BIZIT plus

Word – o indeksima

Umetanje indeksa

PCPress.rs ImagePošto su termini markirani, ostaje da generišete indeks. Kliknite u dokumentu na mestu na kome želite početak indeksa pa na kartici Reference, u Index grupi, kliknite na Insert Index. U dijalogu Index kliknite na polje Formats. Birajte redom svaku od stavki u listi formata da biste videli potencijalni izgled za štampanje u Print Preview polju. Kada pronađete format koji vam najviše odgovara, ostavite uključenu tu stavku liste.

Ako želite da postavite brojeve stranica na desnoj strani margine svake kolone, uključite polje Right Align Page Numbers. Zatim, u okviru liste Tab Leader, možete i da izaberite stil tabulatora. Ako vaš indeks koristi podunos, kliknite na Indented opciju da postavite svaku stavku u novoj liniji ili na Run‑In da postavite sve podređene unose iste glavne stavke u jedan paragraf.

U polju Columns unesite broj stubaca koje će indeks zauzimati. U polju liste Language izaberite jezik koji određuje redosled indeksiranja, što je posebno bitno za ćirilične tekstove. Najzad kliknite OK.

Ako dodate, promenite ili izbrišete polja XE, kliknite u indeks. Nakon toga, na kartici References, u Index grupi kliknite na Update Index. Pre nego što ažurirate indeks, na kartici Home kliknite na Show/Hide da isključite prikaz specijalnog formatiranja koje uključuje i XE polja. U suprotnom, vidljiva polja XE mogu da poremete paginaciju dokumenta tako da brojevi stranica u indeksu budu pogrešni.

Pročitajte i:  Pretraživanje bez granica: Excel funkcija INDEX

Priprema indeksa

PCPress.rs ImageU dugim dokumentima, posebno onima koji će biti štampani na papiru, vitalno je uključiti indeks, tako da čitaoci mogu da pronađu imena, koncepte, procedure ili druge važne teme. Word pruža nekoliko alata koji pomažu u sastavljanju indeksa. Dokument indeksirate u dve faze. U prvoj fazi ubacujete polja koristeći ključnu reč XE za označavanje lokacija stavki koje će biti prikupljane u indeksu. U ovim XE poljima, možete ponoviti, odnosno citirati tekst iz dokumenta ili možete uneti sinonime ili bilo koje druge reči koje su povezane ili na neki način opisuju tekst koji indeksirate. Indeksni unosi mogu se konstruisati s glavnom frazom i pratećom stavkom.

Druga faza sastoji se od ubacivanja samog indeksa, a to je polje s ključnom rečju INDEX. Možete odabrati opcije koje menjaju oblikovanje i formatiranje indeksa, definisati broj kolona za prikaz ili kako ćete odvajati brojeve stranica od teksta unosa.

Za obeležavanje teksta koji se indeksira, kliknite u dokumentu na reč koju želite da indeksirate. Ako želite da se unos sastoji od te reči ili fraze, selektujte je, a ako pak nameravate da unesete neku novu reč ili frazu koja ne postoji, tj. ne pojavljuje se u samom tekstu, nema potrebe da išta selektujete, samo kliknite na odgovarajuću lokaciju u tekstu. Na kartici References, u Index grupi kliknite na Mark Entry. Ako ste selektovali tekst, on će se pojaviti u tekstualnom polju Main Entry unutar Mark Index Entry dijaloga. Proverite, ako je to željeni indeksni unos, kliknite na Mark da biste umetnuli XE polje. Ako želite da ubacite polje XE na svaku stranicu na kojoj se pojavljuje izabrani tekst, kliknite na Mark All.

Pročitajte i:  Pretraživanje bez granica: Excel funkcija INDEX

Ako nema zadatog teksta u tekstualnom polju Main Entry ili ako želite da promenite tekući unos, možete da dodate ili izmenite tekst u poljima Main Entry i Subentry (za podređeno polje). Na primer, ako je tekst koji ste izabrali u dokumentu Petar Petrović, a želite da glavni unos bude prikazan kao Petrović sa podunosom Petar, izbrišite ili isecite Petar sa glavnog unosa i otkucajte ili zalepite Petar u polje za podunos.

Ako tekući unos ne bi trebalo da ima broj stranice, već da se poziva na drugi unos u indeksu, kliknite na Cross‑Reference opciju i unesite željeni tekst u polje za tekst sa desne strane. Ako se trenutni unos odnosi na niz stranica koje su logički objedinjene i sa bookmark oznakom, kliknite na opciju Page Range, a zatim izaberite ime ovog markera u Bookmark polju za potvrdu. Ukoliko želite da broj stranice za unos bude bold ili italik ili kombinacija oba, izaberite željeno polje u odeljku Page Number Format, pa kliknite na Mark ili na dugme Mark All. Zatim pređite na sledeću lokaciju dokumenta.

Pročitajte i:  Pretraživanje bez granica: Excel funkcija INDEX

Dijalog Mark Index Entry ostaje otvoren i njegovo polje Main Entry ažurira se novom selekcijom kada ponovo kliknete u dijalogu. Kada završite posao, kliknite na Cancel. Budite oprezni pri definisanju jer su indeksni unosi osetljivi na velika i mala slova – ako označite čitanje i Čitanje kao unose, indeks će ih prikazati odvojeno, a ne kao integrisanu kombinaciju, što verovatno niste želeli. Zato konačni indeks zahteva pažljivu reviziju.

Imajte u vidu i činjenicu da se sva polja XE automatski formatiraju kao skriveni tekst. Ako želite da vidite ili izmenite XE polja, na kartici Home, u grupi Paragraph kliknite na Show/Hide.

(Objavljeno u PC#254)

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: ,