Pet znakova koji ukazuju da ste rođeni lider

Biti lider nije ni malo naivan posao, i mnogi rukovodioci ne umeju da budu dobri šefovi i na pravi način da vode i motivišu svoje zaposlene. Postavlja se pitanje „Kako se definiše dobro rukovođenje?“. Marcel Schwantes, osnivač i direktor konsalting agencije Leadership From the Core smatra da se sve svodi na sledeće: Dobro rukovođenje se sastoji u služenju drugima. Preciznije, svodi se na služenje vašim zaposlenima i njihovog postavljanja na ravnopravni nivo sa vašim klijentima (a ponekad i ispred njih). To znači osnaživanje vaših radnika znanjem i njihovo usmeravanje ka uspehu. To je ono što je Marcel pronalazio u nekim od najboljih kompanija na planeti, i na osnovu čega je sastavio ovih pet osobina rođenih lidera.

PCPress.rs Image

Bez obzira da li želite da se razvijete kao lider ili tražite da zaposlite ljude sa sposobnošću da transformišu radno mesto ovih pet stavki može da vam pomogne kako biste to saznali:

  1. Veoma dobro se povezujete sa ljudima

Jaki lideri se lako povezuju sa drugima pokazujući svoju čovečnost. Prihvataju da nisu savršeni i da prave greške (i zaista priznaju da ih prave!). Ako je menadžer autentičan, onda, kada zaposleni prave greške, osećaju se bezbedno da rizikuju i da budu dovoljno otvoreni da kažu: „Šefe, ja sam zabrljao.“

Pročitajte i:  Žene zaostaju u AI trci veština

PCPress.rs Image

  1. Uključujete sve tipove ljudi i činite da se psihološki osećaju bezbednim

U vođenju ili liderskoj kulturi visokih performansi ne postoje vukovi samotnjaci. Dobri lideri imaju za cilj stvaranje raznovrsnog okruženja ljudi koji imaju različite načine da rade stvari i posmatraju svet. Dobri rukovodioci uklanjaju strahove i dozvoljavaju preuzimanje rizika, i omogućavaju ljudima da se osećaju bezbedno da ispolje svoju kreativnost, da otvoreno komuniciraju svoje ideje i pruže doprinos krupnim odlukama. Oni stvaraju odnose poverenja, a ne straha. Taj stav poručuje i pruža osećaj zaposlenima „Svi smo zajedno u ovome.“

PCPress.rs Image

  1. Pokazujete saosećanje

Da li je vaša prirodna tendencija da želite da pomognete drugima – da ublažite patnju ljudi? Iako empatični ljudi imaju tu sposobnost da osećaju ono što drugi osećaju, saosećanje je objektivniji oblik empatije. Osećate kako se drugi osećaju, ali podižete to na drugi nivo tako što činite sve što je u vašoj moći da uklonite prepreke koje stoje na njihovom putu. Nedavno objavljeni Oxford Handbook of Compassion Science obimno dokumentuje i potvrđuje da „saosećajni menadžment“ dovodi do visokih organizacionih performansi, inovacija, zadržavanja klijenata i profitabilnosti, a manjeg prometa zaposlenih.

Pročitajte i:  Žene zaostaju u AI trci veština

PCPress.rs Image

  1. Otvoreni ste i transparentni

Ljudi nisu pod stresom oko vas i timski rad nije podrivan jer delite informacije i dozvoljavate svima da znaju šta se dešava u svako doba. Zapravo, studije dokazuju da organizacije koje dele svoje privilegovane informacije, kojima obično barataju samo vrhovni rukovodioci, sa svojim zaposlenima, smanjuju neizvesnost i ublažavaju stres oko toga u kom pravcu ide poslovanje i zašto. Jedan primer otvorenosti, možda malo ekstremnog za većinu ljudi u poslovnom svetu, je kompanija koja se bavi optimizacijom društvenih mreža Buffer. U kompaniji idu i dalje od objavljivanja formule za obračun plata online da mogu svi da vide, uključujući i onu koju je ostvario izvršni direktor Joel Gascoigne.

PCPress.rs Image

  1. Razumete ljudsku motivaciju i ono što pokreće ljude

Istina je da, doživljavanje pozitivnih emocija je u osnovi ljudske motivacije. Stoga ćete pronaći najbolje lidere koji dobro shvataju ljudsko ponašanje i šta inspiriše ljude da svoje poslove obavljaju na visokom nivou. Kompanije treba uvek da angažuju ili promovišu na poziciju lidera one koji igraju na prednosti, vrline i talente zaposlenih. Otkrićete da su upravo oni ti koji oblikuju i dodeljuju posao koji je smislen i ima svrhu (izvan statičkog opisa posla) i donosi strast i kreativnost zaposlenima.

Pročitajte i:  Žene zaostaju u AI trci veština

Izvor: Inc.com

Facebook komentari: