Top50 Glas publike

Aktuelna tema: 5G i zdravlje

Dok se veliki telekomunikacioni operatori utrkuju ko će pre da ponudi potpuno funkcionalnu 5G mrežu, potencijalne korisnike, ali i rezidente u oblastima gde će 5G signal biti dostupan, trenutno najviše brine da li će i kako taj signal uticati na njihovo zdravlje. U prethodnom periodu imali smo prilike da čitamo senzacionalističke članke o štetnosti 5G zračenja (kako su čitava jata ptica pomrla u blizini 5G antena i slično), pa smo pokušali da pronađemo neka naučno zasnovana mišljenja na tu temu.

PCPress.rs Image

Frekventni opsezi u kojima radi 5G tehnologija mnogo su viši od starijih tehnologija koje su trenutno u upotrebi. To znači da jačina 5G signala mnogo brže opada sa udaljenošću u odnosu na 4G. Stoga efikasna upotreba 5G mreže zahteva mnogo manjih radio‑transmitera (koji se nazivaju „mikroćelije“), raspoređenih na maloj međusobnoj razdaljini, u prostoru koji je često gusto naseljen.

Kao i kod svake nove tehnologije, pojavljuju se oprečna mišljenja o takvom načinu rasporeda antena. U SAD, Agencija za lekove i hranu, kao i Federalna komunikaciona agencija, objavile su da nema bojazni od 5G tehnologije. U njihovim istraživanjima nisu uspeli da povežu radio‑signale s mobilnih telefona i antena s bolestima za koje se tvrdilo da ih izazivaju. S druge strane, Internacionalna agencija za istraživanja kancera, koja radi u okviru Svetske zdravstvene organizacije, utvrdila je 2011. godine da mobilni radio‑talasi mogu da budu povezani s pojavom raka.

Pročitajte i:  Kina gradi prvog digitalnog blizanca na svetu

Zabrinutost zbog zračenja mobilnih uređaja nije nova. Praktično od kada su se pojavili mobilni telefoni postoji strah da oni loše utiču na zdravlje ljudi. Zahvaljujući mnogobrojnim javnim i regulatornim inicijativama, do sada je u više američkih gradova odlagano postavljanje 5G mreže (npr. u Mil Voliju, gradu u blizini San Franciska).

PCPress.rs Image

Situacija je slična i u drugim državama. U Belgiji je, na primer, Vlada zabranila testiranje 5G mreže na teritoriji Brisela, zbog teškoća u merenju emisije zračenja. Švajcarska je takođe odložila prelazak na 5G mrežu dok ne kreira odgovarajući sistem za nadgledanje zračenja.

Mobilni operatori, uglavnom preko svojih asocijacija, tvrde da ne postoje nikakve opasnosti po zdravlje. Na sajtu Cellphone Health Facts oni navode da ne postoje bilo kakve direktne veze između bežičnog signala koje emituju mobilne mreže i zdravstvenog stanja korisnika telefona. Na tom sajtu objavili su istraživanje različitih zdravstvenih agencija, kao što su Američki institut za kancer i Nacionalni zdravstveni institut, u kojima je izveden zaključak da ne postoje zdravstveni rizici. Čak se navodi da je, od kada su se pojavili mobilni telefoni 80‑ih godina prošlog veka, procenat tumora mozga u SAD u konstantnom opadanju.

Pročitajte i:  5G i veštačka inteligencija silaze u rudnike

Da se ipak vratimo novijim tehnologijama. Tipične 4G antene šalju signal na 700 MHz i 2,5 GHz, što je daleko ispod talasnih dužina X‑zraka i gama zraka koji se koriste u medicini za radioaktivne tretmane. Neke od novih 5G mreža koristiće više talasne dužine od 4G‑a (kao što su 28 GHz ili 39 GHz), ali to su još uvek talasne dužine koje ne emituju jonizujuće zračenje kao pomenuti X‑zraci i gama zraci.

PCPress.rs Image

Jonizujuće zračenje je opasno zbog toga što je u stanju da razdvaja molekule u telu. Ali za nejonizujuće radio‑frekvencijsko (RF) zračenje koje emituju mobilni telefoni i drugi bežični uređaji do sada je dokazan samo jedan biološki efekat – sposobnost da zagreva tkivo pobuđujući njegove molekule. Za sada ne postoje drugi dokazi koji se tiču kratkotrajnih efekata. Neka detaljnija istraživanja koja su se bavila dugotrajnim efektima izlaganja RF zračenju nisu eksplicitno uspela da povežu bilo kakva oboljenja, mada je na istraživanjima sprovedenim na pacovima utvrđeno da su oni postali skloniji retkom tumoru po imenu švanom, koji se pojavljuje na neuronu (ili nervnoj ćeliji) nazvanoj Švanova ćelija.

Pročitajte i:  Pametan život u pametnom gradu

U svakom slučaju, ima prostora za dalja istraživanja koja bi trebalo da se fokusiraju na to da li postoje mehanizmi koji će omogućiti nejonizujućem zračenju da povredi ljudsko tkivo.

Jasno je da još ne možemo da damo konačan odgovor utiče li 5G tehnologija na ljudsko zdravlje, jer oko toga u ovom trenutku ne mogu da se slože ni eminentne naučne i zdravstvene institucije.

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog 5G tehnologiji. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , ,