Trenuto gledate objave s oznakom: IdeaCentre H420

Kompaktni Lenovo

Računari

Kompaktni Lenovo

Ma­le di­men­zi­je i nis­ka ce­na no­vog Ide­a­Cen­tre računa­ra la­ko će pri­vući kup­ce. Is­to­ri­ja per­so­nal­nih računa­ra čvrsto je pove­za­na s kom­pa­ni­jom IBM. Zbog to­ga je pro­da­ja... 

Detaljnije... »

Asus


Original

Excel kuhinjica

Twitter