ASUS ROG Flow

Izveštaj o stanju u pravosuđu

Na Konferenciji za novinare, 16. maja u Medija centru, objavljen je Četvrti izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o pravosuđu. To je rezultat nastavka praćenja reforme pravosuđa i postreformske atmosfere u pravosuđu, sa posebnim akcentom na pristupu pravdi.

MediaGovorili su:

  • Jelisaveta Vasilić,član Saveta, bivša sudija i advokat
  • Miroslava Milenović, član Saveta, forenzički računovođa
  • Dušan Slijepčević, član Saveta, advokat
  • dr Zoran Ivošević, profesor univerziteta i bivši sudija
  • dr Miodrag Majić,sudija Apelacionog suda u Beogradu

image002Između ostalog, istaknuto je da u Srbiji ima dva i po puta više sudija po glavi stanovnika od zemalja članica Evropske Unije, a de su i pored toga njihovi sudovi ažurni(ji). Uočena je neravnopravna dostupnost građana pravdi, kao i funkcionalna nedostupnost. Zakoni su nejasni, koruptivni i bez troškova nedostupni građanima.

EU pozitivno ocenjuje predloge Zakona sudeći prema EU standardima, ne uzimajući specifičnosti i lokalno stanje u Pravosuđu. Nezavisnost nije realna, što se naročito ogleda u zavisnosti Tužilaštva od izvršne vlasti. Nosioci vlasti veoma često krše načelo nevinosti pre izricanja pravosnažnih presuda. Ustavni sud je sastavljen dvotrećinski od članova koje određuje vlast.

Konačni zaključak je direktno dat u konstataciji da i dalje nemamo pravnu državu.

Ostalo je nedorečeno koji su mogući razlozi Brisela da otvore Pregovaračka Poglavlja 23 i 24, odnosno da iskazuje razumevanje svog i državnog interesa Srbije, a Nacionalni interes Srbije stavlja u drugi plan. I to Nacije koja bi trebalo da postane ravnopravni deo zajednice evropskih naroda?

Ako već nemamo pravnu državu, da li je jedan od mogućih razloga postojanje neprekinute transferzale od perioda kada se sudije “Nisu morale držati Zakona kao pijani plota”?

Da li je pravno utemeljen naziv i Ustavni položaj institucije Ustavnog suda, ako je moguće unutar pravnog sistema iskoristiti zakonske mehanizme za donošenje Odluka suprotnih prethodnim Odlukama Ustavnog suda?

Aleksandar Vukalović

Facebook komentari:
BIZIT Seminar