Praćenje rada cloud servisa

Za kontrolu servisa koje koristite u cloud okruženju ne morate fizički da obilazite data centar. Zato je tu COMING mobilna aplikacija koja vam pomaže da pratite sve aktivnosti

woman-smartphone-girl-technology

Nakon dugih i teških pregovora sa cloud provajderom, analize ROI‑ja, analize vaših potreba i onoga što provajder usluga ili cloud provajder nude, odlučili ste da vašu infrastrukturu zamenite nekom „nevidljivom“, tamo daleko. Vaše aplikacije, koje su vam bile tako blizu, sada su u nekom udaljenom data‑centru, a vaša server‑sala, u koju ste mogli da uđete svakog trenutka i proverite statuse opreme, sada je neobično tiha i nekako prazna.

Po­če­tni e­kran a­pli­ka­cije
Po­če­tni e­kran a­pli­ka­cije

Nakon nekoliko nedelja ili meseci, projekat preseljenja infrastrukture i aplikacija u cloud je završen, vaše poslovanje teče neometano, aplikacije rade pouzdano, a vaši zaposleni, nakon prvih nedoumica, počinju sve više da veruju u nova rešenja, koja su im sada dostupna na svakom mestu – od kuće, u hotelu, na aerodromu…

 

Vaša finansijska služba svakog meseca uredno dobija fakturu za korišćenje cloud usluga, novih servisa, posao ide dobro, faktura ide na plaćanje, sve deluje regularno i vrlo uredno.

S vremena na vreme dobijete poneku primedbu od vaših zaposlenih da nisu mogli da se konektuju od kuće, pa nisu na vreme pripremili neki izveštaj ili uneli plan, tako da posao ponekad malo trpi zbog novih tehnologija i vi ste uvereni da je sve u redu, ali ipak ponedeljkom ujutro nazovete telefonom cloud provajdera da ga pitate šta se dešavalo tokom vikenda, da li je bilo nekih problema u komunikacijama i sl. Provajder vam samouvereno daje odgovor da je sve u redu „sa njihove strane“ i da je problem sigurno „na vašoj strani“. Nakon toga tražite izveštaj o radu servisa i često dobijate nerazumljive podatke, koji onda idu na dalju analizu unutar vaše firme, kod nekog IT specijaliste; u svakom slučaju, nemate pouzdanu informaciju o tome šta se desilo i „ko je zapravo kriv“ za to što vaši radnici nisu uspeli na vreme da urade neki posao i/ili su imali zastoj u radu.

Pročitajte i:  Brave internet pregledač dobija AI asistenta za Android

S druge strane, potrebe zaposlenih rastu, pa uskoro dobijate pitanja u vezi s veličinom mailbox‑ova, da li je moguće da se oni prošire, koliko prostora na fajl‑serveru imate, koliko je iskorišćen kapacitet linka koji ste morali da platite da biste osetili prednosti novih tehnologija. Ova pitanja vama treba da posluže da biste planirali svoje resurse u godinama koje dolaze, da biste na vreme pregovarali sa provajderima i obezbedili najbolje cene za nove ili proširenje usluga koje već koristite.

Aktivno praćenje

Ka­da se oda­be­re ko­ri­snič­ki deo, pri­ka­zu­je se lo­gin e­kran (pu­tem Go­o­gle ser­vi­sa), što o­dre­đu­je pra­va ko­ri­sni­ka u da­ljem ko­ri­šće­nju a­pli­ka­cije
Ka­da se oda­be­re ko­ri­snič­ki deo, pri­ka­zu­je se lo­gin e­kran (pu­tem Go­o­gle ser­vi­sa), što o­dre­đu­je pra­va ko­ri­sni­ka u da­ljem ko­ri­šće­nju a­pli­ka­cije

Sva ova pitanja i nedoumice mogu se (lako) otkloniti, proaktivnim monitoringom vaših resursa i aplikacija, automatizacijom procesa izdavanja izveštaja, online statusima koje možete imati a da ne ulazite u vašu server‑salu, odnosno da ne kontrolišete pojedinačne komponente vašeg sistema i ne pozivate telefonom provajdera kad god pomislite da nešto nije u redu sa uslugama koje dobijate.

COMING je prepoznao potrebe svojih korisnika i svima ponudio – potpuno besplatno – mobilnu aplikaciju čiji je zadatak da u svakom trenutku ima ažurne podatke koji su od interesa korisnicima cloud usluga. Ti podaci mogu biti statistike o iskorišćenosti resursa (veličina diska, na primer), trenutno stanje sistema, portal koji omogućava da pratite vaše poslovanje kroz BI, CRM ili bilo šta drugo što je pojedinačnoj kompaniji interesantno. Podaci koji se prezentuju mogu da budu u COMING cloud‑u, kod korisnika ili kod nekog drugog provajdera; zadatak aplikacije je da agregira te podatke i prikaže ih korisniku. Tako će klijent koji koristi samo usluge infrastrukture dobijati podatke o infrastrukturi, dok će korisnik koji ima CRM, BI ili NAV uslugu u cloud‑u moći da odabere prikaz koji ga interesuje i dobije podatke na svom mobilnom telefonu.

Pročitajte i:  Funkcija Android Auto-a za sumiranje tekstova dok vozite se sada uvodi

Ono što je važno napomenuti jeste da korisnik preko ove aplikacije može da nadgleda i sopstvenu (privatnu) infrastrukturu i stanje svojih servisa. Potrebno je da se korisnička infrastruktura na jednostavan način poveže preko https protokola sa COMING cloud‑om i od tog trenutka stanje infrastrukture klijenta postaje dostupno samo njemu, odnosno svim zaposlenima koji imaju prava na uvid u stanje određenih aplikacija, servisa ili infrastrukture koji se nalaze u privatnom cloud‑u, odnosno na privatnoj infrastrukturi korisnika.

Tako korisnici COMING cloud‑a, kao i korisnici sopstvene, privatne infrastrukture, mogu da dobiju sve potrebne informacije o stanju svojih servisa ili aplikacija u privatnoj infrastrukturi, potrebna aplikacija u cloud infrastrukturi i da na jednom mestu imaju objedinjen pogled na IT usluge koje pružaju svojoj kompaniji.

Korisne informacije

Na­kon us­pe­šnog lo­go­va­nja, u za­vi­snos­ti od ulo­ge ko­ja mu je do­de­lje­na, ko­ri­snik mo­že da do­bi­je spi­sak svo­jih ser­ve­ra ko­je ko­ris­ti u clo­ud in­fras­truk­tu­ri, ili sta­nje po­je­dinačnog ser­vera
Na­kon us­pe­šnog lo­go­va­nja, u za­vi­snos­ti od ulo­ge ko­ja mu je do­de­lje­na, ko­ri­snik mo­že da do­bi­je spi­sak svo­jih ser­ve­ra ko­je ko­ris­ti u clo­ud in­fras­truk­tu­ri, ili sta­nje po­je­dinačnog ser­vera

Takođe, korisnici će kroz ovu mobilnu aplikaciju moći da dobiju i sve ostale opšte informacije, novosti iz sveta IT tehnologija, najnovije objave i sl.

Na prikazanim snimcima ekrana vidi se spisak servera koji se koriste u cloud infrastrukturi, kao i upozorenja da je prostor koji se koristi na diskovima premali u odnosu na potrebe.

Pročitajte i:  Gemini će uskoro ući u vaše DM 

Na ovaj način korisnik praktično ima trenutnu kontrolu nad svojim resursima, čak i bolju nego u vreme kada su oni bili smešteni u njegovoj server‑sali. Korisnik usluga može bez pozivanja bilo koga da proveri funkcionalnost svog sistema, vidi trenutno korišćene resurse, potraži statistiku za prethodni period, a u slučaju da nešto pođe kako ne treba, da dobije SMS poruku i/ili notifikaciju kroz mobilnu aplikaciju da nešto sa resursima ili servisima nije u redu. Takođe, korisniku su dostupne i informacije o svim redovnim servisiranjima koja se sprovode na cloud sistemima. Sve ovo je od velike važnosti za funkcionisanje vaših sistema koje ste postavili u cloud, a nama kao provajderu je veoma značajno da vam pružimo blagovremenu i tačnu informaciju o nivou usluge koju vam pružamo.

Aplikacija je dostupna u verzijama za Android, iPhone i Windows Phone platformu, potpuno je besplatna i mogu je koristiti svi. Više o aplikaciji, o tome kako je instalirati i koristiti, možete naći na adresi www.coming.rs/mobileapp.

 

Slobodan Malbašić

COMING Computer Engineering je kompanija koja je prva na tržištu Srbije, još 2008. godine, počela sa pružanjem cloud servisa, od infrastrukture do softvera, pokrivajući celovito poslovanje kompanija, od domen kontrolera, preko sistema za komunikaciju i kolaboraciju, do ERP, CRM i BI rešenja i B2B portala. COMING‑ovom ponudom obuhvaćeno je sve što je potrebno za poslovanje. Za sedam godina rada nije bilo zastoja, niti nedostupnosti servisa koje bi izlazile van okvira ugovora o dostupnosti (SLA).

Objavljeno u časopisu PC#233

 

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , , , , ,