Voz ka poslovnom uspehu je na peronu

Menadžeri data centara – bilo u preduzećima ili objektima zajedničkog prostora – suočeni su sa rastućim brojem izazova dok pokušavaju da održe korak sa poslovanjem, što uključuje promene u potrebama za kapacitetom i performansama, a na sve kompetitivnijem tržištu. Najnoviji Schneider Electric DCIM programski paket premošćava raskorak između objekta i IT-ja, poboljšava mogućnosti za pružaoce usluge zakupa zajedničkog prostora
dcim

Soeren Brogaard Jensen, potpredsednik, Solution Software, IT Business,  kompanije Schneider Electric, rekao je da novi StruxureWare Data Center Operation v8.0 pruža mogućnosti planiranja kapaciteta i funkcionalnost upravljanja rizikom koji su potrebni korisnicima data centara kako bi optimizovali performanse i efikasnost svojih sistema, a u isto vreme omogućavajući rast poslovanja tako što nude nove usluge klijentima.“

Najnoviji Electric DCIM paket uključuje četiri nove funkcionalnosti koje omogućavaju viši nivo vidljivosti imovine za ključne zainteresovane strane data centra, uključujući zakupce prostora u zajedničkim okruženjima, i koje obuhvataju i IT i objekat. Ovo pruža mogućnost firmama da napreduju tako što će upravljati svojim data centrima na različitim domenima, pružajući informacije dovoljne za reakciju koje će omogućiti savršen balans visoke dostupnosti i vrhunske efikasnosti tokom celog životnog ciklusa data centra.

Pročitajte i:  PC Press video: Rešenja za održivi IT, Dušan Ćirić, Schneider Electric

Nove funkcionalnosti Schneider Electric-ovog StruxureWare Data Center Operation v8.0 jesu:  Web klijent, koji omogućava korisniku da vidi imovinu i sredstva data centra, korišćenje energije i kapacitet energije putem bilo kojeg savremenog veb pregledača. Ovo smanjuje troškove održavanja i omogućava menadžerima da donose bolje i informisanije odluke u realnom vremenu; zatim, Portal za zakupce: omogućava pružaocima usluga zakupa zajedničkog prostora da ponude dodatne usluge, uključujući upravljanje uslugama pojedinačnih zakupaca. Portal pruža zakupcima trenutni pregled svog hostovanog data centar rešenja, uključujući uvid u sobe, kaveze i rekove, rezervisani kapacitet, izmerenu snagu i temperaturu reka. Zakupci, takođe, imaju pristup i KPI kontrolnoj tabli. Putem portala, zakupci mogu da vide svoju imovinu bez direktnog pristupa lokalnoj mreži izdavača prostora. Izdavač prostora može, jednim klikom miša, da uključi ili isključi pristup portalu za zakupce za svakog pojedinačnog zakupca i može da odluči šta je od informacija dostupno; Planiranje kapaciteta jednosmerne struje i upravljanje rizikom: Schneider Electric je prvi i jedini DCIM proizvođač koji nudi planiranje kapaciteta jednosmerne struje i upravljanje rizikom, kao i mogućnost podrške mešovite infrastrukture (i naizmenična i jednosmerna). Ovo omogućava menadžerima data centara da planiraju raspored uređaja koje napaja jednosmerna struja unutar svog data centra, što im omogućava inteligentnije i preciznije planiranje kapaciteta i procenu rizika za put jednosmerne struje; i Predviđena snaga: pruža planiranje kapaciteta na nivou kapaciteta rekova i osigurača i mogućnost da se oslobodi neiskorišćeni kapacitet (stranded capacity).

Pročitajte i:  Novo rukovodstvo u kompaniji Schneider Electric Srbija i Crna Gora

StruxureWare Data Center Operation v8.0 biće dostupan tokom juna preko kompanije Schneider Electric i njenih partnera.

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,