Dynamics NAV na cloud platformi? Realnost!

Platite koliko potrošite – podesite kako vam odgovara!

Dynamics NAV logo

Microsoft Cloud – Azure omogućava Pay as you Go, jednostavan pretplatnički model s niskim troškovima, gde se plaća prema utrošku. Sa Pay as you Go može se obaviti skaliranje na mesečnom nivou, kako broja korisnika u Dynamics NAV‑u, tako i potrebnih resursa na platformi Azure, što može dovesti do velikih ušteda za klijente. ­Skaliranje broja korisnika posebna je pogodnost za kompanije koje tokom godine imaju periode povećanog obima posla – sezone, tako da se na zahtev kompanije može povećati ili smanjiti broj korisnika. Ne postoji plaćanje unapred i nema godišnjih i mesečnih obavezivanja.

Jednostavnost i kontrola troškova dve su ključne prednosti softvera zasnovanog na platformi Microsoft Azure. Promene u IT industriji nastupaju brzo – sada je reč o cloud aktivaciji a ne instalaciji servera.

ERP implementacije predstavljaju najsloženiji i najkompleksniji tehnički napor s kojim se kompanije mogu susresti zato što zahtevaju specifičan skup znanja i veština.

BSC software nudi svojim klijentima iskustvo od 100% uspešnih implementacija.

Proširite svoje poslovanje – BSC Software će vam pomoći!

BSC Software je uklonio sve barijere za postavljanje ­Dynamics NAV‑a na Microsoft cloud – Azure i omogućio korisnicima da iskoriste prednosti koje donosi Microsoft‑ova cloud platforma. BSC Software je među pionirima Microsoft‑ovih partnera u jugoistočnoj Evropi koji je sertifikovan za implementaciju Dynamics NAV‑a na platformu Azure.

Neki cloud provajderi nude izbor između data centara i cloud‑a, ali ne i Azure. Azure lako integriše postojeće IT okruženje kroz najveću mrežu privatnih konekcija i hibridnih baza podataka.

Microsoft Azure je otvorena i fleksibilna cloud platforma koja omogućava brzo kreiranje, primenu i upravljanje aplikacijama preko globalne mreže Microsoft‑ovih data centara za obradu podataka. Predviđa se da će ulaganja u tržište cloud‑a do 2020. godine iznositi 500 milijardi dolara. U ova ulaganja spadaju SaaS (Software as a service), PaaS (Platform as a service), IaaS (Infrastructure as a Service) i sve usluge vezane za cloud tehnologije.

Pročitajte i:  Microsoft mora da prestane da prodaje sigurnost kao premijum ponudu 

Osamdeset odsto kompanija u svetu se postavlja ili u potpunosti funkcioniše na cloud platformama. Izbor između postavljanja rešenja na lokalne servere ili na platformu Azure nikad nije bio lakši za Dynamics NAV klijente. BSC Software spaja agilnost koja dolazi momentalnom postavkom infrastrukture sa brzim razvojem i konfiguracijom.

BSC Software nudi kompletno upravljanje implementacijom Dynamics NAV‑a na Azure. Prosta instalacija Dynamics NAV‑a na Azure nije dovoljna. Potrebne su specijalizovane veštine i znanja da bi se postavilo i održavalo Dynamics NAV okruženje s vrhunskim performansama.

Brza implementacija

Jedan od najvećih dobitaka prelaska na Azure jeste jednostavan i lak početak.

Uz Microsoft Azure lako je postaviti nove servere ili obaviti migraciju postojećih servera. Rezultat – manje stresa za kompaniju.

Azure u širokom dijapazonu usluga nudi i izbor nekoliko standardnih vrsta servera, poput Windows ili SQL servera, koji mogu biti kreirani u roku od nekoliko minuta na platformi Azure.

Želite da zaštitite svoje podatke?

Poznato je da neke organizacije još imaju bojazan od korišćenja cloud‑a. Zbog toga je Microsoft, kao lider u IT industriji, preuzeo obavezu da zaštiti privatnost podataka u cloud‑u. Microsoft je prvi veliki cloud provajder koji se prilagodio novom međunarodnom Standardu o privatnosti u cloud‑u, ISO 27018. Azure je sertifikovan prema standardima za bezbednost informacija, uključujući i ISO 27001. Microsoft Azure omogućava svoje servise sa data centara iz Severne Amerike, Južne Amerike, Evrope, Azije i Australije. Ovi data centri predstavljaju velike i visokoautomatizovane centre, što omogućava pružanje skalabilnih usluga po niskoj ceni.

Pročitajte i:  AI kompanije za suzbijanje slika zlostavljanja dece 

Pogodnosti za mala i srednja preduzeća

Infrastruktura kao servis (IaaS) nudi veliko smanjenje troškova i povećanje efikasnosti za mala i srednja preduzeća u poređenju s poslovnim rešenjima koja se nalaze na lokalnim serverima. Dynamics NAV od verzija 2015/2016 omogućava lako postavljanje sistema na Microsoft Cloud, Azure. Microsoft Dynamics NAV obezbeđuje direktnu vezu s paketom Office 365, koji omogućava korisnicima da obrađuju, analiziraju i dele dokumenta s kolegama.

Lakša administracija

Tipično za mala i srednja preduzeća, IT osoblje svedeno je na najmanju meru, a kompanije se radije fokusiraju na poslovne ciljeve nego na hardverske probleme. Kroz migraciju infrastrukture i Dynamics NAV‑a na Microsoft Azure, ova briga uveliko se smanjuje.

Premeštanje NAV‑a na Azure znači da vaši zaposleni i IT osoblje verovatno neće morati da rukovode:

-Opremom – serveri, ruteri, mrežna oprema, itd.

-Serverskim softverom

-Operativnim sistemima

-Bezbednošću opreme i softvera

-Čuvanjem kopija softvera i podataka

Premeštanje Dynamics NAV‑a na usluge oblaka kao što je Azure (po prihvatljivoj ceni) postalo je zaista održiva opcija na globalnom tržištu poslednjih godina. Premeštanje na Azure je globalni trend koji polako osvaja i tržište Srbije.

Saznajte šta možemo da uradimo za vas!

Zašto Microsoft Dynamics NAV?

Svetski brend ‑ Microsoft se brine o tehnološkim i funkcionalnim poboljšanjima, novim verzijama i stalnom usavršavanju sistema na globalnom nivou.

Lokalizovano rešenje ‑ višejezično poslovno rešenje potpuno je prilagođeno domaćem zakonodavstvu (KIF, KUF, PDV knjige, avansne fakture, blagajna…).

Fleksibilnost i prilagodljivost ‑ jednostavna komunikacija s poslovnim okruženjem, sa specijalizovanim i drugim već postojećim softverima, kao i ostalim Microsoft‑ovim proizvodima.

Pročitajte i:  Ko bi mogao kupiti TikTok?

Najkraće vreme implementacije ‑ korišćenjem usavršene metodologije proizašle iz dugogodišnjeg iskustva vreme implementacije skraćeno je za 50%.

Niski troškovi eksploatacije i održavanja ‑ edukacijom svojih zaposlenih preuzmite potpunu kontrolu i administriranje vašeg sistema.

Microsoft Dynamics NAV je poslovno rešenje koje koristi više od 120.000 kompanija širom sveta za upravljanje svojim poslovnim procesima: finansijama, prodajom i distribucijom, nabavkom, ljudskim resursima i drugim delatnostima u kompaniji. NAV se postavlja sa funkcijama koje su trenutno potrebne i lako se prilagođava potrebama poslovnih procesa kompanije.

U ovaj proizvod ugrađene su najbolje svetske poslovne prakse. Znanja i iskustva vrhunskih poslovnih konsultanata i razvojnih inženjera akumulirana su kroz implementacije u više od 300 kompanija u Srbiji. Više od 2.000.000 ljudi svakodnevno koristi Dynamics NAV.

Povećanje produktivnosti, smanjenje troškova i automatizacija postupaka u praćenju poslovnih procesa, osnovne su potrebe na koje može odgovoriti poslovni ERP sistem Microsoft Dynamics NAV.

Ko je BSC Software?

BSC Software je uspešna, mlada kompanija u razvoju, čija je osnovna delatnost implementacija i održavanje ERP rešenja Microsoft Dynamics NAV, integrisanje i razvoj poslovnih i upravljajućih sistema (B2B, B2C, BI) s platformom NAV, i razvoj drugih poslovnih aplikacija na platformi Microsoft SQL.

BSC Software gradi ime na kvalitetu usluga, temeljnom pristupu svakom projektu i zadatku, kao i zadovoljstvu svojih korisnika, po čemu je i prepoznatljiv. Uložili smo veliki trud u stvaranje drugačije kompanije koja udružuje znanje i iskustvo strateškog i operativnog menadžmenta sa IT tehnologijama. Kompanija koja ne samo da zna da postavi rešenje nego ume i da smanji raskorak između poslovnog i informacionog sistema.

Ivan Mijailović, Microsoft Dynamics NAV consultant

 

Objavljeno u časopisu PC#232

Facebook komentari: