BIZIT plus

Mts optika – sinonim za najbolji Internet

Internet je godinama deo našeg života, omogućava nam da razbijemo svaku barijeru kako bismo na jednostavan način mogli da budemo u kontaktu sa svetom. Pred velikim izazovom kako obezbediti superbrz i pouzdan Internet u svakom kutku Zemlje našle su se najveće svetske tehnološke kompanije.

PCPress.rs Image

Jedna od njih je i kompanija Telekom Srbija koja je pre četiri godine pokrenula projekat modernizacije fiksne mreže uvođenjem optičke infrastrukture, transformaciju arhitekture fiksne mreže u integrisanu IP mrežu koja nudi korisnicima vrhunska korisnička iskustva i daje mogućnost ponude širokog spektra različitih servisa i inovativnih poslovnih rešenja.

Poslednjih godina, nakon projektovanja i izgradnje osnovne infrastrukture, težište aktivnosti premestilo se na projekat tehnološkog unapređenja onog poslednjeg, ali i najskupljeg segmenta fiksne infrastrukture – pristupne mreže. Iz arhitekture FTTB (Fiber To The Building) i FTTC (Fiber To The Curb), kao preovlađujuće i izgrađene bakarnim kablovima, pristupna mreža se transformiše u FTTH (Fiber To The Home) mrežu kojom se svaki korisnik povezuje optičkim vlaknima. Performanse optičkog kabla su superiorne u odnosu na sve ostale medije za prenos podataka i neke od najzahtevnijih servisa i aplikacija je moguće realizovati samo putem optike koja obezbeđuje dovoljno propusnog opsega za projektovane potrebe korisnika u narednoj deceniji.

PCPress.rs Image

U tom kontekstu treba napomenuti da Telekom Srbija ovim projektom doprinosi razvoju važnog segmenta domaće privrede upošljavanjem više od 50 kompanija s nekoliko hiljada zaposlenih na poslovima projektovanja i izgradnje pristupne mreže, kao i angažovanjem više od 30 domaćih kompanija na proizvodnji prateće opreme i elemenata optičke mreže. U proteklom periodu instalirana je najsavremenija telekomunikaciona pristupna oprema koja omogućuje visok kvalitet servisa, omogućeno je povezivanje više od 500.000 domaćinstava i poslovnih korisnika na optičku pristupnu mrežu, dograđeno je više od 1.000 kilometara linijske infrastrukture elektronskih komunikacija koja predstavlja osnov za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, položeno je više od 5.000 kilometara optičkih kablova.

Pročitajte i:  Optički metamaterijal za jednosmerno staklo

Modernizacija infrastrukture Telekoma Srbija, kroz projekat modernizacije fiksne mreže, uticala je i na razvoj novih usluga za privatne i poslovne korisnike.

Optika „spakovana” u BOX pakete

Tokom mera izolacije i fizičkog distanciranja, uvedenih usled pandemije koronavirusa, pokazao se sav značaj telekomunikacionih rešenja u svakodnevnom povezivanju ljudi. Korišćenje Interneta, mobilne i fiksne telefonije, kao i zahtevi za raznovrsnijim i kvalitetnijim TV sadržajem, vrtoglavo su se povećali na globalnom nivou. Stabilan i brz Internet, pouzdana telefonija i televizija, postale su neizostavan segment u našim životima, a upravo odgovarajući na ove zahteve mts je „spakovao” svoje usluge u BOX pakete i unapredio ih uvođenjem optike.

PCPress.rs Image

Do sada je mts optika stigla do čak pola miliona domaćinstava u Srbiji, a korisnici BOX paketa koji se opredele za nju na raspolaganju imaju superbrzi Internet s mogućnošću upload-a do 400 Mbs, više od 80 omiljenih HD kanala na mts TV, kao i korišćenje 100 GB mesečno za pet mobilnih brojeva. Optička vlakna su tanka i providna te su skoro neprimetna i samim tim ne narušavaju enterijer prostora. Takođe, optička infrastruktura je podzemna, što dodatno osigurava njen pouzdan signal bez smetnji od spoljnih i vremenskih uticaja. Sve usluge u okviru BOX paketa dostupne su korisnicima po ceni od samo 1 dinar tokom prvih šest meseci.

Pročitajte i:  Optički metamaterijal za jednosmerno staklo

Optika za potpuno jedinstven biznis

Uvođenje optike, koja nudi najbolju moguću Internet uslugu trenutno dostupnu na tržištu, omogućava mts korisnicima da uživaju u svim mogućnostima koje nudi tehnologija u 21. veku. Poslovni korisnici koji često razmenjuju velike fajlove, koriste video-pozive i strimuju video-sadržaje, svoj biznis će učiniti potpuno jedinstvenim izborom paketa FiberBiz ili FiberPro. Ovi paketi donose neverovatne brzine putem ultratankih staklenih vlakana, pa je podatke moguće preneti čak do 100 puta brže nego ranije, a datoteke za samo par sekundi. Sada je moguće rekordnom brzinom spojiti provincije i metropole, mala i velika preduzeća, poslovne partnere i drage prijatelje.

PCPress.rs Image

Optička veza ide direktno do korisnika, nema deljenja s drugima, nema dodatnih troškova za izgradnju i instalaciju, a upload i download se vrše istom brzinom. Optički kabl je potpuno otporan na spoljašnje faktore, što znači da je Internet veza uvek stabilna i bez prekida u vezi tokom video-poziva ili striminga. Sve mts usluge su prilagođene različitim tipovima kompanija i omogućavaju da se svi njihovi zahtevi poštuju jer je jedino kontinuitet poslovnih procesa siguran put do uspeha.

mts data centar – pravo mesto za vaše poslovne podatke

Telekom Srbija prati i prepoznaje potrebe poslovanja, vrši kontinuirano unapređenje svojih usluga i trudi se da svakom korisniku bude partner i podrška u poslovanju.

Pročitajte i:  Optički metamaterijal za jednosmerno staklo

PCPress.rs Image

Osim što je, zahvaljujući optičkoj mreži, omogućen prenos podataka velikim brzinama, poslovnim korisnicima na raspolaganju je i najsavremeniji mts data centar za smeštaj i čuvanje podataka. Data centar je projektovan da zadovolji trenutne, rastuće potrebe korisnika, ali i da odgovori na trendove i dinamiku tehnološkog razvoja. Profesionalno osoblje mts data centra je na raspolaganju kako bi kompanije mogle da usklade željene performanse, budžet i stvarne potrebe svojih informacionih sistema.

Pored smeštaja opreme, omogućen je direktan, brz i efikasan pristup svim telekomunikacionim uslugama na nacionalnom (nezavisno od izbora provajdera pristupa Internetu) i internacionalnom nivou preko telekomunikacione infrastrukture vrhunskog kvaliteta (carrier grade). U prednosti korišćenja data centra spada i značajna ušteda kapitalnih sredstava za izgradnju sopstvenog data centra, a uz to i održavanja kompletne infrastrukture, kao i troškova hlađenja i napajanja opreme. Samim tim, uštede koje se ostvare čuvanjem podataka na ovaj način, ostavljaju slobodu kompanijama da ulažu i planiraju dalji razvoj svog IT sektora na drugim poljima i relociranje zaposlenih na druge poslove koji su od značaja za širenje i napredovanje core biznisa.

PCPress.rs Image

Realizacijom projekta optičke infrastrukture i najsavremenijim data centrom, Telekom Srbija se svrstao u red naprednih telekom operatora, spremnih da strateškim pristupom i obimnim investicionim ciklusima utiču ne samo na sopstveni tehnološki razvoj već i na napredak šire zajednice.

Korisna adresa: Mts.rs

Facebook komentari: