Kada se završava epidemija u Srbiji? Singapurski naučnik kaže: u maju, junu i finalno avgustu

Naučnici sa SUTD-a (Singapore University of Technology and Design) razvili su model praćenja epidemije COVID-19 virusa koji je zasnovan na poznatom SIR modelu, koji se često koristi za praćenje raznih prirodnih i veštačkih procesa (pa čak i cene nafte na tržištu). Na osnovu javno raspoloživih podataka predvideli su tok epidemije za niz država, uz poseban akcenat na završetak tog procesa. Kao što vidite sa dijagrama, u Srbiji je predviđeno da se 21. maj može smatrati datumom kada će 97% epidemije biti završeno, 4. juna će se doći do 99% toka epidemije, dok je potpuni kraj epidemije 2. avgusta ove godine.

 

Predikcija toka epidemije po SIR modelu po
Predikcija toka epidemije u Srbiji po SIR modelu

 

SIR model se zasniva na tri komponente: S se odnosi na broj ljudi koji su osetljivi na bolest, I na broj infekcija a R na broj oporavljenih (ili imunih) pacijenata. Smatra se dobrom predikcijom toka bolesti koje se prenose od čoveka na čoveka, pod uslovom da oporavak podrazumeva imunitet na bolest, makar privremeni. Ranije je uspešno primenjivan na epidemije boginja (posebno rubeola) i gripa. Više o tom modelu možete pročitati ovde.

Pošto je primenio model na javno dostupne podatke iz niza zemalja, Jianxi Luo sa Data-Driven Innovation Lab na SUTD je napravio Web stranu sa predikcijama koju možete pogledati ovde. Predikcije za Srbiju možete pogledati ovde, dok sam naučni rad u kome se objašnjava metodologija možete da preuzmete ovde.

Jianxi Luo je mlad i perspektivan naučnik koji je diplomirao na univerzitetu Tsinghua i doktorirao na prestižnom američkom MIT-u (Massachusetts Institute of Technology). Trenutno je vanredni profesor na SUTD. Objavio je preko 50 radova u uglednim međunarodnim časopisima i njegovi radovi su citirani oko 1700 puta, uz h-index 18.

Videćemo kako će se ove njegove predikcije pokazati u realnosti.

Facebook komentari:

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com