BIZIT plus

ComData: Panonska ERP kuhinja

Novi Sad već duže slovi za važnu tačku na mapi softverske industrije Srbije. U takvom okruženju dugi niz godina ComData razvija ERP koji je pokazao kvalitet u brojnim privrednim granama – od maloprodajnih sistema do složenih proizvodnih organizacija

PCPress.rs Image

ComData IIS ERP je softver koji se razvija i primenjuje duže od četvrt veka. Za to vreme stekao je poverenje brojnih korisnika u širokom spektru delatnosti – od maloprodaje, preko proizvodnje, trgovine na veliko do agroindustrijskih kompleksa, što i ne čudi, s obzirom na to da je sedište kompanije u Novom Sadu i da prirodno gravitira ka kompanijama koje se bave proizvodnjom i preradom hrane.

PCPress.rs Image

Modularno rešenje

Poput svih savremenih ERP sistema, ComData IIS je modularnog tipa, čini ga više od 20 aplikacija i može maksimalno da se prilagodi potrebama korisnika. Dalje prilagođavanje sistema potrebama preduzeća u kojem se koristi omogućeno je kroz parametrizaciju koja je veoma kompleksna i omogućava da se detaljno podesi ponašanje sistema, ali i dodatnim razvojem softvera. Tu je od velike koristi jedinstveno razvojno okruženje, čime se znatno olakšava i skraćuje vreme razvoja novih funkcionalnosti. Sve to vodi ka, za pojmove ERP sistema, kratkom roku implementacije i sniženim troškovima uvođenja poslovno‑informacionog sistema.

Pročitajte i:  AI kao direktor kompanije?

Tokom svih ovih godina razvoja, u module je ugrađeno poslovno iskustvo kako samih autora softvera, tako i korisnika sistema. Štaviše, implementirani poslovni modeli unapređivani su i razvijani u skladu s promenama u ekonomiji kako na domaćem, tako i na svetskom planu. Danas ComData IIS ERP poseduje korisničke alate kojima mogu da se kreiraju izveštaji prema zahtevima poslovnog okruženja u kojem se primenjuje.

PCPress.rs Image

Posebno je interesantan modul Web BI, mobilna aplikacija za grafičko predstavljanje ključnih parametara poslovanja u realnom vremenu. Set izveštaja može da bude vezan za podatke iz maloprodaje, veleprodaje, proizvodnje i finansija. Tako rukovodioci u svakom trenutku, na svakom mestu na svetu, mogu da prate aktuelne parametre i da, u skladu s njihovom promenom donose poslovne odluke.

Proizvodnja – puna snaga IIS ERP-a

Modul IIS Proizvodnja donosi oprobani know-how i iskustvo u radu i potrebama proizvodnih preduzeća iz različitih delatnosti i obima produkcije. IIS ERP se podešava i usklađuje prema organizacionoj šemi i evidencionim kapacitetima u svim fazama proizvodnog ciklusa, što znači da se pojedinačni podsistemi mogu dodavati ili isključivati uz dopunsko podešavanje organizacionim specifičnostima i zahtevima. Tokom dve decenije razvoja IIS Proizvodnja je stekla veliki broj korisnika posebno u sledećim sektorima: metalskoj industriji, prehrambenoj industrija, idustrija pakovanja i ambalaže, poljoprivredi, proizvodnji izolacionog materijala, proizvodnji đubriva, proizvodnji brašna i proizvodnji stočne hrane.

Pročitajte i:  Kreiranje i vođenje obavezne elektronske arhive lako je i brzo uz ABC softver i ABC eArchive

PCPress.rs Image

Modul IIS Proizvodnja je veoma dobro prihvaćen u metalskoj industriji gde se, između ostalog,  odlikuje automatizacijom svih pogonskih i magacinskih evidencija preko bar-kodova, evidencijom tehničke dokumentacije, strukturnim sastavnicama i operacionim listama, planiranjem raspoloživih resursa, materijala i proizvoda (MRP), pogonskom, laboratorijskom i završnom kontrolom kvaliteta i praćenjem sertifikata i sledljivosti (LOT tracing).

I u drugim granama industrije, takođe donosi niz rešenja bez kojih se ne može uspešno i efikasno upravljati proizvodnjom. Detaljne specifikacije možete pronaći na Web stranicama kompanije ComData.

PCPress.rs ImagePCPress.rs ImageReputacija kompanije ComData prelazi granice Srbije. Zahvaljujući konstantnom razvoju i primeni najsavremenijih tehnologija, ovaj proizvođač softvera prisutan je u svetu i taj trend svake godine dobija sve veći zamah. A iskustvo u proizvodnji softvera, koje je našlo brojne kupce širom sveta, stečeno je upravo na razvoju ERP‑a koji vam predstavljamo. Za potvrdu kvaliteta i ne treba više.

Korisna adresa: www.comdata.rs

Autor: Ivan Miladinović

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenog ERP rešenjima. Kompletan specijal je potpuno besplatan za čitanje i možete ga čitati u digitalnoj čitaonici ili ga preuzeti direktno odavde u PDF formatu.

Facebook komentari: