IN2 i D365BC: digitalizujte poslovanje uz renomirano svetsko ERP rešenje

Microsoft Dynamics 365 Business Central je jedna od najrasprostranjenijih ERP platformi u svetu i predstavlja fleksibilno i sveobuhvatno poslovno rešenje za upravljanje procesima kompanija

PCPress.rs Image

Kao pripadnik grupe ERP softvera, sistem objedinjuje sve poslovne funkcije (računovodstva, nabavke, prodaje, magacina, zaliha, proizvodnje, servisa, projekata, HR‑a, CRM‑a) u jedinstvenu IT platformu i pruža kompaniji visok stepen automatizacije, standardizacije, fleksibilnosti i unapređenja poslovnih procesa. Pored toga, sistem poseduje široku lepezu naprednih funkcionalnosti, koje se odnose na planiranje, predikcije, budžetiranje, projekcije i izveštavanje. Suština implementacije ERP sistema trebalo bi da bude u implementiranju i korišćenju ovih naprednih opcija, u što većoj meri, radi višeg stepena automatizacije i digitalizacije poslovanja.

Opšte karakteristike

Kao naslednik sistema Microsoft Dynamics NAV (Navision), Dynamics 365 Business Central funkcionalno je slično rešenje, ali tehnološki veoma unapređeno. Može se instalirati na sopstvenoj infrastrukturi ili u cloud‑u, može se koristiti preko računara, telefona ili tableta, a obezbeđuje i mogućnosti proširenja i korišćenja drugih Microsoft servisa.

PCPress.rs Image

Kao i svaki ERP softver, i Dynamics 365 Business Central obezbeđuje podršku svakodnevnom poslovanju za širok spektar kompanija iz različitih oblasti. Sistem omogućava centralizaciju podataka kroz jedinstvenu bazu podataka, integraciju svih poslovnih aktivnosti, visok stepen automatizacije poslovnih procesa i poslovnih funkcija, mogućnost detaljnog uvida u poslovanje (u svakom trenutku i u svakom segmentu), transparentnost i standardizaciju poslovanja.

Šta izdvaja ovaj sistem? Microsoft!

Ono što najviše izdvaja ovaj ERP sistem jeste činjenica da ga je razvio Microsoft, što garantuje pouzdanost i sigurnost. Ogroman broj firmi koje koriste sistem širom sveta (160.000) i broj krajnjih korisnika (skoro tri miliona ljudi svakodnevno koristi ovaj sistem), dugi niz godina korišćenja i konstantnog unapređivanja (20+ godina), iskustvo i mogućnost implementacije u skoro svakoj industrijskoj grani, u velikom broju zemalja na svim kontinentima, uz pomoć više od 3.500 registrovanih Microsoft partnera za implementaciju, garantuju visok kvalitet rešenja.

Pročitajte i:  ASBIS i AMD obeležavaju 20 godina partnerstva

PCPress.rs Image

Pored toga, Microsoft je uložio godine rada u optimizaciju dizajna, tako da nove verzije rešenja imaju izuzetno optimizovan i dinamičan interfejs, svaka akcija je pozicionirana na najbolje moguće mesto i svakoj stranici i izveštaju je posvećeno mnogo vremena kako bi se dobio vrhunski dizajn rešenja.

Pored navedenog, kao posledica činjenice da ga je razvio Microsoft, sistem poseduje ugrađenu snažnu integraciju s drugim Microsoft alatima (Excel, Word, Outlook, odnosno kompletan Office, Teams, Power BI…), ali i osigurava poznato okruženje za sve nove korisnike, s obzirom na inkorporirane Microsoft standarde logike i načina rada (kretanje, filtriranje, pretraga, sortiranje), s kojima su familijarni svi korisnici Windows i Office paketa.

PCPress.rs Image

Bogat standardni set funkcionalnosti – ERP nije samo knjigovodstveni softver

Iako većina ERP sistema nudi set standardnih funkcionalnosti, uz fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja specifičnim zahtevima, kod Dynamics 365 Business Central‑a taj standardni set izuzetno je moćan i sadržajan. Sama činjenica da je sistem implementiran u tako velikom broju kompanija širom sveta ukazuje da osnovni paket sistema podržava osnovne funkcije potrebne bilo kojoj firmi.

Sistem podržava uobičajene ERP funkcije, kao što su evidencije matičnih podataka, poručivanje, prijem, prodaja, ugovaranje, isporuka, fakturisanje, cenovne politike, proizvodnja, računovodstvene evidencije, magacinsko upravljanje, upravljanje projektima, servisiranje, obračun troškova, PDV, zalihe, HR, CRM… Pored funkcionalnosti za sprovođenje i optimizaciju osnovnih procesa, koji su kroz godine implementacija i ogroman broj firmi‑korisnika širom sveta postavljeni na najbolji mogući način, sistem poseduje široku lepezu naprednih funkcionalnosti, koje se odnose na planiranje i optimizaciju zaliha, planiranje proizvodnje i radnih naloga, predviđanja novčanog toka i prihoda/troškova, budžetiranje po raznim aspektima ili terminiranje (radnih naloga, servisa, prodaje). Suština implementacije ERP sistema trebalo bi da bude u implementiranju i korišćenju ovih naprednih opcija, radi što veće automatizacije i digitalizacije poslovanja.

Pročitajte i:  MUK grupa otvorila kancelariju u Srbiji

PCPress.rs Image

Usvojite najbolju svetsku praksu

Kao i drugi ERP sistemi, i Dynamics 365 Business Central može biti prilagođen specifičnim zahtevima klijenata. Ipak, sistem sa sobom nosi akumulirano znanje i iskustvo mnogih svetskih korporacija, pa treba težiti da se što više iskoriste standardne opcije i načini rada koji su potvrđeni u uspešnim kompanijama na svim kontinentima.

Sistem se može implementirati na više načina i može biti prilagođen potrebama kompanije u svakom aspektu. Ipak, najbolja svetska praksa potvrđuje da je, nakon izbora ovakvog renomiranog svetskog rešenja, bolje prihvatiti standardne metode rada i načine organizacije poslovanja, uz neka specifična prilagođavanja. Ovakav metod implementacije je mnogo pouzdaniji, brži i lakši za klijenta, donosi najbolju praksu i proverene metode rada, jednostavniju migraciju na nove verzije i praćenje svetskih trendova u budućnosti.

Podrška rastu – sistem raste uz rast kompanije

Sistem je generalno namenjen „malim i srednjim preduzećima“, ali je to definisano u okvirima SAD, što znači da i velike kompanije u regionalnim okvirima bez problema mogu koristiti ovaj sistem.

PCPress.rs Image

Još jedna važna karakteristika Dynamics 365 Business Central‑a jeste mogućnost podrške rastu, što je razlog zašto ovaj sistem širom Evrope i SAD često biraju kompanije koje očekuju rast u budućnosti. Iako se sistem tokom implementacije podešava trenutnim potrebama i načinima rada, licence sistema omogućavaju pristup svim mogućnostima i opcijama, što znači da se opcije i funkcionalnosti mogu i parcijalno uvoditi, a ne nužno odjednom. Na ovaj način, kompanija može u početku korišćenja upotrebljavati osnovni set opcija (zavisno od obima poslovanja, kvaliteta podataka, interne organizacije tokom projekta implementacije), a napredne funkcionalnosti uvoditi postepeno, tokom korišćenja. Praksa pokazuje da na ovaj način kompanije ostvaruju najveću korist od sistema, jer je rizik manji i projekti se brže završavaju, a sve organizacione promene, rast ili širenje budu jednostavno apsorbovani od sistema uključivanjem novih opcija koje su potrebne.

Pročitajte i:  Spremni za promene?

IN2 Beograd kao implementator Dynamics 365 Business Central‑a

Kao članica regionalne IN2 grupe, koja ima više od 500 zaposlenih, IN2 Beograd deo je vodeće regionalne IT grupacije u okviru koje se razvijaju i implementiraju skoro sve vrste poslovnih softvera, dok je Beograd specijalizovan za Dynamics 365 Business Central. Čitava grupa je u vlasništvu kanadske CSI grupe, transkontinentalne IT grupacije.

PCPress.rs Image

Implementaciju Dynamics ERP sistema uradili smo u više od 50 kompanija regiona, Evrope i sveta, koje uspešno održavamo i podržavamo u radu, rastu i unapređenju korišćenja sistema. IN2 Beograd propagira kvalitet na svojim projektima i sa svim klijentima imamo uspešnu, dugoročnu saradnju, što potvrđuju rezultati naše godišnje ankete o zadovoljstvu našim uslugama podrške, na bazi više do 200 upitnika krajnjim korisnicima sistema.

Korisna adresa: in2.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , ,