Međunarodna konferencija "Klikni ka Evropi: uključenost u informaciono društvo – nova prilika ili novi jaz"

Klikni_ka_EvropiIAN-Međunarodna mreža pomoći i Esplai vas pozivaju na međunarodnu konferenciju „Klikni ka Evropi: Uključenost u informaciono društvo – nova prilika ili novi jaz“ koja se održava 24. i 25. maja u Beogradu, u Sava Centru, sala 2/0.

Konferencija će se baviti temama od značaja za obezbeđivanje pristupa korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija i e-veštinama za sve građane. Ona će pružiti mogućnost upoznavanja sa EU politikama i najboljim praksama koje se odnose na digitalnu uključenost iz Srbije i drugih zemalja Evrope, a koje kao rezultat imaju unapređenje kvaliteta života, veština potrebnih za zaposlenje, i društvenu  uključenost pojedinaca i zajednica.

Neke od tema konferencije biće: Digitalna agenda 2020: Evropski i nacionalni pristup, Izazovi za Srbiju na polju digitalne inkluzije, E-veštine za zapošljivost i smanjenje siromaštva, IKT Asistivne tehnologije, IKT i ranjive grupe, Žene i IKT, Biblioteke, škole i opštine kao novi telecentri, i druge. Govornici dolaze iz različitih sektora nekoliko zemalja Evropske unije i regiona.

Više o konferenciji, govornicima kao i onlajn formular za prijavljivanje možete naći na sajtu IAN-a www.ian.org.rs/einkluzija. Rok za prijavu je ponedeljak 23. maj do 11h. Broj učesnika je ograničen. Organizacije mogu da pošalju do dva svoja predstavnika.

Pročitajte i:  GoPro: Pojednostavite upravljanje ljudskim resursima najefikasnijim rešenjima

Konferencija je deo projekta Klikni ka Evropi koji IAN sprovodi u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva Esplai iz Španije, a koji podržavaju Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Microsoft Srbija.

IAN


Prilog: Program konferencije KLIKNI KA EVROPI

Facebook komentari: