ePlaneta

Inteligentni sistemi merenja električne energije kompanije Atos

Atos Worldgrid, internacionalni deo kompanije Atos i svetski lider na polju „Smart Energy“, međunarodnoj publici prikazao je svoju inovativnu ekspertizu iz oblasti Smart Metering, uključujući i ERDF Linky rešenje. Atos je nastupio sa ERDF internacionalnim stručnjacima na konferenciji Metering Europe 2011, vodećoj konferenciji za profesionalce iz oblasti pametnih servisa, koja se održala u Amsterdamskom kongresnom centru RAI, od 4 – 6. oktobra.

Po preporuci CRE-a (Francuskog regulatornog tela za energetski sektor), francuska vlada je dala zeleno svetlo primeni inteligentnih sistema merenja električne energije širom zemlje, sa predviđenih 35 miliona instaliranih pametnih brojila počev od 2013. godine. 300.000 Linky pametnih brojila je uspešno završilo probni rad pod nadzorom EDF-ove kompanije ERDF, koji je trajao od marta 2010. do marta 2011. godine u Lionu i regionu Tours-a. Kompanija Atos je za ERDF dizajnirala, razvila i isporučila Linky sistem i ponosni smo što smo bili u središtu ovog inovativnog high-tech projekta.

Prvi u svetu

Po prvi put u svetu, inteligentni kompjuterski sistem dozvoljava punu kompatibilnost merne opreme različitih proizvođača. Atos Worldgrid isporučuje Linky Information System sa Automated Meter Management sistemom podeljenim između centralnog Informacionog Sistema i jedinstvenog Decentralized Universal Head-End softvera u smart data koncentratorima. Usled ove distribuirane inteligencije na distributivnoj mreži, Linky sistem je dizajniran kao “Smart Grid Ready”. Smart Data Koncentratori postaju Smart Grid Nodovi, koji omogućavaju naprednu automatizaciju distribucije, kombinovanjem najboljih osobina pametnog merenja i automatizacije distribucije.

Pročitajte i:  Paneli na usijanom limenom krovu

Ključne prednosti rešenja – održivost, poboljšanje usluga klijentima, smanjenje troškova

· Kompatibilnost, IT nadzor u realnom vremenu, future-proof, jednostavan download software-a i firmware-a

· ROI unapredjenja bazirana na interoperabilnosti i izmenljivosti, upravljanjem na daljinu i dodatnim Smart Grid funkcijama

· Zadovoljstvo klijenta usled povećanog nivoa usluge (tačni računi – nisu bazirani na procenama, 80% operacija merenja se obavlja sa udaljene lokacije – bez potrebe za fizičkim prisustvom klijenta, povećana kompetitivnost – brža promena dobavljača, automatsko detektovanje prekida, čak i noću – brža lokalizacija i popravka), bolji uvid u potrošnju energije i efekti održivosti.

Jerome de Parscau, CEO Atos Worldgrid-a: “Atos ima strategiju inovacija i održivog razvoja sa svojim klijentima i danas implementira rešenja koja su spremna za “Kompaniju budućnosti”. Veoma sam ponosan na saradnju sa ERDF-om na ovom prvom na svetu Smart Metering projektu i želeo bih da čestitam ERDF-u na uspehu u probnom radu. Atos Worldgrid je međunarodno prisutan i naš cilj je da ponudimo Smart Metering ekspertizu i drugim klijentima u energetskom sektoru. Sa uspešnom implementacijom u Francuskoj Atos Worldgrid demonstrira svoje znanje i postavlja reference za Evropu i ostatak sveta. ”

Pročitajte i:  Paneli na usijanom limenom krovu

Linky projekat

Atos je dizajnirao Linky sistem u ime ERDF-a za kratko vreme sa partnerima Landis + Gyr, Itron i Iskraemeco-m. Distribuirani informativni sistem, habovi i pametna brojila su isporučeni ERDF početkom 2010. Uz instalaciju pametnih brojila, Linky, ključna komponenta ERDF Smart Grid-a (“Pametne” Mreže), radi usaglašeno sa pravilima Francuskog regulatornog tela. Linky, trenutno najnapredniji Smart Metering sistem na svetu, je primer napredne tehnologije ERDF-a i Atos Worldgrid-a. Arhitektura Linky sistema je dizajnirana da bude “Smart Grid Ready”, što omogućava:

· menadžerima distributivnih mreža da progresivno prelaze na inteligentan menadžment mreža niskog napona, dozvoljavajući uključenje distribuiranih i obnovljivih izvora (vetar, sunce), kao i električnih vozila

· maloprodajnim i kompanijama koje nude energetske usluge da pruže svojim klijentima tačne račune, kontrolu podataka u realnom vremenu i upravljanje energijom domaćinstva, omogućavajući im da postanu “consumators”. Francuski maloprodavci na energetskom tržištu su se već obavezali da će ponuditi klijentima paket usluga zasnovan na Linky-ju kao što su pristup izveštajima o potrošnji 2 godine u nazad, upozorenje ako se prekorače unapred utvrđene granice, itd.

Pročitajte i:  Paneli na usijanom limenom krovu

O kompaniji Atos

Atos je internacionalna IT servisna kompanija sa godišnjim prihodom od 8,7 milijardi EUR i 78.500 zaposlenih u 42 zemlje. Globalnoj bazi klijenata Atos isporučuje hi-tech transakcione servise, konsalting, sistem integraciju i upravljačke servise. Atos je fokusiran na biznis tehnologije koje povećavaju progres i pomažu organizacijama da kreiraju sopstvenu kompaniju budućnosti. Atos je globalni IT partner Olimpijskih igara i kotira se na Paris Eurolist berzi. Atos brendovi u upotrebi su: Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline i Atos Worldgrid.

Za više informacija, posetite atos.net

O Atos Worldgrid

Atos Worldgrid je poslovna jedinica kompanije Atos koja isporučuje sofisticirane integrisane projekte i real time Smart Energy rešenja Energetskim & Komunalnim kompanijama iz energetskog, vodovodnog, nafta & gas sektora. Sa svojih 1500 inženjera i preko 30 godina iskustva, Atos Worldgrid posluje u više od 15 zemalja. Opremio je 70 nuklearnih elektrana sa svojim softverom za Superviziju i Upravljanje & Kontrolu u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Rusiji i Kini i predstavio je najveći sistem pametnog merenja na svetu.

Izvor: Atos

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,