Trenuto gledate objave s oznakom: Jugoslovenska kinoteka

PC Press: Jugoslovenska Kinoteka, staro ali ne i staromodno

Događaji

PC Press: Jugoslovenska Kinoteka, staro ali ne i staromodno

Ju­go­slo­ven­ska Ki­no­te­ka 6. ju­na ove go­di­ne sla­vi 60 go­di­na pos­to­ja­nja. Ju­bi­lej dočeku­je sa ne­ko­li­ko važnih no­vi­na od ko­jih nas je naj­više za­in­te­re­so­vao Cen­tar... 

Detaljnije... »

Asus


Manpower

Enjoy.ing

Twitter