Windows 10 – Standardni korisnik

Korišćenje admin naloga zgodno je kada instalirate nove programe, menjate konfiguracione parametre i pravite značajnije zahvate na operativnom sistemu. Zbog toga većina kućnih i manjih poslovnih korisnika ima samo jedan admin nalog, što nije dobra praksa. Ukoliko neko provali u admin nalog može da radi šta god poželi, pa i da neopaženo instalira neki zlonamerni softver. Uvek je bolje da za rad koristite standardnog korisnika bez prava potpune administracije i promene podešavanja. Mada korišćenje standardnog korisnika izgleda kao gnjavaža zbog čestog unošenja admin password‑a, stvarna situacija je u stvari vrlo slična. Administratorska prava često vam danima nisu potrebna, pa se onda dese dve‑tri verifikacije, pa opet višednevno zatišje. A korist od razdvajanja prava je nemerljiva… sve dok ne zapreti havarija.

WinBajtoviStandardniKorisnikWindows 10 unosi novine i u ovaj dualizam. Prethodne verzije omogućavale su ove vrste podešavanja preko Control Panel / User Accounts. Windows 10 preferira klik na Start / Settings / Accounts. Nakon toga ide klik na Family & other users da bi se dodao nov nalog. Ovaj način istaknut je u prvi plan, ali stari pristup ostavlja vam mogućnost da obavite i širi opseg uobičajenih administrativnih podešavanja naloga, naravno, u zavisnosti od vrste naloga. Stari dobri Control Panel / User Accounts, npr. omogućava da upravljate podešavanjima e‑mail i korisničkih naloga, opcijama prijavljivanja i drugim podešavanjima naloga. Dakle, grubo govoreći, novi istaknuti i svima pristupačni Start / Settings služi za opšta podešavanja, a stari način preko Control Panel‑a omogućava ozbiljniji rad naprednijim korisnicima. Zgodna koincidencija jeste da su stari korisnici već navikli na klasičan pristup.

Pročitajte i:  Želite i dalje da koristite Windows 10 na bezbedan način? Spremite se da to (debelo) platite…

Hajde da prođemo kroz preporučeni način dodavanja klasičnog standardnog korisnika, ali bez korišćenja Microsoft naloga. Kliknemo na Start, nakon toga na Settings, pa na Accounts, onda Family and other users, zatim Add someone else to this PC. Kliknite na I don’t have this person’s sign‑in informations, sledi Next, a sa Add a user without a Microsoft account prelazimo na konačni ekran gde definišemo samo korisničko ime i šifru. Podrazumevano će biti kreiran standardni lokalni korisnik za svakodnevnu namenu, kojeg je po potrebi moguće iz poslednjeg ekrana promeniti i u admin korisnika preko Change account type.

(Objavljeno u časopisu PC#232)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: