PC #266 uvodnik: Raspršen san o globalnom selu?

Po­sle po­li­tičkih blo­ko­va, svet počinje da se de­li i na te­hno­lo­ške. Ame­ričke san­kci­je na­me­tnu­te firmi Huawei pri­hva­ti­le su, po sve­mu su­deći ne­volj­no, kom­pa­ni­je Go­o­gle, In­tel, Qual­com, Bro­ad­com i ne­ke dru­ge, što ve­oma ote­ža­va Huawei‑ju ra­zvoj no­vih te­le­fo­na, kao i nas­tup na glo­bal­nom trži­štu. Ni­je te­ško za­mi­sli­ti da će i Ki­na od­go­vo­ri­ti o­štrim me­ra­ma, Ru­si­ja do­no­si za­kon ko­jim mo­že da o­dvo­ji svoj In­ter­net od sve­ta… San o glo­bal­nom se­lu ni­ka­da ni­je bio to­li­ko u­gro­žen.

PCPress.rs Image

Naše kolege pozvane u London da 20. maja osmotre novi Honor 20 vratili su se neobavljenog posla i sa informacijama koje su uglavnom razmenjivali međusobno – Huawei više nije prognan samo s američkog tržišta, već su mu oduzete licence za korišćenje novih verzija Android‑a, otežana mu je nabavka čipova i drugih najnovijih tehnologija. Naivno je misliti da će Kinezi sada iz rukava izvaditi alternativu tim čipovima i samom operativnom sistemu – razvoj nečega što je tako složeno kao Android, a „uzgred“ i Linux kernela koji se nalazi „ispod“ njega, pa čak i raznih TCP/IP i drugih biblioteka je gigantski posao koji, čak i ako je na raspolaganju mnogo novca, mora trajati godinama.

Pročitajte i:  Uskočite u prolećno raspoloženje uz poklone koje donosi AppGallery

Možda mislite da će se sve završiti na telefonu na kome nisu instalirani Play Store, Google pretraživač, Gmail i Google Maps, koji su u Kini i tako već godinama zabranjeni? Advokati kažu drugačije. To što se neki softver, a u ovom slučaju AOSP (Android Open Source Project) distribuira kao slobodan, ne znači da se on može koristiti u zemlji kojoj su uvedene sankcije. Open Source licence su ugovori koji funkcionišu u okviru nečega što se zove copyright framework; ako je kompanijama rezidentnim u nekoj zemlji zabranjen kontakt s nekim stranim vendorom, njima je zabranjeno i da koriste softver koji je proizveo taj vendor, čak i kada je taj softver open source.

To naravno neće imati nikakvog uticaja u samoj Kini, baš kao što se malo ko tamo zabrinuo kada je kineski operator Tencent izgubio pravo da emituje poslednju epizodu serije Game of Thrones; ljutiti fanovi u Kini su se naprosto okrenuli torrent‑ima. Ali kada se radi o nastupu kompanije Huawei na tržištima koje nisu uvele sankcije Kini, kao što su države Evropske unije, stvari se veoma komplikuju i to upravo u danima kada operatori odlučuju koju će opremu koristiti prilikom izgradnje 5G mreža.

Pročitajte i:  Kina teži tehnološkoj nezavisnosti i otvara vrata stranim investitorima

PCPress.rs Image

Trgovinski rat će imati ozbiljne posledice. Nije problem samo u tome što ćemo možda ostati bez Huawei smartfona koji su stekli visok renome zbog izuzetnih performansi i atraktive cene, već i u tome što je Huawei važan partner u infrastrukturnim projektima digitalizacije u Srbiji. Ako ta kompanija bude ostala bez velikog dela globalnog tržišta, imaće mnogo manje mogućnosti da ulaže čak i tamo gde joj sankcije nisu nametnute, pa će i ti domaći projekti biti usporeni ili odloženi. Uopšte, trgovinski rat Amerike i Kine, ma koliko mi ostajali izvan njega, može ozbiljno da nam škodi.

Kakve su šanse da se stvari ipak smire pre nego što nepovratno eskaliraju? Nije ovo ni prvi ni poslednji trgovinski rat, recimo Amerika je u Reganovo vreme vodila još žešći trgovinski rat protiv Japana, koji se završio uglavnom u korist SAD, ali ne zaboravimo da su tada američke trupe i dalje bile stacionirane u Japanu. Kina će biti daleko tvrđi orah. A opet, i za Kineze je od ogromnog značaja da posluju s Amerikom, koja je njihovo najveće i najbogatije tržište – ako stvari eskaliraju i oni će biti na velikom gubitku.

Pročitajte i:  SAD optužuju Kinu za hakerske napade

„Oko za oko će dovesti do toga da čitav svet bude slep“, što reče Mahatma Gandi.

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , , ,

Dejan Ristanović

www.dejanristanovic.com