Trenuto gledate objave s oznakom: Dell U2312HM

Novi Dell monitor

aktuelno

Novi Dell monitor

Naj­no­vi­ji Dell-ov mo­ni­tor UltraSharp U2312HM dos­tu­pan je od po­čet­ka no­vem­bra i na na­šem trži­štu. Ovaj 23-in­čni mo­ni­tor po­se­du­je ve­li­ki broj na­pre­dnih fun­kci­ja, u­klju­ču­ju­ći... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter