BIZIT plus

Korišćenje višestrukih indeksa

Indeksno polje može da obuhvati prekidače koji kreiraju različite tipove indeksa. Dva posebna prekidača veoma su korisna – u jednom scenariju, možete razdvojiti dokument po poglavljima ili drugim delovima i priložiti svaki deo u bookmark obeležavaču. Zatim, možete ubaciti polje Index i urediti njegov kod polja tako da uključite \b prekidač i ime bookmark‑a koji obuhvata željeni deo. Ubuduće, taj indeks će sadržati samo unose iz ovako specifikovanog dela.

U drugom scenariju, možda želite indeks samo za imena osoba navedenih u dokumentu, a drugi indeks za sve druge vrste unosa. Da biste to izveli, podesite kod svakog polja XE tako da uključite \f prekidač i identifikator s jednim slovom. Zatim, ubacite isti \f prekidač i identifikator u odgovarajuće polje Index.

Hajde da napravimo indekse za različite delove dokumenta. Izaberite deo dokumenta za koji želite da napravite parcijalni indeks, pa na ribbon tab Insert, u grupi Links, kliknite na Bookmark. U dijalogu Bookmark, u polju Bookmark Name, unesite ime za ovaj marker. U imenu možete da koristite samo slova, cifre i donu crtu; ostali znakovi, uključujući razmake, nisu dozvoljeni. Najzad kliknite na Add.

Kliknite u dokumentu na mestu na kome bi delimični indeks trebalo da se pokrene, pa na tab‑u References, u Index grupi kliknite na Insert Index. Izaberite odgovarajuće opcije da biste izabrali izgled indeks. Ako se pojavi pop‑up poruka koja pita da li da zamenite izabrani indeks, kliknite No. Zatim desnim tasterom kliknite Index pa u meniju s prečicama koji se otvara Toggle Field Codes. Izmenite kod polja tako što ćete dodati prekidač \b, a zatim ime oznake koja zaokružuje željeni deo dokumenta. Na primer, ako je ime bookmark‑a Dodatak_A, popunjeni indeksni kod polja mora biti { INDEX \h „A“ \c „2“ \b Dodatak_A }. Najzad na tab‑u Reference, u Index grupi kliknite Update Index.

Vratite se na Home ribbon tab pa u grupi Paragraph, kliknite Show/Hide da biste prikazali skrivena polja XE. Izmenite svako XE polje tako što ćete dodati \f prekidač i identifikator jednog slova za vrstu unosa. Na primer, možete uneti \f n u unose za imena i \f o u unose za druge teme. Slova koja koristite kao identifikatore su proizvoljna. Jedini dodatni uslov je da svaki unos istog tipa mora imati isto slovo. Velika i mala slova istog identifikatora tretiraju se kao isti tip unosa.

Kliknite u dokumentu deo na kome bi trebalo pokrenuti posebni indeks. Na kartici References, u Index grupi kliknite Insert Index. U dijalogu Index, izaberite odgovarajuće opcije, a ako se pojavi pop‑up poruka, pitajući da li da zamenite izabrani indeks, kliknite No. Kliknite desnim tasterom na Index pa u meniju s prečicama koji se pojavljuje Toggle Field Codes. Izmenite kod polja kako biste dodali prekidač \f, a zatim identifikator koji ste koristili za ovu vrstu unosa. Na primer, ako je identifikator za imena n, popunjeni indeksni kod polja može da glasi { INDEX \h “A” \c “2” \f n }. Ostaje još da na tab‑u Reference, u Index grupi kliknete Update Index.

(Objavljeno u PC#255)

Facebook komentari: