Konvereks: Zašto kupovati UPS uređaje od ovlašćenog servisnog centra?

Neprekidan izvor električne energije je imperativ kada su u pitanju IT i telekomunikaciona oprema. Danas je teško i zamisliti da IT opremu ne napajamo preko uređaja za besprekidno napajanje.

PCPress.rs Image

U poslednje vreme napajanje industrijskih procesa predstavlja novi izazov. Zbog nepouzdanog napona u distributivnoj mreži, sve češće viđamo uređaje za besprekidno napajanje pored mašina u fabričkim halama. UPS uređaji će vam pomoći da prilikom prekida napajanja ili njegovog odstupanja od željenih vrednosti podaci ostanu sačuvani, industrijski proces uspešno završen, a oprema zaštićena od kvara.
Kada korisnici biraju sistem za besprekidno napajanje opreme, bilo da se radi o potrošnji od nekoliko kilovata ili megavata, trebalo bi da traže partnera koji će, pored kvalitetnog uređaja, ponuditi i dodatne usluge.

Izrada tehničkog rešenja

Planiranje investicije od početka i angažovanje stručnjaka smanjiće troškove, vreme realizacije i potencijalne greške. Dobro projektovana rešenja su laka za kasnije održavanje i proširenje kapaciteta. Bitno je da firma koju angažujete poseduje licencu za projektovanje i izvođenje elektroenergetskih instalacija, kao i da ima dovoljno znanja i iskustva iz ove oblasti. Tehničko rešenje, pored UPS uređaja i elektroinstalacije, sagledava i prostor za smeštaj opreme, klimatizaciju, praćenje najvažnijih parametara okruženja i softverska rešenja. Softverska rešenja koja su razvijena za ove aplikacije pomažu korisnicima da uvek budu informisani kakav je režim rada uređaja i da vrše korektivne mere, čime se smanjuje rizik od otkazivanja opreme.

Pročitajte i:  Važna uloga serverskog rack ormara u modernoj IT infrastrukturi

Nabavka opreme i isporuka na lokaciju

Često je zanemarena tema kod ugovaranja, ali je vrlo bitna kada imamo u vidu da je oprema robusna i teška.

Tehničko rešenje, pored UPS uređaja i elektroinstalacije, sagledava i prostor za smeštaj opreme, klimatizaciju, praćenje najvažnijih parametara okruženja i softverska rešenja

Izrada ili prerada električnih instalacija

U slučaju da se radi o skroz novom objektu ili da se jedna soba pretvara u server-salu, potrebno je izvesti novu električnu instalaciju prilagođenu snazi opreme. Takođe, u slučajevima da se postojeća oprema menja novom, često je potrebna prerada postojeće instalacije.

Povezivanje i puštanje u rad

Za pojedine UPS uređaje, proizvođačka garancija važi jedino u slučaju kada puštanje u rad obavi ovlašćeni servisni centar. Povezivanje opreme podrazumeva da se pravilno povežu komponente UPS uređaja sa baterijskim sistemom, da se UPS uređaj poveže na električnu instalaciju s jedne i na potrošače, s druge strane, parametrira i pusti u rad. Ne treba izostaviti ni povezivanje uređaja na SKS mrežu i obuku korisnika za rad na opremi i aplikativnom softveru.

PCPress.rs Image

Preventivni pregled

Usluge održavanja spadaju u servisne usluge, koje se ugovaraju nakon instalacije i puštanja u rad UPS uređaja, odnosno nakon isteka garantnog roka. Preventivno održavanje UPS uređaja produžava njegov životni vek. Zbog toga, neophodno je uvesti planirano preventivno održavanje, koje se definiše preko ugovora o redovnom održavanju.

Pročitajte i:  Vertiv: UPS nove generacije

Servisiranje opreme

Postoji preventivno i ad-hoc servisiranje. Preventivno servisiranje obuhvata zamenu rezervnih delova prema preporuci proizvođača, a u odnosu na životni vek komponenti unutra sistema za besprekidno napajanje. Određene komponente sistema se s vremenom troše, kao što su baterije, ventilatori, kondenzatori i moraju redovno da se kontrolišu i zamene pre nego što dođe do zastoja u njihovom radu. Ovaj tip servisiranja je posebno bitan kada se radi o osetljivoj opremi koja se napaja gde ne sme doći do prekida u radu. Ad-hoc servisiranje podrazumeva servisiranje po potrebi, odnosno kada je uređaj u kvaru i obuhvata pregled opreme, dijagnostiku kvara i popravku.

PCPress.rs Image

Zahtev za pouzdanim napajanjem opreme obuhvata IT, telekom i industrijske objekte. Naša rešenje su prilagođena za svaku od ovih oblasti.

konvereks.rs

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,