Superteza: Bezbednost i podešavanja e-mail naloga | PC Press

Superteza: Bezebednost e-mail komunikacije

Šta je phishing, junk mail, spam? Kako se zaštiti od neželjenih e-mail-ova i prikačenih virusa? Da li to morate raditi “ručno” ili postoje metodi automatske zaštite? Koji e-mail klijent je dorastao zadatku na polju bezbednosti elektronske komunikacije? Kako prepoznati obmanu dok ne bude kasno? Ima li rešenja za decenijski problem nazvan “kako otvoriti blokirani attachment u Outlook Express-u“?

Odgovori na ova pitanja čekaju da budu pročitani u novom tutorijalu na stranicama Superteze, pod nazivom Windows Live Mail: Bezbednost je prednost (E-mail Security). Posle upoznavanja sa ovim tutorijalom, bićete u stanju da prepoznate  pretnje u redovnoj e-mail komunikaciji, kao i da preduzmete korake u cilju zaštite i očuvanja bezbednosti vaših podataka.

Podešavanje e-mail naloga

Kada fino naštelujete podešavanja e-mail naloga, na veoma frekventnom autoputu elektronske pošte,  postižete optimum komunikacije ne remeteći brzinu ni sigurnost. U ovom tutorijalu nazvanim Podešavanja naloga (Account settings), Superteza će pokazati na primeru Windows Live Mail-a jasno i postupno tretiranje e-mail naloga, koje se, gotovo preslikano, može upotebiti i na druge e-mail klijente. Za razliku od Outlook Express-a (koji ne postoji u Windowsu 7), sada imamo obilje mogućnosti za fino doterivanje (fine tunning) programa, na polju korisničkih e-mail naloga (account) i bezbednosti (security). Stoga se s pravom može reći da je ovaj proizvod Windows Live Essentials porodice, e-mail klijent kakav se ne sreće često.

Pored ovog, na www.superteza.com čeka vas niz drugih, veoma korisnih tutorijala, koji su već postali kamen temeljac profesionalne on-line edukacije na domaćem Internetu.


Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter