BIZIT 2022

Schneider – data centri budućnosti

Kako nas digitalizacija i tehnološki napredak vode ka novoj, integrisanijoj budućnosti, neće svi vlasnici data centara biti podjednako opremljeni da se nose s novim potrebnim nivoima operativne agilnosti. Međutim, ako se rizici i nedostaci unutar postojećih data centara i s njima povezanih strategija upravljanja prepoznaju dovoljno rano, vlasnici i menadžeri povećaće svoje šanse da osmisle nesmetan prelaz u dinamičniju budućnost

PCPress.rs Image

Prema konsultantskoj firmi Arizton, globalno tržište data centara dostići će 174 milijarde dolara do 2023. godine. Kako IoT tehnologije stvaraju nagli porast potražnje za data centrima, a podaci postaju sve vredniji, biće potrebna održivija, efikasnija, prilagodljivija, otpornija infrastruktura data centara ako vlasnici žele da unovče ovu priliku za rast.

Korisnici će tražiti od vlasnika data centara da primene raznovrsnije pristupe koji će im omogućiti njihovu migraciju u cloud i edge, tražiće data centre koji će im pomoći da izgrade jače partnerske ekosisteme i očekivaće veću podršku u svojim naporima da uključe ponude usluga i za svoje kupce.

Izgradite budućnost svog data centra oko četiri stuba

Da bi se prilagodili ovim rastućim zahtevima tržišta, vlasnici data centara moraće da poboljšaju performanse u ove četiri važne oblasti:

Održivost – Od data centra budućnosti će se očekivati da integriše i prilagodi se kompletnom kompanijskom uzvodnom i nizvodnom održivom lancu snabdevanja. Pored praćenja samo kompanijskih emisija ugljenika, emisije Opsega 3 (emisije lanca snabdevanja) moraće da se nadgledaju, prikupljaju, analiziraju, porede i objavljuju.

Operateri data centara mogu početi da upravljaju emisijama Opsega 3 već danas angažovanjem i procenom dobavljača i partnera koji su već uspeli da ovladaju emisijama Opsega 1 i 2 (direktne emisije iz izvora koje organizacija poseduje ili ima kontrolu nad njima, i indirektne emisije od generisanja električne energije, grejanja i hlađenja koje kupuju). U stvari, pri odabiru dobavljača rešenja za data centre, poštovanje održive kontrole emisija treba da bude važan faktor procene, ravnopravno sa cenom i kvalitetom proizvoda. Saradnja sa etabliranim, ekološki svesnim kompanijama za infrastrukturu data centara, kao što je Schneider Electric, može pomoći u prevazilaženju takvih napora. Ekološke inicijative, poput Schneider Electric’s Green Premium programa (fokus na strukturne održive resurse, ponovnu upotrebu i merljive indikatore blagostanja), mogu poslužiti kao korisni primeri za smernice vlasnicima data centara u njihovoj težnji za daljom formalizacijom napora na održivosti.

Pročitajte i:  Gde čuvate svoje podatke

Efikasnost – Efikasnost data centra, koja često obuhvata samo efikasnost procesnih i hardverskih performansi, uskoro će morati da uključi efikasnost ljudskih resursa, capex-a i TCO-a. Opremanjem uređaja inteligentnim senzorima i dodavanjem više digitalnih usluga i mogućnosti daljinskog nadzora, data centri će moći da pokreću efikasnije tokove rada ljudskih resursa (brže upozorenje, preciznija prediktivna dijagnostika), što će rezultirati mnogo manjim brojem nepredviđenih zastoja.

Ubrzana upotreba referentnih projekata takođe će smanjiti ili eliminisati veći deo vremena koje inženjeri provode u fazama projektovanja nadogradnje data centra. Projekat će biti precizan, a potrebne količine građevinskog materijala postaće predvidljivije nego kada se novi projekti kreiraju od nule. Ovo ograničava otpad materijala pri zidanju novih građevina. Pored toga, dugotrajne, energetski efikasne i tehnologije koje štede prostor, kao što su litijum-jonske baterije, mogu se koristiti tokom faza primene, smanjujući capex i ukupne troškove vlasništva (TCO), istovremeno štiteći servere data centara od nepredviđenih prekida u radu i nestanka podataka.

Fleksibilnost – Budući da se preduzeća širom sveta trude da povećaju fleksibilnost dok se kreću u neuobičajenim uslovima rada i nepredvidivim lancima snabdevanja, pojavio se novi mentalitet za opstanak u poslu: ubrzajte svoju sposobnost isporuke robe i usluga brzinom i preciznošću nalik Amazon-u. Kako se kupci prilagođavaju ovim novim tržišnim realnostima, tako se moraju prilagođavati i njihovi data centri. Pojaviće se mnogo data centara fleksibilnog dizajna koji omogućavaju vlasnicima data centara da se prilagode i brzo skaliraju nagore ili nadole, po potrebi, kako bi se nosili s neizvesnom budućnošću.

Pročitajte i:  Vesimpex: Fabrika za (blisku) budućnost - Industrijska revolucija 4.0 u praksi

PCPress.rs Image

Približavanje obrade velikog broja podataka korisnicima putem edge data centara jedan je od primera kako se računarska snaga može diversifikovati u različitim regionima kako bi odgovorila na fluktuirajuće zahteve tržišta. Potreba za brzinom i tačnošću u ovim udaljenijim okruženjima takođe će zahtevati rešenja koja štede prostor i nude lakoću daljinskog programiranja i nadgledanja. Da bi se prilagodili ovim agresivnijim tržišnim izazovima vremena isporuke, takođe će biti potrebni unapred izgrađeni data centri, dovoljne snage i kapaciteta hlađenja u obliku kontejnerskih, modularnih data centara. Ovi skalabilni blokovi infrastrukture data centra isporučuju se spremni za rad i brzo se mogu instalirati bilo u zatvorenom ili na otvorenom prostoru.

Otpornost – Uvođenjem procesa, programa, alata i resursa koji omogućavaju minimalnu izloženost opasnostima i povezanim rizicima (poput nepredviđenih nestanka struje) i brzu reakciju i oporavak od neplaniranih događaja, vlasnici data centara biće u mnogo boljoj poziciji da kontrolišu svoje sudbine tokom vremena krize i neizvesnosti. Čak i danas moćni alati za praćenje zasnovani na veštačkoj inteligenciji (AI) nude nove načine za daljinsko upravljanje imovinom rizičnih data centara. Na primer, EcoStruxureTM IT kompanije Schneider Electric automatski prikuplja vrednosti senzora kritične infrastrukture i dostavlja te podatke u centralizovano jezero podataka u cloud-u. Ti podaci se zatim objedinjuju sa ostalim podacima prikupljenim na hiljadama drugih potrošačkih lokacija kompanije Schneider Electric.

Jednom kada se podaci prikupe u jezeru podataka, upoređuje se ponašanje uređaja različitih proizvođača opreme i na više lokacija. Sve radnje preduzete kao odgovor na alarme prate se pomoću podataka koji se odnose na ponašanje opreme pre i posle incidenta. Ovaj rezultat daje jasan zapis akcija i njihovih posledica, pozitivnih i negativnih.

Pročitajte i:  PowerIT konferencija 2022. u organizaciji Schneider Electric HUB

Takva korelacija podataka pruža dublje razumevanje osnovnih uzroka problema i može generisati prediktivne izveštaje koji savetuju operatore u vezi s radnjama koje treba preduzeti pre nego što određeni problem rezultira nepredviđenim zastojima. Algoritmi veštačke inteligencije (AI) identifikuju kritične obrasce ponašanja opreme i generišu se izveštaji za vlasnike i menadžere, što u velikoj meri povećava otpornost centra podataka.

Neophodnost kibernetičke sigurnosti

Na svakom od ova četiri stuba budućih data centara biće potrebna ugrađena sigurnosna mreža napredne kibernetičke sigurnosti. Razviće se novi okviri za kibernetičku bezbednost koji će omogućiti migraciju u holističkije bezbednosno okruženje i koji će uzeti u obzir kako nove tehnologije koje dolaze, tako i stare tehnologije koje zahtevaju jačanje nivoa njihove kibernetičke bezbednosti.

Schneider Electric je naučio lekcije na sopstvenom digitalnom putovanju da bi razvio strategiju kibernetičke sigurnosti i okvir za razvoj tehnologije, koji služi kao osnova za pomoć data centrima u modernizaciji njihovih strategija kibernetičke sigurnosti. Ostvarujući dvostruki cilj proizvodnje proizvoda za kibernetičku sigurnost i nudeći usluge kibernetičke sigurnosti koji su primenljivi na data centre, Schneider Electric se nametnuo kao lider u kibernetičkoj sigurnosti na polju infrastrukture napajanja i hlađenja data centara. Cilj je osigurati da budući data centri ostanu neprekidno dostupni i da će stalni zajednički napori na razvoju kibernetičke sigurnosti rezultirati još snažnijim otkrivanjem napada, boljim procesom i forenzičkom analizom i snažnijim rešenjima za odgovor na kibernetički napad.

Korisna adresa: se.com/rs/sr/

Autor: Aleksandar Bukva, Key Account Manager Secure Power

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , ,