ePlaneta

NIS – povratak u kancelariju

Kao jedna od najznačajnijih energetskih kompanija u Srbiji, koja zapošljava više od 11.000 saradnika, NIS je u novonastalim okolnostima imao pred sobom dva ključna zadatka – da održi punu stabilnost na tržištu naftnih derivata kao i da sačuva zdravlje zaposlenih, saradnika i potrošača.

PCPress.rs Image

Kako je vaša kompanija reagovala na pandemiju? Koje su kategorije zaposlenih upućene na rad od kuće, da li su neki radili hibridno (delimično od kuće, delimično u firmi) i da li je tokom prethodne godine bilo promene u toj strategiji?

Na nivou kompanije formiran je krizni tim koji je imao zadatak da usvaja ključne mere, prati zdravlje zaposlenih i sarađuje s nadležnim državnim organima. Pandemija je ukazala i na nove rizike, ali i mogućnosti. Između ostalog, po izbijanju epidemije rad na daljinu omogućen je za oko 3000 zaposlenih u administraciji, dok su radni sastanci bili organizovani preko video-veze. Takođe, NIS je za sve ugrožene kategorije zaposlenih organizovao rad od kuće, a to je pravilo koje i dalje važi. Tokom vrhunca epidemije do 70 odsto svih naših zaposlenih u administraciji radilo je od kuće. Za NIS je to bio veliki izazov, kako finansijski tako i logistički, jer je bilo potrebno obezbediti IT opremu, kao i druga tehnička sredstva za sve zaposlene kojima je priroda posla omogućavala da obavljaju radne procese, bez potrebe dolaska u kancelariju. Takođe, ubrzali smo digitalizaciju našeg rada i znatno smanjili broj procesa koji su se ranije obavljali u papirnoj formi.

Posle više od 12 meseci, kakva su vaša iskustva s radom od kuće – da li ste zadovoljni učinkom zaposlenih koji su tako radili, kako ste procenjivali njihovu produktivnost i da li je produktivnost onih koji su radili od kuće porasla ili opala u odnosu na prethodni period? Kako ocenjujete ukupne rezultate poslovanja u prethodnoj godini?

Novonastala situacija zahtevala je od nas agilnost, fleksibilnost i brzo prilagođavanje. Pored toga, važno je istaći da je jedan od prioriteta NIS-a bio i da sačuva socijalnu stabilnost zaposlenih. NIS je dobrom organizacijom, spremnošću na promene i pravovremenim reagovanjem u kriznim situacijama obezbedio neometano poslovanje i očuvao zdravlje zaposlenih, saradnika i potrošača. Ponosni smo što smo ostvarili sve definisane ciljeve, što ne bi bilo moguće bez posvećenosti i angažovanja svih naših zaposlenih. Radni procesi nisu trpeli zbog izmena u organizaciji poslovanja, a zaposleni su imali iste obaveze kao da su u prostorijama poslodavca. Činjenica da je NIS očuvao stabilnost u izuzetno izazovnoj godini svedoči da je produktivnost zaposlenih, kao i njihova motivacija, bila na izuzetno visokom nivou.

Pročitajte i:  Data centar – gradivni element poslovanja

PCPress.rs Image

Da li je rad od kuće umanjio ili uvećao inovativnost zaposlenih i koliko su na taj način mogli da neguju timski duh i timski rad?

U kompaniji je 2019. godine usvojena nova HR strategija koja podrazumeva, između ostalog, i unapređenje korporativne kulture, sa fokusom na nove vrednosti: transparentnost, stručnost, inovativnost i odgovornost zaposlenih. Sastavni deo te strategije jeste da se kreira radno okruženje koje je u skladu sa očekivanjima zaposlenih. Uprkos nesvakidašnjim okolnostima koje je nametnula pandemija, zaposleni su pokazali veliku odgovornost, visok nivo angažovanja i inovativnosti u realizaciji poslovnih zadataka, što je jedan od preduslova da se ostvare dobri rezultati i u poslovanju.

Kako se sami zaposleni odnose prema mogućnosti rada od kuće – pokazuju li želju da se vrate u kancelarije ili bi želeli da i u periodu posle epidemije, delimično ili potpuno, rade od kuće?

Svakako, fleksibilnost ostaje u fokusu kada je reč o našim zaposlenima jer smatramo da je važna prilagodljivost vremenu u kome živimo i različitim stilovima života. Tako je kompanija, nezavisno od pandemije, uvela fleksibilne oblike rada koji zaposlenima daju mogućnost da bolje organizuju svoje radno vreme i da naprave balans između privatnog i poslovnog života. Neki od njih su postepeni povratak nakon dužeg bolovanja ili porodiljskog odsustva, kao i rad od kuće jedan dan mesečno za one kojima pozicija to dozvoljava. Bez obzira na okolnosti, osluškujemo potrebe zaposlenih, pratimo trendove na tržištu i u odnosu na to reagujemo i donosimo novine.

Pročitajte i:  Comtrade Cloud: prednost u poslovanju savremenih kompanija

Ima li vaša kompanija planove za postepeni povratak zaposlenih u kancelarije i da li to povezujete s nekim scenariom ukupnog dnevnog broja obolelih ili sa imunizacijom većeg broja službenika? Da li ste se možda već delimično vratili u kancelarije i imate li neki vremenski okvir za sledeću fazu?

Povratak u kancelarije će se provoditi sukcesivno, a odluke u okviru ovog procesa donose se na osnovu preporuka državnih organa i u zavisnosti od epidemijske situacije. Između ostalog, NIS je među prvim kompanijama pokrenuo i realizovao inicijativu za kolektivnu imunizaciju zaposlenih, kao i članova njihovih porodica, koji su izrazili želju da to urade.

PCPress.rs Image

Da li zbog eventualnih izmena strategije rada od kuće i iz kancelarije planirate neke značajnije izmene u informatičkoj infrastrukturi vaše kompanije ili obimu poslovnog prostora koji angažujete? Da li planirate nova zapošljavanja i imate li poteškoća u pronalaženju adekvatnih kadrova?

Zahvaljujući kontinuitetu kada je reč o ulaganjima u IT infrastrukturu, NIS je spremno dočekao situaciju koju je izazvala pandemija COVID-19, a kompanija dugoročno obezbeđuje svu tehničku i logističku podršku za svoje zaposlene. U NIS-u smatramo da je ljudski resurs – osnovni resurs bilo koje kompanije, zato se pitanje privlačenja i zadržavanja visokokvalitetnih kadrova za potrebe naših biznis procesa rešava strateški i predstavlja jedan od fokusa na kojima se zasniva HR strategija NIS-a. S ponosom ističemo da je NIS u istraživanju Infostud-a, u kom je učestvovalo oko 10.000 ispitanika, izabran za najpoželjnijeg poslodavca u Srbiji za 2020. godinu.

Pročitajte i:  Comtrade Cloud: prednost u poslovanju savremenih kompanija

Mislite li da će u post-COVID vremenu broj poslovnih putovanja biti trajno smanjen, tj. da li se elektronskim sastancima mogu zameniti svi ili samo neki kontakti s kolegama i klijentima koji su geografski udaljeni od vas?

Okolnosti u kojima radimo prethodnih godinu dana pokazale su da posao možemo da obavljamo podjednako kvalitetno i efikasno i kada radimo na daljinu. Ipak, ono što je postalo vidljivo jeste da nakon dužeg perioda rada od kuće, zaposlenima nedostaje komunikacija uživo. Živi kontakt je nešto nezamenljivo u ljudskoj komunikaciji i radnom okruženju. Neminovno je i da se neki zadaci koji zahtevaju aktivan rad i brainstorming lakše odvijaju po starom principu sastanaka uživo. Poslovna putovanja će se postepeno vratiti, ali verovatno ne u meri kao pre pandemije. Kao kompanija koja posluje na više lokacija, NIS će nastaviti da podržava fleksibilnost i kada je reč o instrumentima komunikacije koji su se pokazali kao efikasni i produktivni.

Korisna adresa: NIS.eu

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , ,