Zakonom kažnjivo neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka

U Zakonu o radu tačno je navedeno kada je povređeno pravo zaposlenoga u domenu zaštite podataka o ličnosti, i to na sledeći način: “Zaposleni ima pravo uvida u dokumente koji sadrže lične podatke koji se čuvaju kod poslodavca i pravo da zahteva brisanje podataka koji nisu od neposrednog značaja za poslove koje obavlja, kao i ispravljanje netačnih podataka. Lični podaci koji se odnose na zaposlenog ne mogu da budu dostupni trećem licu‚ osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom ili ako je to potrebno radi dokazivanja prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radom. Lične podatke zaposlenih može da prikuplja, obrađuje‚ koristi i dostavlja trećim licima samo zaposleni koga je ovlastio direktor. Lični podaci koji se odnose na zaposlenog ne mogu da budu dostupni trećem licu‚ osim u slučajevima i pod uslovima utvrđenim zakonom, ili ako je to potrebno radi dokazivanja prava i obaveza iz radnog odnosa ili u vezi sa radom.”

PCPress.rs Image

Povreda prava zaštite podataka o ličnosti zabeležena je u slučaju objavljivanja podataka zaposlenog na Fakultetu Medicinskih nauka u Kragujevcu gde je NN lice objavilo kopiju stranice radne knjižice lica koje je podnelo predstavku Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na društvenoj mreži Facebook. Postupkom nadzora koje je sproveo Poverenik utvrđeno je da se u dosijeu koji se nalazi na Medicinskom fakultetu nalaze dokumenta čiji sadržaj u potpunosti odgovara sadržaju objavljenom na Facebook-u. Budući da su na Fakultetu inače primenjene mere zaštite dokumenata sa ličnim podacima zaposlenih, kao i da pristup dokumentima ima ograničen krug lica, osnovana je sumnja da je do zloupotrebe podataka došlo namerno.

Pročitajte i:  iMessage i Bing pretraživač izuzeti iz novih tehnoloških pravila EU

Poverenik ocenjuje da je reč o još jednom primeru drastičnog kršenja prava zaštite podataka o ličnosti i zloupotrebe tih podataka u svrhu razračunavanja sa neistomišljenicima i kritičarima. To je bio razlog da Poverenik podnese Višem javnom tužilaštvu u Beogradu (Odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala) krivičnu prijavu protiv NN izvršioca sa svojstvom službenog lica, zaposlenog na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Poverenik očekuje da tužilaštvo kome je kao nadležnom prijava podneta zbog načina izvršenja (internet), sprovede odgovarajući postupak i obezbedi da izvršioci krivičnog dela snose zakonom predviđene sankcije.

“Ukoliko dođe do povrede gore navedenih prava‚ zaposleni ima pravo da traži‚ po pravilima obligacionog prava‚ i na naknadu štete‚ i to zbog povrede prava ličnosti. Ukoliko su javno u medijima objavljeni podaci‚ uz kršenje nekih od prava‚ zaposleni ima‚ prema stavovima sudske prakse‚ pravo na duplo veći novčani iznos naknade štete od uobičajenog”, stoji u Zakonu o radu.

Na BIZIT seminaru pod naslovom „GDPR – digitalna prava i obaveze”, koji organizuje PC Press u saradnji sa Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, SHARE Fondacijom i Udruženjem ISACA, biće reči i o neovlašćenom prikupljanju ličnih podataka građana. Seminar će se održati 14. marta počev od 10:00 u Klubu poslanika (Beograd).

Pročitajte i:  Evropski poslanici ratifikovali politički dogovor o pravilima za AI

Izvor: Poverenik.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , , , , , ,