Top50 Glas publike

Otvoreni podaci državnih institucija na Portalu eUprava

Postavljanje baza otvorenih podataka državnih institucija na Nacionalni portal eUprava, zvanično je počelo aktiviranjem usluge „Preuzimanje registra lekova i medicinskih sredstava“, kroz razvijenu mobilnu aplikaciju koja pokriva celu bazu lekova koji su registovani na tržištu RS sa uputstvom za pacijente, informacijama o leku, vrsti pakovanja, itd. Koncept otvorenih podataka (Open Data) predviđa slobodan pristup svim podacima i informacijama koje prikupljaju državni organi – njihovu upotrebu i modifikaciju.
Značaj otvorenih podataka ogleda se u većoj transparentnosti, efikasnosti, boljem pružanju javnih usluga a samim tim i rastu ekonomskih i socijalnih vrednosti.

euprava_1Uloga države je da olakša poslovanje i obezbedi brži razvoj privrede, što donosi otvorenost podataka koje pružaju njene institucije. Baze otvorenih podataka različitih državnih institucija uskoro će biti dostupne na portalu eUprava. To znači da će privredni subjekti, moći da koriste otvorene podatke za obradu i razvoj novih usluga. Na taj način dolazi se do ozbiljnih ušteda vremena i novca, kao i do poboljšanja poslovanja – objašnjava Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu. Planirano je da se u naredna tri meseca na Portalu nađe još najmanje nekoliko setova otvorenih podataka iz različitih oblasti kao što je zdravlje, obrazovanje, zaštita prirodne sredine, meteorološki podaci, itd. On je dodao da prema procenama Svetske banke otvaranje podataka na nivou Evropske unije bi povećalo poslovnu aktivnost i do 40 milijardi evra godišnje, a procena je da 80% ukupne koristi dobijaju direktno građani, poslovni sektor i investitori.

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, omogućila je dnevno preuzimanje ažurnog registra lekova i medicinskih sredstava preko portala eUprava. Direktor Agencije, Spec.dr.med. Saša Jaćović je tim povodom izjavio kako je ova institucija prepoznala značaj ove inicijative i među prvima se uključila u istu da bi pre svega omogućila pacijentima i zdravstvenim radnicima lakši i brži pristup neophodnim podacima o bezbednoj i racionalnoj upotrebi ovih proizvoda, kao i pomogla drugim službama i naravno, privrednicima koji deluju u oblasti lekova i medicinskih sredstava. Ovakve informacije, istakao je Dr. Jaćović, dodatno pojačane kroz servise kao što su pretraživanje registrovanih lekova i medicinskih sredstava i izdatih sertifikata, pomažu i praćenje i reagovanje neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva, ili pak identifikovanje lažnih medicinskih proizvoda, a značajno olakšavaju rad privrednim subjektima u ovoj oblasti, i sve to kako bi se postiglo bolje zdravlje naših građana.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: