Uslužni programi

Smanjivanje JPEG fotografija

Korišćenje standardnih formata za arhiviranje podataka kao što su ZIP ili RAR je odličan način da veliku količinu fajlova smanjite u znatno kompaktniji arhivski format, tako da bude pogodna (recimo) za pravljenje rezervnih kopija podataka. Uštede, doduše, nisu jednake – gotovo ih nema kada se arhiviraju podaci koji su već na neki način komprimovani, recimo slike u JPEG formatu, MP3 fajlovi s muzikom ili filmovi u MPEG ili MP4 formatu. Neki od programa za arhiviranje nude posebne algoritme za kompresiju koji su posebno prilagođeni JPEG slikama – uz njih se mogu postići određene uštede pri arhiviranju fotografija (ne očekujte previše), ali često uz cenu znatno sporijeg arhiviranja.

PCPress.rs ImageNovo alternativno rešenje je program Lepton, specijalizovani alat za kompresiju digitalnih fotografija u JPEG formatu. Ono što je dodatna preporuka za ovaj alat je što ga nudi Dropbox, poznata kompanija za online skladištenje i razmenu podataka. Kompanija Dropbox je inicijalno razvila Lepton za sopstvene potrebe i to da bi ovaj sistem koristila za optimizaciju prostora kod čuvanja fotografija. Prilikom postavljanja korisničkih fotografija u skladišni prostor one se automatski kompresuju, dok se pri njihovom preuzimanju i prenosu vrši automatska dekompresija bez gubitka podataka, rezultujući u fajlu koji je identičnom originalnom. Dropbox navodi da su do sada na ovaj način obrađene milijarde fajlova i ušteđen prostor na diskovima koji se meri u petabajtima.

Zavisno od sadržaja grafičkih fajlova, Lepton može originalni fajl u proseku da smanji za oko 20%, a pri testiranju smo u dosta slučajeva dobijali uštede od preko 50%. Od originalne JPEG fotografije, kompresovani fajl će biti kreiran u formatu sa ekstenzijom LEP. Program radi iz komandne linije, a ukoliko se startuje bez navođenja parametara, biće prikazan spisak podržanih opcija. Za one koji žele da izbegnu rad iz komandne linije, dostupno je nekoliko nezavisnih programa koji nude grafičko okruženje za korišćenje Lepton‑a.

Lepton se razvija kao program otvorenog koda, a najnovija verzija je dostupna na GitHub adresi github.com/dropbox/lepton. Ovde se može pronaći izvorni kod, dok je izvršni program raspoloživ na raznim sajtovima. Ukoliko vas zanima više detalja o tome kako Lepton radi, inicijali tekst koji je kompanija Dropbox objavila nudi dobar uvod u algoritam koji se koristi za kompresiju. Ovaj tekst ćete naći na goo.gl/ZddGG7

Analiza prostora na disku

DiskSavvy je program za analizu iskorišćenog prostora na hard diskovima i može biti koristan da pruži brz uvod u to koji folderi i fajlovi zauzimaju najviše mesta. Disk Savvy uključuje dodatne opcije za grafički prikaz zauzetog prostora i kreiranje raznih izveštaja. Ovaj program se može koristiti za lokalne hard diskove, mrežne lokacije ili druge uređaje za snimanje podataka. Program omogućava da se definiše spisak foldera i diskova koje treba pratiti, posle čega se može aktivirati opcija za analizu koja će proveriti sve foldere i fajlove na izabranim putanjama. Prikupljeni podaci se mogu pogledati tabelarno, sa statistikom zauzetog prostora za svaki folder. Dostupan je i grafički pregled u vidu pitastog dijagrama, sa statistikom po direktorijumima ili tipu datoteka (odnosno ekstenziji). Postoje izveštaji kao što su top lista najvećih fajlova i foldera, a izveštaji i grafikoni se mogu prebaciti u format Microsoft Excel dokumenata.

PCPress.rs Image

DiskSavvy je dostupan u besplatnoj verziji, koja može biti sasvim dovoljna za većinu ličnih računara i osnovno korišćenje. Program takođe postoji u nekoliko komercijalnih verzija – Pro, Ultimate, Server i Enterprise. Ove verzije se odlikuju podrškom za znatno veće diskove s mnogo više fajlova, izvršavanjem na serverskim računarima, rad iz komandne linije i automatizaciju obrade podataka i izveštavanja. Matična lokacija za prenos instalacije programa je www.disksavvy.com.

Uređuje Jovan Bulajić

(Objavljeno u PC#239)

Facebook komentari: