BIZIT 2020 panelisti – Vladimir Vasić

Na godišnjoj konferenciji BIZIT uvek se trudimo da dovedemo eminentne stručnjake iz oblasti IT-ja i biznisa, koji će i ove godine iz prostorija Kluba Poslanika, u Beogradu, 4. i 5. novembra imati prilike da prenesu svoja znanja i iskustva na zainteresivane posetioce kako live tako i online. Između ostalih imaćete prilike na jednom od panela da čujete Vladimira Vasića, generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije, kog smo u skladu sa temom konferencije pitali kako je pandemija uticala na eCommerce.

PCPress.rs Image

Kako je situacija sa Covid-19 uticala na svet eTrgovine i onlajn plaćanja?

Kao veliki katalizator. Pre više godina započeti procesi digitalizacije tokom samo nekoliko meseci znatno su ubrzani, a veliki broj novih korisnika prihvatio je digitalne načine plaćanja. Iako Covid 19 još uvek nije iza nas, već sad možemo reći da smo ušli u novu realnost, odnosno takozvanu novu normalnost, i da je teško zamisliti da se stvari vrate na staro.

Da li je Srbija spremna na eCommerce bum?

Udruženje banaka Srbije kontinuirano prati zbivanja i trendove digitalne transformacije u svetu, na osnovu kojih možemo da steknemo jasnu sliku šta je sve potrebno uraditi na planu daljeg razvoja i unapređenja kod nas. Bez obzira što nam dosta toga dolazi sa izvesnom zadrškom, procesi digitalizacije poslovanja u Srbiji su uveliko u toku, i to je očigledno. Banke su tu veoma značajan igrač i, potpomognuti državom, siguran sam da idemo u pravom smeru. Na ovakva pitanja često volim da kažem – digitalizacija nije trka na 100 m već maraton za koji su potrebni vreme i adekvatna priprema.

Šta očekujete u narednom periodu, da li će se trend rasta digitalnih bankarskih usluga nastaviti i da li će u budućnosti digitalno bankarstvo u potpunosti zameniti fizičke poslovnice?

Očekujem da nastavimo u pravcu daljeg razvoja i automatizacije poslovnih procesa. Rast digitalnih usluga ne bi trebalo dovoditi u pitanje ali, kao što rekoh, u pitanju je maratonska trka i za dobru pripremu i efikasnu realizaciju, potrebno je više od biznisa, tehnologije i regulative. Moramo menjati navike i prilagođavati se. Tu podjednako mislim i na banke i na klijente.

Vladimir Vasić ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u finansijskom i privatnom sektoru, uklјučujući poslove rukovodioca koje je obavlјao na različitim pozicijama u nekoliko banaka, osiguravajućim društvima, kao i u društvu za upravlјanje investicionim fondovima. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Bankarstvo, finansije i osiguranje, a tokom svog profesionalnog razvoja pohađao je brojne treninge u domaćem i internacionalnom okruženju na teme planiranja i donošenja strateških odluka, kreditnih i drugih rizika u poslovanju banaka, kao i iz domena upravlјanja projektima, timovima, kvalitetom, promenama, itd.

Tokom svoje bankarske karijere, između ostalog, bio je profesionalno angažovan na opštim poslovima vezanim za pružanje podrške poslovanju; obavlјao poslove vezane za koordinaciju i kontrolu poslovanja ekspozitura; bavio se strateškim planiranjem i vođenjem projekata od posebne važnosti; bio je član komiteta za rizike, član due diligence tima, ovlašćen i odgovoran za upravlјanje portfolijom projekata, kao i upravlјanje klјučnim promenama. Osim toga, obavlјao je i poslove vezane za operativne rizike i aktivnosti sprečavanja pranja novca i usaglašenosti poslovanja, rukovodio projektima za rast konkurentnosti, performansi i kvaliteta poslovanja banke, i sprovodio savetodavne aktivnosti u cilјu strateškog unapređenja finansijskih performansi.

Prijavite se na sajtu bizit.rs i vidimo se na 4. i 5. novembra!

Facebook komentari:
Računari i Galaksija
Tagovi: