BIZIT plus

Zaštitite IT infrastrukturu od spoljašnjih faktora

Kako fizički zaštititi IT sistem, opremu i podatake od svega što može ugroziti rad i dovesti do neželjenog downtime‑a: požara, poplave, provale, vandalizma, prašine, korozivnih gasova, eksplozije, neovlašćenog pristupa, padajućih krhotina, elektromagnetnog zračenja…

Razvojem tehnologija koje su nalazile primenu u našem svakodnevnom životu, kako poslovnom tako i privatnom, počeli smo da se oslanjamo na njih u tolikoj meri da nam se savremeni život čini nemogućim bez njih. Od pronalaska parne mašine, struje, telefona, računara, Interneta pa sve do Četvrte industrijske revolucije, Interneta stvari i budućih autonomnih vozila, često se pitamo kako smo do sada mogli bez svih tih pronalazaka? Kada nam nešto olakšava i ubrzava svakodnevne poslove, veoma lako se naviknemo i prihvatamo sve „novotarije“ kao da su oduvek bile tu s nama.

Kontinuitet poslovanja?

Slobodno možemo reći da je prošlo vreme kada je poslovanje bilo koje firme bilo moguće bez onoga što se danas smatra osnovnom infrastrukturom, a do relativno skoro „naprednih tehologija“ kao što su Internet i telefon. Ono što su nekad predstavljali telefoni i Internet danas su informacioni sistemi, koji će u budućnosti imati sve veći značaj. Poslovanje kompanija, njihov business continuity i opstanak na tržištu u direktnoj su vezi s radom njihovih informacionih sistema.

Zamislite kakve bi posledice, direktne i indirektne, imala jedna banka koja zbog pada informacionog sistema (iz bilo kog razloga), ne radi određeno vreme i dođe do prekida transakcija, blokade bankomata itd. Ili u još gorem sučaju, gubitka podataka klijenata? Da li bi klijenti banke i dalje imali poverenja ili bi vrlo brzo prebacili račune kod druge, „pouzdanije“ banke? – Da li je investiranje u pouzdanu IT infrastrukturu preterani trošak, kada postoji rizik za celokupno poslovanje? Zato je jedino rešenje delovati proaktivno a ne reaktivno, tek nakon što se desi nepopravljiva šteta. Možete investirati u softver, servere i ostalu opremu, ali ako oni nisu zaštićeni na adekvatan način od mnogobrojnih spoljnih faktora rizika, investicija može biti uzaludna.

Pročitajte i:  Manje od polovine IT lidera je sigurno u svoje IoT security procedure

Prvi i osnovni korak jeste fizička zaštitita IT sistema, opreme i podataka od svega što može ugroziti rad i dovesti do neželjenog downtime‑a: požara, poplave, provale, vandalizma, prašine, korozivnih gasova, eksplozije, neovlašćenog pristupa, padajućih krhotina, elektromagnetnog zračenja itd. Bez obzira na veličinu data centra, Vesimpex je zahvaljujući rešenjima RITTAL fizičke IT infrastrukture, u mogućnosti da ponudi rešenja koja ispunjavaju najviše standarde bezbednosti data centara.

Kompaktno rešenje fizičke zaštite

Za potrebe server sala i manjih data centara od jednog pa do nekoliko rekova, najpogodnije rešenje je kompaktni Rittal Micro Data Centar (MDC), jer je namenjeno zaštiti jednog reka, ali je rešenje istovremeno modularno, tako da se lako može primeniti i na više rek pozicija u slučaju proširenja sistema – pay as you grow.

Glavna odlika Micro Data Centra (MDC) jeste da pruža visoku zaštitu od svih spoljašnjih rizika, ali pre svega od požara, i to – tokom trajanja požara preko 30 minuta, unutar MDC‑a maksimalni porast temperature manji je od 50 °C a relativne vlažnosti vazduha manje od 85 procenata. Bitno je i napomenuti da su ovi podaci dobijeni sistemskim testom, tj. testiranjem celokupnog sistema a ne samo pojedinačnih komponenti i panela. Ovakav stepen zaštite može se postići za par rekova i na drugi način, ali zahteva veće investicije. Glavne prednosti rešenja jesu to što je mobilno, modularno i proširivo, što se kompletan data centar s pratećom infrastrukturom može nalaziti unutar jednog reka (sefa). To pruža neophodan nivo fizičke zaštite i nema uticaja na okruženje.

Sigurne sobe – zaštita na više nivoa

Za potrebe većih server sala i data centara primenjuje se izgradnja modularnih sigurnih soba, s obzirom na to da klasični gipsani protivpožarni zid nije dovoljna zaštita u slučaju vatre i ostalih pretnji. Sigurne sobe grade se od prefabrikovanih panela (suva gradnja), unutar postojeće prostorije, zahvaljujući kojima se kompletan data centar može brzo i lako proširiti u slučaju potrebe, a takođe i rasklopiti i preseliti na novu lokaciju s kompletnom infrastrukturom.

Pročitajte i:  U zdravstvu nema vremena za zastoje

Osnovna prednost sigurnih soba jesu paneli koji pružaju svu neophodnu i najvišu moguću zaštitu jednog data centra. Sigurna soba nije samo prost zbir svojih elemenata. Prema SRPS EN 1047‑2 standardu, pored obaveznog testa komponenti, soba mora da se testira kao funkcionalna celina, tj. mora se ispitati njena otpornost na sve negativne uticaje sredine. Prilikom testiranja, sigurna soba se 60 minuta izlaže temperaturi od 1000 °C, a zatim hladi do isteka 24 časa. Ni u jednom trenutku porast unutrašnje temperature ne sme da bude veći od 50 °C, dok porast temperature kod F90 zidova može biti i preko 200 °C. Dodatno, kontroliše se da li je relativna vlažnost vazduha unutar prostorije premašila dozvoljenih 85 odsto, što se kod F90 zidova uopšte ne posmatra.

Nakon testa otpornosti na požar, obavezan je test na mehaničku čvrstinu prostorije (impact test), tako da nakon testa zaštitne funkcije prostorije moraju ostati nepromenjene. Pored zidova, svi elementi sobe moraju pokazati da su dorasli složenom zadatku. Neophodno je postići optimalan nivo zaptivanja IP56 prema EN 60529 specifikaciji, što će sprečiti prolaz prskajuće i stajaće vode, kao i prašine u štetnim količinama.

SRPS EN 1047‑2 posebno naglašava ispitivanje zaštite od prodora dimnih i korozivnih gasova u data centar. Uticaj gasova na opremu i nosače podataka može biti poguban, čak i kada nema direktnog plamena i visoke temperature. Takođe, efikasno se sprečava gubljenja gasa za gašenje u slučaju nastanka požara unutar data centra (statistički 20 odsto svih požara). Ulazna vrata, pored zaptivnih i protivpožarnih svojstava, moraju biti otporna na provalu i neovlašćeno otvaranje, opremljena sistemom kontrole pristupa i signalizacijom položaja. Poseban mehanizam automatski ih zatvara u slučaju požara.

Pročitajte i:  Hipersenzitivni senzor dodira 'oseća' stvari sa udaljenosti od 10 centimetara

Svi prolazi kablova i cevi kroz zidove moraju se zaštititi modularnim sistemima istog nivoa zaštite. Modularna rešenja obezbeđuju visok nivo zaštite i fleksibilnost kod naknadnih intervencija na instalacijama. Formiranje barijere za EM zračenje koja će onemogućiti krađu podataka, „prisluškivanje“ i negativan uticaj spoljašnjih izvora ispituje se u skladu sa EN 55024 i drugim standardima. Data centar treba da bude što bliži idealnom oklopu koji je nepropusan za EM zračenje u oba smera, pa je cilj obezbediti slabljenje od 60 dB u opsegu do 10 GHz.

Samo sertifikovana zaštita je pouzdana zaštita

Problem pouzdane zaštite data centra od svih prisutnih rizika nije jednostavan, ali je rešiv. Ako želite efikasnu zaštitu, neophodna je primena odgovarajućih standarda, u prvom redu SRPS EN 1047‑2. Ispunjenje zahteva ovog standarda potvrđuje jedino ECBS sertifikat koji izdaje European Certification Board, akreditovano telo ESSA (European Security Systems Association). Izgradnja pouzdanog i zaštićenog data centra posao je za profesionalce, a znanje, iskustvo i reference kompanije Vesimpex stoje vam na raspolaganju.

(Objavljeno u PC#255)

Spremili smo još jedan specijal, ovoga puta posvećen data centrima, koji možete besplatno čitati na:

Data Centri – Specijal LETO 2018.

Besplatne aplikacije za čitanje digitalnih izdanja preuzmite sa adresa:

PC Press@Play Store (Android)

PC Press@App Store (iOS)

Novi PC Press i ostala izdanja iz bilo kog browsera možete čitati i na:

http://pc-press.mwtatooine.net/

Facebook komentari: