Excel opcija Paste Special

Opcije Cut, Copy i Paste, koje se koriste za isecanje, kopiranje i lepljenje sadržaja putem Clipboard-a, trebalo bi da budu poznate svakome ko koristi Windows operativni sistem. Ipak, ponekad je potrebno „zalepiti“ drugačije sadržaje, bilo da su to vrednosti, formati, slike, linkove, formule… U ovu svrhu se upotrebljava opcija Paste Special, a nešto više o tome kako se ona koristi saznaćete u tekstu koji sledi…

Preduslov za rad sa ovom opcijom je da smo nešto već iskopirali na Clipboard. Znači, treba prvo da selektujete ćeliju ili opseg u radnom listu, a zatim da izaberete opciju Copy iz Home ribona ili iskoristite prečicu CTRL+C. Prostim klikom na ikonicu Paste u ovom ribonu zalepili biste vrednosti. Za izbor opcije Paste Special potrebno je najpre selektovati odredište (gde želite da zalepite nove vrednosti), te kliknuti na strelicu sa njene donje strane. Nakon ove akcije otvoriće se meni sa najčešće korišćenim podvarijantama ove opcije.

PCPress.rs Image

One su grupisane u tri sekcije: lepljenje (Paste), lepljenje vrednosti (Paste Values) i ostale opcije za lepljenje sadržaja (Other Paste Options).

Pročitajte i:  Napravili ste Excel grafikon, šta dalje?

Opcije u prvoj sekciji, u prvom redu, omogućavaju sledeće funkcionalnosti: tradicionalno lepljenje (Paste), lepljenje formula (Formulas), formula i načina formatiranja (Formulas & Number Formatting) i lepljenje uz zadržavanje izvornog formata ćelije (Keep Source Formatting). Prečice za primenu ofih opcija, nakon što ste otvorili Paste Special meni, su respektivno tasteri P,F,O i K. U drugom redu nalaze se još tri opcije: lepljenje bez dodavanja formata okvira (No borders), lepljenje uz zadržavanje izvorne širine kolona (Keep Source Column Widths) i transponovanje- rotiranje kopiranih vrednosti (Transpose). Prečice su tasteri B, W, i T, respektivno…

PCPress.rs Image

O okviru druge sekcije nalaze se opcije pomoću kojih možemo da zalepimo vrednosti umesto formula. Ovde su ponuđene tri podvarijante: lepljenje vrednosti (Paste Values), lepljenje vrednosti i formatiranja brojeva (Paste Values & Number Formatting), kao i lepljenje uz primenu celokupnog formata (Paste Values & Source Formatting). Poslednje dve opcije se razlikuju u tome što prva lepi samo vrednosti i format brojeva, a druga i ostale vidove formatiranja: stil, boju, pozadinu, okvire… Prečice su tasteri V, A, i E, respektivno…

Pročitajte i:  Kako prikazati trendove u Excel grafikonima?

Poslednja sekcija sadrži preostale Paste Special opcije. One omogućavaju lepljenje formatiranja bez sadržaja ćelije (Formatting), lepljenje linka (Paste Link), slike (Picture) ili linka i slike (Linked Picture). Prečice su tasteri R, N, U i I respektivno… Postoji više vidova primene ovih opcija, a lepljenje slike npr. može da bude korisno ako tabelu želite da prebacite, kao sliku, iz Excel-a u PowerPoint.

Pri dnu menija Paste Special postoji i istoimena opcija. Ako je pokrenete otvoriće se prozor u okviru koga možete detaljno da izaberete načine za specijalno lepljenje kopiranog sadržaja. Primenom ovih opcija možete obavljati jednostavne računske operacije, kopirati komentare i pribeleške, transponovati vrednosti, preskočiti prazne ćelije itd.

PCPress.rs Image
Facebook komentari: