BIZIT plus

3D štampani senzor svetlosti za bolesti osetljive na svetlost

Na Univerzitetu u Minesoti tim istraživača je razvio 3D štampan uređaj za nošenje sa senzorom svetlosti.

PCPress.rs Image

Mnogi ljudi sa lupusom su osetljivi na svetlost

On može pomoći ljudima sa bolestima osetljivim na svetlost, kao što je lupus, da razumeju više o vrstama svetlosti koje mogu da pogoršaju njihove simptome. Mnogi ljudi sa lupusom su osetljivi na svetlost, kao što je sunčeva svetlost ili čak redovno svetlo u zatvorenom prostoru, ali možda ne znaju koji specifični svetlosni uslovi mogu da izazovu upalu. Ovaj novi uređaj ima za cilj da takvim ljudima pruži više informacija, kako bi mogli da nauče više o svojim napadima i da preduzmu korake da ih izbegnu ili smanje. Tehnologija bi mogla dovesti do personalizovanijeg lečenja i boljeg razumevanja bolesti osetljivih na svetlost.

Otprilike pet miliona ljudi širom sveta živi sa lupusom, a između 40-70% njih ima neki oblik osetljivosti na svetlost. To može uključivati osip, umor i bol u zglobovima. Čini se da se ova osetljivost na svetlost razlikuje od pacijenta do pacijenta, što otežava pružanje saveta o tome koje situacije treba izbegavati i kako smanjiti verovatnoću izbijanja upala izazvanih svetlošću. „Lečim mnoge pacijente sa lupusom ili srodnim bolestima, a klinički je teško predvideti kada će simptomi pacijenata buknuti“, rekao je Dejvid Pirson, jedan od kreatora novog uređaja. „Znamo da ultraljubičasto svetlo i, u nekim slučajevima vidljivo svetlo, mogu da izazovu izbijanje simptoma – kako na njihovoj koži, tako i iznutra – ali ne znamo uvek koje kombinacije svetlosnih talasnih dužina doprinose simptomima.”

Pročitajte i:  3D štampa u bestežinskom stanju

U nastojanju da rasvetle ovu situaciju, istraživači su razvili nosivi senzor svetlosti koji može pomoći pacijentima i njihovim negovateljima da bolje koreliraju svetlosne uslove sa upalama. Potpuno 3D štampani uređaj sadrži cink oksid, koji može pretvoriti stimulans UV svetlosti u električni signal. Uređaj je napravljen na silikonskoj bazi i sadrži optičke filtere koji se mogu zameniti, u zavisnosti od vrste svetlosti koja se namerava da se meri. „Trenutno ne postoji drugi uređaj poput ovog sa ovim potencijalom za personalizaciju i tako laku izradu“, rekao je Pirson. „San bi bio da imam jedan od ovih 3D štampača baš u svojoj kancelariji. Mogao bih da vidim pacijenta i procenim koje talasne dužine svetlosti želimo da procenimo. Onda bih mogao samo da odštampam odgovarajuči senzor za pacijenta i da mu dam – 100 posto personalizovano za njegove potrebe. Tamo ide budućnost medicine.”

Izvor: Medgadget

Facebook komentari: