O3ONE: Konkurs 2010

O3ONE-konkurs-2010 Galerija O3ONE objavila je “KONKURS ZA IZLAGANJE UMETNIČKIH PROJEKATA” tokom 2010. godine

O3ONE raspisuje KONKURS za umetničke projekte iz oblasti arhitekture, dizajna i savremene umetnosti, koji će se realizovati u 2010. godini, u prostoru O3ONE-a. Konkursni projekti treba da nose visok stepen inovativnosti, i da doprinose unapređenju umetničke scene. Prioriteti pri izboru projekata su: konceptualna zasnovanost projekta, inovativnost postavke (korišćenje prostora i tehničkih mogućnosti O3ONE-a), komunikativnost, interdisciplinarni karakter i stepen osmišljenosti sa mogućnošću uspešne realizacije.

Pravo učešća na konkursu imaju: domaći i strani autori/grupe autora i institucije/udruženja građana.

Konkursni materijal je potrebno dostaviti u digitalnoj formi na cd/dvd-u,

od 07. do 15. septembra 2009. godine,

na adresu: Andrićev venac 12, 11000 Beograd

radnim danom od 14 – 20h

Konkursni materijal treba da sadrži:

1. FORMULAR, koji se može preuzeti sa sajta O3ONE-a: www.o3one.rs

2. BIOGRAFIJU:

  • CV do 500 reči
  • ZA KATEGORIJE ”ARHITEKTURA” i ”DIZAJN”: Izbor iz portfolia radova – do 3 rada (realizovanih, prototipova i nerealizovanih radova). Za svaki realizovani rad priložiti do 3 fotografije ili do 30” (sekundi) video materijala, a za svaki nerealizovani rad priložiti do 3 grafička priloga (skice, 3d modela) ili max 30” (sekundi) video animacije. Ukoliko je autor učestvovao na samostalnim ili grupnim izložbama, priložiti ilustracije javnih nastupa – do tri izložbe. Za svaku izložbu priložiti do 5 fotografija ili do 1’ (minut) video materijala.
  • ZA KATEGORIJU ”SAVREMENA UMETNOST”: Primere prethodno izlaganih radova – do tri samostalne i tri grupne izložbe. Za svaku izložbu potrebno je priložiti kratak koncept i do 10 fotografija ili do 3 min video materijala.
Pročitajte i:  PC Press video: Kako do Midjourney vizuelnih rešenja, Ljubomir Ristić, Comtrade Group

3. PREDLOG PROJEKTA:

  • Naziv
  • Sinopsis
  • Fotografije ili skice pojedinačnih elemenata postavke
  • Skicu ili 3D animaciju postavke u galeriji
  • Tehničku specifikaciju (medij, dimenzije radova, trajanje radova, materijal)
  • Tehničku listu (materijalni i ljudski resursi i vreme potrebno za realizaciju).

Napomene:

Konkursni projekat ne sme biti prethodno izlagan/objavljivan u Beogradu;

Neophodno je u konkursnom projektu koristiti tehničke mogućnosti O3ONE-a;

O3ONE ne snosi troškove produkcije radova, ali može učestvovati u koprodukciji određenih izabranih projekata;

Svi projekti moraju biti izvodljivi već od januara 2010. godine;

O3ONE obezbeđuje prostor, promociju i medijsku podršku projekta;

O3ONE omogućava dodatnu promociju projekta putem mobilne telefonije – bluetooth sender, SMS, MMS i KlikMee tehnologija

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu O3ONE-a www.o3one.rs 1. novembra 2009. godine. Raspodela termina izabranih projekata i potpisivanje ugovora biće obavljeno do kraja 2009. godine.

Detaljno objašnjenje pojedinih stavki iz propozicija možete naći na sajtu. Nepotpun konkursni materijal ili materijal koji je stigao nakon naznačenog roka neće biti razmatran.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem elektronske pošte na adresu: info@o3one.rs

Pročitajte i:  PC Press video: Korisnik ne želi da kupi vaš proizvod već rešenje za svoj problem!, Miroslav Varga

PC Press

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , ,