ComData IIS: Pravi ERP za agrobiznis

ComData IIS paket pruža potpun uvid i kontrolu nad poslovnim i proizvodnim procesima u mesnoj industriji, a za proizvodnju i održavanje dobrog ERP sistema potrebno je odlično poznavanje poslovnih procesa. ComData je upotrebila višegodišnje iskustvo kako bi dokumentovala, unapredila i kontrolisala procese specifične za ovu privrednu granu.

PCPress.rs Image

IIS Mesna industrija

ComData se usredsredila na modularan pristup i fokus na proizvodnju i proizvodne procese. IIS Mesna industrija nalazi se u eksploataciji u živinarstvu, kao i u uzgoju, otkupu, proizvodnji i preradi svinja i junadi. Preporučena je integracija s modulom kooperacija za veće industrijske sisteme, a u narednom periodu biće zaokružen kompletan sistem, od utroška hrane za uzgoj životinja na farmi do proizvodnje energije korišćenjem biomase.

PCPress.rs ImageU potpunosti su pokriveni sledeći poslovni procesi u mesnoj industriji:

Prijem – Obuhvata različite modalitete primanja robe: po jednoznačnom obeležju (ušnoj markici – grlo po grlo) ili po grupi isporučene robe. LOT tracing (sledljivost robe) počinje ovde i omogućava praćenje karakteristika robe od utovara do prijema, i kaliranje robe u toku transporta.

Klanje – I ovde je prisutan LOT tracing po grlu, danu isporuke, dobavljaču ili isporučiocu, u zavisnosti od ulaza, želja proizvođača ili krajnjeg kupca. Prisutna je potpuna podrška automatskog merenja.

Pročitajte i:  Apollo ROSA: od ePlana do eArhive

PCPress.rs Image

Rasecanje – Modul pokriva automatsko razduživanje stanja u komorama poluproizvoda na osnovu informacija dobijenih od BIZERBA vaga i evidentiranje novog stanja u magacinima proizvoda i poluproizvoda, te razmeštanje po specifičnim magacinima.

Obrada – Nastavak procesa koji je započet u modulu rasecanja i evidentiranje daljeg procesa proizvodnje i praćenje na nivou LOT-a / Radnog naloga.

Dubinsko zamrzavanje – Višedimenzionalno evidentiranje stanja zaliha u komorama za duboko zamrzavanje, praćenje datuma proizvodnje, isteka roka trajanja, i skladišnih karakteristika u pojedinačnim skladišnim ćelijama komore za duboko zamrzavanje.

LOT tracing, ekspedicija i ambalaža – Pokriveni su dokumentovanje i upravljanje različitim aspektima rukovanja ambalažom u procesu nabavke, proizvodnje i prerade proizvoda.

Tenderi – Prate se podaci o prodaji, isporuci, porudžbenicama, korekciji cena i mnoštvo drugih parametara tenderskih nabavki.

IIS Agro Plus ERP

Modul pokriva kompletnu poljoprivrednu ratarsku proizvodnju, voćarsku proizvodnju i uzgoj stoke. Pored sve potrebne dokumentacije o praćenju prometa robe i novca, dati programski modul uključuje:

  • Praćenje sledljivosti (LOT tracing)
  • Kontrola kvaliteta u svakom segmentu proizvodnje
  • Obračun cene proizvoda – tzv. „devetka”

Kooperacija u poljoprivredi

PCPress.rs ImageReč je o modulu u kojem se izrađuje dokumentacija vezana za otkup i prodaju poljoprivrednih proizvoda, kako od fizičkih, tako i od pravnih lica. Ceo proces evidencije i obračuna usklađen je s najnovijim zakonskim propisima i kompletno je automatizovan kako u pogledu samog obračuna, tako i u formiranju svih potrebnih dokumenata.

Pročitajte i:  Fokus je na ljudima: PANTHEON Kadrovi

Automatski se daje razlika između isporučenog proizvoda i preuzetih obaveza. Data razlika je predmet obračuna a dalje može biti: otkupljena, predmet dalje kompenzacije, predata na uslužno čuvanje i slično. Pored automatskog generisanja svih zakonom definisanih dokumenata, program generiše i kompenzaciona dokumenta, kao i nalog za RUC i PDV priznanicu, što ovo rešenje razlikuje od drugih. Na taj način, korisnik u svakom trenutku ima uvid u stanje međusobnih obaveza, kao i obavljenih poslova, uključujući i obavezu isplate 8% prema poljoprivrednom gazdinstvu, te  planiranje i ugovaranje starih i novih kompenzacionih i kooperacionih poslova.

PCPress.rs Image

Program je namenjen firmama koje se bave proizvodnjom, otkupom i preradom poljoprivrednih proizvoda. Sastoji se iz tri dela: šifarnika, u kojima se podešavaju određeni parametri koji omogućavaju jednostavnije korišćenje jer doprinose tačnosti i automatizaciji samog procesa rada programa i smanjuju mogućnost greške na minimum, operativnog ili radnog dela programa, gde se nalaze moduli u kojima se obavljaju različite funkcije vezane za vođenje dokumentacije otkupa; i izveštaja, gde se prati sveukupno poslovanje s kooperantima. Kao što je već rečeno, na osnovu podešenih parametara, koji zavise od načina poslovanja i rada firme, program se odlikuje tačnošću i velikom automatizacijom. Takođe, u programu su ispraćene sve zakonske regulative koje propisuju poslovanje pravnih lica s poljoprivrednim gazdinstvima, a tu se pre svega misli na obračun i isplatu PDV-a.

Pročitajte i:  IIB: Svi putevi vode u UPIS ERP

Korisna adresa: comdata.rs

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog Poljoprivredi. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,