IBM Instana – vodeća platforma za monitoring aplikacija

IBM je krajem 2020. preuzeo Instanu, nemačko-američki startap specijalizovan za razvoj softvera za upravljanje performansama aplikacija. Ova akvizicija predstavlja kontinuirano ulaganje IBM-a u hibridni cloud, big data analitiku i razvoj servisa na bazi veštačke inteligencije

ibm

Sve češće promene i brži razvoj softvera predstavljaju novu paradigmu, a programeri preuzimaju sve više zadataka koji su istorijski bili na strani IT operacija, pa su danas suočeni sa upravljanjem složenim tehnološkim sistemima koje predstavljaju kritične aplikacije i podaci u javnim, privatnim i hibridnim cloud okruženjima. Upravo se IBM Instana prilagođava tim današnjim izazovima i koristeći mašinsko učenje, olakšava implementacije i upravljanje robusnim aplikacijama.

PCPress.rs Image

Sa fokusom na dalje proširenje mogućnosti automatizacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji, akvizicijom Instana rešenja, IBM obezbeđuje svojim klijentima mogućnost da savladaju današnje najveće izazove — ogromnu složenost praćenja i upravljanja performansama, ali i kontinuirani rad aplikacija koje su kritične za poslovanje.

Prednosti automatizma

Ono po čemu se Instana ističe jeste sposobnost da automatski otkrije i nadgleda infrastrukturu koja postaje sve složenija, naročito kada je reč o kontejnerizaciji, odnosno u okruženjima koja koriste mikroservise. Platforma je dizajnirana da se neprimetno i automatski integriše sa ostalim IT procesima organizacije.

Pročitajte i:  Ko je Watson i čime se on bavi

Svedoci smo da se organizacije udaljavaju od monolitnih aplikacija i sve više idu ka složenijim distribuiranim sistemima. Direktna posledica ove evolucije je da su praćenje performansi aplikacija i vidljivost sistema postali jedna od ključnih oblasti ulaganja. Da bi se postigle prihvatljive performanse aplikacija i njihovih komponenti, potrebno je imati adekvatno praćenje metrika učinka tokom dugih perioda. Iz ovih metrika, programeri mogu da kreiraju vizuelizacije i izvuku uvide koji pomažu u određivanju „zdravlja” sistema.

Instana pruža 3D vizuelizacije performansi kroz grafikone generisane korišćenjem algoritama mašinskog učenja, s notifikacijama o performansama koje se automatski generišu. Pored toga, Instana omogućava praćenje performansi aplikacija koje se koriste u orkestraciji kontejnera.

Instana koristi agente, senzore i trejsere koje korisnici mogu da instaliraju na svoje servere i da u realnom vremenu otkrivaju i mapiraju različite komponente aplikacija, kao i interakcije i korelacije.

Agenti, senzori, trejseri…

Agenti instalirani na hostu upravljaju s više senzora istovremeno, a sve sa ciljem automatskog korišćenja senzora koji su bazirani na otkrivenim tehnologijama. Postavljeni senzori i agenti se automatski ažuriraju bez ljudske intervencije. Agent prikuplja:

  • Konfiguraciju, odnosno trenutna podešavanja;
  • Status praćenja promena.
Pročitajte i:  Ko je Watson i čime se on bavi

Senzori su dizajnirani da otkriju i nadgledaju specifičnu tehnologiju i proslede podatke agentu, a zatim agent upravlja celokupnom komunikacijom Instana bekendom. Oni prikupljaju detalje i podatke metrike kako bi tačno predstavili stanje komponente. Senzori sadrže:

  • Događaje: inicijalno otkrivanje i sve promene stanja;
  • Metrike: kvalitativne atribute tehnologije koji indikuju performanse;
  • „Zdravstvene” potpise: atribute određenog entiteta.

Trejseri su komponente agenta koji se „ubrizgavaju” u definicije koda (JVM, PHP, NodeJS itd.) i onda modifikuju izvršenje koda kako bi pratili podatke na nivou zahteva i vraćali ih nazad agentu. Trejser prikuplja:

  • Trejsere koji su snimljeni na osnovu programskog jezika;
  • Logove

 

PCPress.rs Image

Performanse, pre svega

Prema podacima iz juna 2022. na Gartner magičnom kvadrantu, IBM Instana je lider na tržištu softvera za praćenja performansi aplikacija (APM) i nadgledanja, koji omogućava posmatranje i analizu „zdravlja” aplikacija, performansi i korisničkog iskustva.

PCPress.rs Image
Izvor: Gartner (jun 2022)

Prema Gartner analizi, ono što posebno izdvaja Instana rešenje su:

  • Jednostavan model određivanja cena: IBM Instana model određivanja cena, koji je zasnovan na metrici po hostu, jednostavan je za razumevanje i ima konkurentnu cenu na tržištu.
  • IBM baza klijenata: IBM-ova akvizicija Instana startapa omogućila je pristup široj publici i dala dodatnu mogućnost da se modernizuju stare IBM instalacije kod postojećih korisnika.
  • Dizajn za moderne arhitekture: Instana APM fokusiran je na praćenje kontejnerskih i hibridnih okruženja, a naročito je pogodan za klijente kojima je neophodno nadgledanje moderne infrastrukture.
Pročitajte i:  Microsoft i IBM objavili izvorni kod MS-DOS-a 4.00 pod „open source“ licencom

ComtradeDistribution.com

Autori: Aleksandar Gagović i Miodrag Nikolić

Facebook komentari: