AB Soft: ERP na paleti

Ako je nešto obeležilo razvoj ERP‑ova u prethodnim godinama, onda je to insistiranje na visokoj mobilnosti. Imati ili prikupiti podatke na svakom mestu i u pravo vreme je postao izazov, pa da vidimo kako je AB Soft odgovorio na njega u procesu upravljanja magacinom.

PCPress.rs Image

AB Soft je kroz niz Android aplikacija i poslovnih procesa koje se njima obrađuju spremno odgovorio na izazove koje donosi trend mobilnog korišćenja informacionih tehnologija. Još 2016. godine smo pisali o programu koji omogućava terenskim komercijalistima da sa sobom nose neophodne informacije i kreiraju porudžbine kupaca, pa čak i u uslovima slabe pokrivenosti signalom mobilne telefonije. Ovoga puta vas vodimo do magacina.

Artikli i osobine

Magacin… Hiljade kvadratnih metara na kojima se nalazi raznovrsna roba brojnih dobavljača, desetine prijema i stotine otprema u toku jednog dana. Svakodnevica distributerskih skladišta. Roba, pored šifre i naziva, često ima i druge važne osobine. Na primer, ako se radi o prehrambenim proizvodima tu su šifra lota i datum isteka roka upotrebe. Za garderobu to mogu da budu veličina i boja. AB Soft je odavno na univerzalan način rešio ova pitanja pridružujući artiklima osobine, pa svaki korisnik svaku robu može da prilagodi za ispravno i celovito vođenje kroz sistem. Komercijalista u toku dana preuzima šifarnike i stanja u skladištu, barem jednom, pre polaska na teren ili više puta u toku dana kada je u prilici da sinhronizuje lokalne sa podacima na serveru. Potom direktno sa kupcem priprema porudžbinu koju kod prve sledeće sinhronizacije šalje u sistem na daljnju obradu.

Pročitajte i:  ASBIS i AMD obeležavaju 20 godina partnerstva

PCPress.rs Image

Magacioner tako nastalu porudžbinu, kada stigne sa terena u bazu podataka, baš kao i one koje su direktno nastale kroz standardne aplikacije, može da preuzme u svoj Android smartfon. Sistem je do tada uradio sve što je mogao da olakša rad u magacinu. Ukoliko je skladište adresirano i roba popisana po adresama, sortiraće dokument po logičnoj putanji kroz magacin, a ako neki artikl ima rokove trajanja, ponudiće da se sa regala preuzimaju količine sa optimalnim rokom.

Najkraćim putem do isporuke

Magacioner, tokom prikupljanja robe, čita bar‑kodove ili (po potrebi, ako je neki kod nečitak) unosi šifre, a zatim po potrebi koriguje lotove i količine. U redovnom radu, kada su stanja uredna, najčešće se sve svodi samo na potvrdu onoga što već piše na nalogu za otpremu koji se obrađuje. Izabrani artikl se na kraju seli u prostor za obrađenu robu, najlakše je to da uporedimo sa „korpom“ kod kupovine preko Interneta. Postupak ponavlja dok god ima robe koja nije obrađena po tom nalogu za isporuku. Poslednji korak je potvrda da je posao završen i slanje obrađenog dokumenta sa mobilnog uređaja u sistem gde nalog za otpremu postaje dostupan za fakturisanje.

PCPress.rs Image

Ovo je važan korak u procesu i sa stanovišta ubrzanja i sa stanovišta tačnosti. Prodavac na terenu unosi porudžbine kupca prema njemu, u tom trenutku, raspoloživim količinama. Iz bilo kog razloga, do momenta isporuke može da dođe do promene stanja u magacinu. Sada magacioner u trenutku uzimanja robe sa polica i stavljanja na paletu za slanje kupcu može interaktivno da koriguje količine i, na primer, lotove na način da se roba koja je isporučena zaista slaže sa onim što je našao u skladištu.

AB Soft je na univerzalan način rešio pitanja klasifikacije artikala pridružujući artiklima osobine, pa korisnik robu može da prilagodi za ispravno i celovito vođenje kroz sistem

Eventualno postojanje robe koja je navedena na nalogu za isporuku, a fizički je nema u magacinu ne sprečava da se ostatak isporuči, a nedostajuće količine ostaju na nalogu do vremena kada je moguća isporuka ili kada se odluči da daljnje isporuke po tom nalogu neće biti.

Pročitajte i:  Kako odabrati hosting?

Preciznost i brzina

Druga mobilna aplikacija koja olakšava rad u magacinu je namenjena obradi prijema robe. Početak obrade je na samoj rampi za istovar. Kada se parkira kamion koji je dovezao robu, magacioner iz padajućeg menija bira dobavljača. Time se počinje sa kreiranjem novog prijemnog dokumenta. Dok se roba istovaruje, očitavaju se bar‑kodovi, onaj koji opisuje sam artikl i (po potrebi) drugi, na kom je zabeležena masa pakovanja koje se prima. Ručno se unose pristigla količina kao i, tamo gde ga ima, dodatni atributi, na primer serijski broj, lot i rok trajanja, veličina, boja ili šta god je potrebno za preciznije razvrstavanje artikala. Po završetku istovara, dokument se šalje iz mobilnog uređaja u bazu, gde se u standardnim aplikacijama AB Soft‑a nastavlja obrada prijemnice na način kako se to standardno radi.

PCPress.rs Image

Iako se načelno govoreći radi o jednostavnom procesu, tačnost unosa i brzina rada su višestruko poboljšani uvođenjem aplikacija. Bez mobilnog uređaja ima mnogo mesta da se napravi greška, od pogrešnog čitanja podataka na otpremnici, potom upisa na prijemnicu, do stavki koje su nesrećnim sticajem okolnosti preskočene. Česta je bila situacija da se zbog brzine rada sve završavalo na istovaru robe sa letimičnom kontrolom i potom kompletnim evidentiranjem tek kod unosa i obrade prijemnice. Sa mobilnim uređajem razloga za takav rad više nema, a podaci se stiču u sistem baš u trenutku kada nastaju.

Pročitajte i:  PC Press video: ERP na zadovoljstvo korisnika – BIZIT panel

PCPress.rs Image

Slično je i sa trećom aplikacijom za popis u magacinu preko mobilnog uređaja. Velika prednost je što se podaci iz sistema, pre svega šifre, bar‑kodovi i adrese smeštaja u skladištu preuzimaju iz sistema, na licu mesta se očitavaju bar‑kodovi i unose zatečene količine, a obrađeni podaci potom šalju u centralni sistem na obradu. Nema papira, zapisnika, pogrešno očitanih i unetih šifri u popisna dokumenta. Opet preciznost i brzina zahvaljujući mobilnim aplikacijama kao sastavnim delom ERP sistema.

Korisna adresa: absoft.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,