarije su formirale posebne timove za praćenje i pripremu prostorija za novi način rada. Kako nam se epidemija približavala, početkom marta je odlučeno da se kancelarija zatvori i da se svi zaposleni upute na rad od kuće. Ta odluka je i dalje na snazi.

Posle više od 12 meseci, kakva su vaša iskustva s radom od kuće – da li ste zadovoljni učinkom zaposlenih koji su tako radili i kako ste procenjivali njihovu produktivnost? Kako ocenjujete ukupne rezultate poslovanja u prethodnoj godini?

Uz manje tehničke probleme na početku, relativno lako smo prešli na rad od kuće. Dosta zaposlenih je po prirodi posla upućeno da radi s kolegama u drugim državama pa je online rad bio deo dnevne rutine i ranije. Rad od kuće nije imao negativan uticaj na produktivnost, kao ni na ostvarene rezultate.

Pročitajte i:  Intervju: Ko zaista upravlja Internetom?
PCPress.rs Image
Ana Durković, Customer and Category Marketing Manager kompanije Unilever

Da li je rad od kuće umanjio ili uvećao inovativnost zaposlenih i koliko su na taj način mogli da neguju timski duh i timski rad?

Kompanija je kroz ankete tražila mišljenje zaposlenih u vezi s radom od kuće i na osnovu dobijenih komentara davala smernice kako da se kroz razne neformalne online sastanke održi visok nivo pripadnosti timu.

Kako se zaposleni odnose prema mogućnosti rada od kuće – pokazuju li želju da se vrate u kancelarije ili bi želeli da i u periodu posle epidemije, delimično ili potpuno, rade od kuće?

Odnos prema radu od kuće dosta zavisi od same situacije kod kuće. Primećeno je da kolege koje imaju malu decu imaju veću želju da se vrate. S druge strane, kolege koje žive dalje od kancelarija zadovoljnije su zbog uštede vremena u putovanju do posla i nazad. Takve su i želje za posle epidemije – od potpunog povratka do trajnog rada od kuće.

Ima li vaša kompanija planove za postepeni povratak zaposlenih u? Da li ste se već delimično vratili u kancelarije i imate li neki vremenski okvir za sledeću fazu?

Naravno, kompanija je još tokom „prvog talasa” počela s planovima kako će izgledati „nova normalnost”. Svakako se prati broj novih slučajeva zaraze i to će biti jedan od faktora. Kompanija stoji iza naučnih otkrića i strogo podržava vakcinaciju, ali ne postoji nikakav pritisak na zaposlene u vezi s vakcinacijom. Trenutno postoji mogućnost odlaska u kancelariju uz prethodnu najavu, ali tako da broj zaposlenih nikad ne pređe 20 odsto ukupnog broja. Za sada ne postoje rokovi za sledeći korak ka vraćanju na rad iz kancelarije.

Pročitajte i:  Intervju: Ko zaista upravlja Internetom?

PCPress.rs Image

Da li zbog eventualnih izmena strategije rada od kuće i iz kancelarije planirate neke značajnije izmene u IT infrastrukturi vaše kompanije ili obimu poslovnog prostora koji angažujete? Planirate li nova zapošljavanja i imate li poteškoća u pronalaženju adekvatnih kadrova?

ITC infrastruktura i oprema i pre pandemije bile su na visokom nivou koji je omogućavao rad s bilo koje lokacije. Postoje planovi da se poslovni prostor prilagodi, u smislu unutrašnjeg uređenja (broj sedećih mesta, prostor za sastanke), ali ne i da se smanjuje.

Planovi za zapošljavanje su u skladu sa strateškim ciljevima kompanije i pandemija nije imala uticaj na broj zaposlenih. Unilever je prepoznat kao jedan od najpoželjnijih poslodavaca u svetu, tako da nemamo problema u nalaženju odgovarajućih talenata.

Mislite li da će u post-COVID vremenu broj poslovnih putovanja biti trajno smanjen, tj. da li se elektronskim sastancima mogu zameniti svi ili samo neki kontakti s kolegama i klijentima koji su geografski udaljeni od vas?

Očekujemo značajno smanjenje putovanja u periodu kada se ponovo otvorimo. Naravno, postoji deo sastanaka gde je fizičko prisustvo neophodno, ali ne očekujemo da budu u nekom većem procentu.

Pročitajte i:  Intervju: Ko zaista upravlja Internetom?

Korisna adresa: unilever.com

Facebook komentari: