BIZIT plus

Heliant telemedicina: Zdravlje na daljinu

Platforma kompanije Heliant za telemedicinski pregled omogućava da se konsultacije sa lekarom specijalistom, kad god on proceni da je to moguće, obavljaju onlajn, putem video poziva, bez obzira na to gde se geografski nalaze lekar i pacijent.

PCPress.rs Image
Ekran lekara tokom pregleda u aplikaciji Heliant Telemedicina

Pilot projekat se realizuje na KBC Zvezdara na Odeljenju gastroenterologije i hepatologije, prvom digitalnom savetovalištu pacijenata u istoriji srpskog državnog zdravstva. Putem platforme Telemedicina, lekar specijalista vrši beskontaktni telemedicinski kontrolni pregled pacijenta obolelog od inflamatornih bolesti creva – IBD. Online platformu za telemedicinski pregled koriste lekari gastroenterolozi tokom ambulantnih pregleda za potrebe kontrolnih pregleda pacijenata. Korišćenjem platforme, pacijenti oboleli od ove bolesti su manje izloženi spoljnim uticijama narušavanja zdravstvenog stanja, koje su posledica transporta do zdravstvene ustanove i boravka u zdravstvenoj ustanovi. Nakon uspešne realizacje pilot projekta planira se primena lečenja na daljinu digitalnim putem na nacionalnom nivou.

Scenario telemedicinskog pregleda

Pregled pacijenta kroz platformu Heliant Telemedicina odvija se u četiri koraka:

  1. zakazivanje,
  2. popunjavanje stručnog upitnika o zdravstvenom stanju pre pregleda,
  3. video pregled i
  4. dobijanje Izveštaja lekara specijaliste.

Nakon prvog pregleda, koji obavezno mora biti obavljen uz fizičko prisustvo pacijenta, lekar specijalista će u dogovoru sa pacijentom odlučiti da li naredni pregledi mogu da se obave onlajn, uz pomoć video kanala. lekar specijalista će sprovesti anketu saglasnosti kojom će se pacijenti opredeljivati svojim potpisom da žele da naredni pregledi praćenja lečenja budu putem digitalnih kanala, odnosno telemedicinskog pregleda.

PCPress.rs Image

Lekar će zakazati kontrolni pregled u nekom od svojih slobodnih termina. Potom će pacijentu putem digitalne platforme Heliant Telemedicina na imejl i putem SMS-a stići poziv.

Pored poziva za telemedicinski pregled u zakazanom terminu na imejl adresu i/ili telefon pacijenta stići će i internet link ka veb stranici Upitnika koji je neophodno popuniti pre telekonferencijskog pregleda. U okviru Upitnika će biti omogućena dostava strukturiranih (da/ne, brojne, datumske, skupovne vrednosti i slično) i nestrukturiranih podataka (fotografija i/ili sken laboratorijskog ili specijalističkog nalaza i slično). Neko vreme pre samog telekonferencijskog pregleda biće poslati imejl i SMS podsetnik, kojim će pacijent ponovo biti obavešten o predstojećem telekonferencijskom pozivu, kao i o formularu koji treba da popuni pre samog pregleda.

Pročitajte i:  Rano otkrivanje raka pomoću AI testa 

Digitalna platforma lekaru specijalisti automatski dostavlja popunjeni Upitnik i priprema sve neophodne podatke u okviru Heliant zdravstvenog informacionog sistema kako bi telemedicinski pregled protekao bez nepotrebnog zadržavanje kako lekara, tako i pacijenta.

Na osnovu Upitnika i kontakta sa pacijentom tokom telemedicinskog pregleda lekar specijalista u Heliant Health zdravstvenom informacionom sastavlja izveštaj i beleži ga u elektronskom kartonu pacijenta.

Digitalna platforma dalje preuzima kreirani Izveštaj i obaveštava pacijenta elektronskim putem, na imejl adresu koju je naveo prilikom davanja saglasnosti za telemedicinski pregled, i/ili preko SMS‑a, kroz koje se šalje link za preuzimanje Izveštaja.

PCPress.rs Image

Heliant je najveća srpska IT kompanija koja je fokusirana na softverska rešenja za zdravstvo i well-being. Zdravstveni informacioni sistem Heliant po kom kompanija nosi ime koristi se u 80% ustanova državne zdravstvene zaštite i velikom broju privatnih bolnica. Ovakva rasprostranjenost omogućiće upotrebu telemedicinskog pregleda na celoj teritoriji Srbije.

U budućnosti se planira razvoj mobilne aplikacije za telemedicinski pregled i za pacijente i za lekare što će učiniti lekarsku ordinaciju nezavisnu od geografske lokacije.

Iako Telemedicina možda nije idealna za rešavanje svih zdravstvenih problema, svakako postoji mnogo primera gde će uštedeti vreme lekarima, a pacijente poštedeti odlaska lekaru i često mukotrpnog čekanja na preglede.

Heliant: Izazovi telemedicine

U izazovnom trenutku kada to postaje imperativ, kompanija Heliant se trudi da unapredi digitalni pristup medicini. Dr Nevena Veljković, menadžer za inovacije, odgovara nam na aktuelna pitanja.

Telemedicina je poznata još od početka 20. veka. Šta se promenilo do danas i šta sve obuhvata moderna telemedicina?

Razvoj različitih oblika lečenja na daljinu potekao je iz potrebe za pravovremenim pristupom stručnoj zdravstvenoj zaštiti. Svaki napredak u telekomunikacionim tehnologijama (od telegrafa, preko telefona, pa i televizije) čovečanstvo je koristilo da zdravstvenu zaštitu učini dostupnijom. Kao i u svim oblastima života, i u telemedicini ključni napredak je došao sa Internetom, koji je drastično ubrzao komunikaciju i otvorio nove kanale za njeno odvijanje. Telemedicina danas obuhvata savetovanje putem mejla i aplikacija, virtuelne preglede dokumentacije, održavanje konzilijuma i virtuelne preglede pacijenta.

PCPress.rs Image

Koliko je napredak ICT‑ja uticao na ubrzan razvoj telemedicine i možemo li već da zamislimo robote‑hirurge ili ML i AI koji u velikoj meri sam dijagnostikuje, pa čak i predlaže terapiju „na daljinu“?

Unapređenja koja poslednjih godina omogućavaju transfer i obradu velike količine podataka tek će dobiti svoju primenu u lečenju na daljinu. Već se intenzivno razvijaju softverska rešenja za ranu dijagnostiku bolesti na osnovu crta lica, robotska ruka koja će daljinski operisati pacijenta, kao i virtuelni psihijatrijski tretmani. Međutim, nove mogućnosti koje dobijamo zahvaljujući veštačkoj inteligenciji stavljaju nas pred nove izazove. Jedan od najvećih je kako da izgradimo poverenje i prihvatimo predloge za terapiju i dijagnozu, ako su oni potekli od mašine, a ne od iskusnih lekara u čiji sud i zaključivanje verujemo. Zbog toga danas moramo da razmišljamo kako da uključujemo principe etičkog dizajna u razvoj algoritama, što znači da oni moraju da budu nepristrasni, transparentni, a njihovi zaključci objašnjivi i razumljivi.

Pročitajte i:  U zdravstvu nema vremena za zastoje

Da li su u toku i neki drugi projekti iz oblasti telemedicine i da li je COVID‑19 pospešio korišćenje virtuelnih pregleda kod nas?

Iako je upotreba telemedicine u Srbiji pre COVID‑19 bila minimalna, interesovanje se povećalo tokom krize, jer zdravstveni sistem traži načine da pruži negu pacijentima, a da pritom ograniči prenošenje novog koronavirusa. Poslednjih godinu dana, pored telemedicinskog pregleda pacijenata obolelih od inflamatornih bolesti creva, Heliant razvija digitalno rešenje za virtuelne konsultacije lekara i pregled dokumentacije pacijenata obolelih od dijabetesa. Projekat koji smo nazvali eDiabetes olakšava lečenje pacijentima koji, zahvaljujući ovom programu, ne moraju da odlaze na kontrolu u bolnicu ili kliničko‑bolnički centar, onda kada lekar iz doma zdravlja proceni da nije neophodno da pacijent bude lično prisutan.

Iako Telemedicina možda nije idealna za rešavanje svih zdravstvenih problema, svakako postoji mnogo primera gde će učiniti rad lekara bezbednijim i sačuvati njihovo zdravlje

Lekar iz primarne ustanove tada pošalje pacijentovu dokumentaciju putem Heliant platforme i istim putem dobije mišljenje i nalaz kolege o eventualnoj modifikaciji terapije. Kao i u slučaju telemedicinskog pregleda, lekari posao obavljaju na računarima na kojima svakodnevno rade i konsultacije u eDiabetes‑u ne menjaju ništa u njihovoj poslovnoj rutini. Preduslov za ovaj, kao i svaki drugi telemedicinski pregled, jeste saglasnost pacijenta za razmenu ličnih podataka, što smo mu omogućili da uradi u okviru aplikacije i time u potpunosti usaglasili poslovni proces s važećom regulativom.

Pročitajte i:  Integritet podataka i privatnost pacijenata

Koliko je rad u oblastima telemedicine izazovan i koliko se razlikuje od klasičnog pristupa i odnosa lekar‑pacijent koji nam je poznat već vekovima?

Suština tehnološkog izazova za Heliant bila je da se lekar tokom telemedicinskog pregleda nalazi u svom uobičajenom poslovnom okruženju, odnosno u aplikaciji u kojoj radi u svojoj ordinaciji, a da pritom komunikacija s pacijentom bude prirodna i da kvalitet zdravstvene usluge ne zaostaje za onim koji se pruža uživo. Da smo u tome uspeli, govore utisci s prvih pregleda, koje možete pročitati na sajtu naše kompanije u intervjuu dr Markovića, gastroenterologa u Kliničko‑bolničkom centru Zvezdara.

Veliki izazov bio je i razviti intuitivnu aplikaciju koju će uspešno koristiti pacijenti svih starosnih doba i različitih nivoa informatičke pismenosti. To nam je bilo posebno važno, jer smatramo da telemedicina nije privilegija, već da na nju svi imaju pravo. U razvoj smo uključili brojne korisnike i, kao i toliko puta do sada, potvrdili da su ljudi koji koriste naše aplikacije i unapređuju ih svojim sugestijama značajni partneri našim dizajnerima i inženjerima.

Uz poziv na pregled, pacijen će dobiti i link ka upitniku koji treba da popuni pre telekonferencijskog pregleda

Ovde treba naglasiti da su pored pacijenata i lekara Kliničko‑bolničkog centra Zvezdara, koji su odgovorno i odvažno prihvatili ovu inovaciju, za uspeh projekta zaslužni Ministarstvo zdravlja, Jedinica za implementaciju strateških projekata u kabinetu predsednice Vlade i Republički fond za zdravstveno osiguranje, koji su stvorili pravni okvir za primenu telemedicine. Japanska farmaceutska kompanija Takeda je logistički i finansijski podržala projekat. Ovakav javno‑privatni sinergizam je recept za uspeh u našoj kompleksnoj svakidašnjici. Prema istraživanjima koji je tim kompanije Takeda sproveo, danas u Evropi veoma mali broj zemalja pruža pacijentima mogućnost lečenja putem telemedicine u državnom sistemu. Mi smo veoma srećni što možemo da najavimo da se planira primena eKonsultacija i u drugim internističkim granama medicine i velika nam je čast što učestvujemo u ovim inovativnim projektima koji unapređuju brigu o zdravlju za sve naše građane.

Korisna adresa: Heliant.rs

Facebook komentari: