Trenuto gledate objave s oznakom: Netiks

Održan prvi GRANDSTREAM DAY u Srbiji

vesti

Održan prvi GRANDSTREAM DAY u Srbiji

Kompanija Netiks je beogradskom hotelu Metropol održala prvi GRANDSTREAM DAY u Srbiji, na kojem je predstavila proizvodni program kompanije GRANDSTREAM, sa akcentom na novim proizvodima i prezentovala do sada primenjena... 

Detaljnije... »
PC Press: TPlink - do Interneta dva putića...

Mrežni uređaji

PC Press: TPlink – do Interneta dva putića…

O­zbilj­ni­je fir­me i bi­znis ko­ri­sni­ci ko­ji­ma sva­ko­dnev­ni po­sao za­vi­si od ve­ze sa In­ter­ne­tom ne spa­va­ju mir­no ako zna­ju da ima­ju sa­mo je­dnu ži­lu ku­ca­vi­cu ka svet­skoj... 

Detaljnije... »
PC Press: Počeo TELFOR 2009

Događaji

PC Press: Počeo TELFOR 2009

Telekomunikacioni forum TELFOR 2009 , otvoren je 24.novembra u Sava Centru i trajaće do 26. novembra. Ovo je već 17. TELFOR a potpisani organizatori su: Društvo za telekomunikacije – Beograd, Elektrotehnički fakultet... 

Detaljnije... »
Netiks: WiFi izlazi napolje

Mrežni uređaji

Netiks: WiFi izlazi napolje

O­pre­ma za out­do­or wire­less ne­ka­da je bi­la glo­ma­zna, sku­pa i kom­pli­ko­va­na za mon­ta­žu. Ubiquiti Networks nu­di je­dnos­tav­ni­ja i je­fti­nija re­še­nja velikog dometa U vre­me... 

Detaljnije... »

Asus

Original

Excel kuhinjica

Twitter