Top50 Glas publike

Prenos mobilnog broja – šta treba da znate

2ey9zx2 Čime god da se bavite i šta god da iščekujete, deluje da je kod nas uvek isto – pre negoli to “nešto” zaživi, mora najpre biti najavljeno nekoliko puta, da bi se zaista i dogodilo. Tako je i sa MNP-om (Mobile Number Portability) ili prenosivošću mobilnih brojeva. Kada je rečeno da će nam ova mogućnost biti dostupna do kraja 2010, niko nije poverovao. Onda su prognoze prebačene na 1. mart, a pojedini optimisti su već bili u niskom startu. Najave su onda prebačene na maj, pa na jun, a sada, evo iščekujemo 1. jul, a oni koji su najnezadovoljniji svojim trenutnim operatorom, već su pripremili dokumenta. Za čudo, birokratija nije pokazala svoje moći u ovom slučaju, pa je potrebno samo poneti ličnu kartu i poslednji telefonski račun. Što se tiče neregistrovanih prepaid korisnika, oni će sa sobom morati da ponesu SIM karticu na uvid kao i PUK broj. Zahtev za prenos mobilnog broja se dobija na šalteru operatora. Zakon propisuje da je korisnik u obavezi da plati naknadu za uslugu prenosa broja u iznosu do 200 dinara operatoru kod kog želi da prenese broj, ali se i ovde operatori trude da budu konkurentni, pa neki od njih odlučuju da trošak preuzmu na sebe. “Napušteni” operator – davalac broja ne može zahtevati od pretplatnika bilo kakvu naknadu troškova za prenos broja. Operator primalac broja dužan je da plati naknadu u iznosu od 1000 dinara, operatoru davaocu broja, po izvršenom prenosu broja.

U nastavku teksta pogledajte zvaničan stav sva tri operatora po pitanju prenosivosti mobilnog broja.

Telekom Srbija, Telenor i Vip o MNP-u

1. Da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi, kako bi migracija korisnika prošla bez većih poteškoća?

Telekom Srbija: Nabavke neophodne opreme je završena, a trenutno se sprovode testiranja koja su u završnoj fazi i što se tice mt:s-a, ne očekujemo bilo kakve teškoće prilikom procesa prenosa brojeva.

Vip: Usluga prenošenja broja mobilnog telefona korisnicima donosi bolju i kvalitetniju ponudu i pravi je pokretač konkurencije na svim tržištima gde je u primeni. Vip mobile je u potpunosti tehnički spreman da ponudi uslugu prenosa mobilnog broja. Međuoperatorska mrežna testiranja potvrdila su da će pozivi, SMS poruke i ostale usluge ka prenetim brojevima raditi neometano. Očekujemo da će, u skladu sa RATEL-ovom najavom, ova usluga početi da se primenjuje u julu.

Pročitajte i:  Kada Piksi da znak za igru

Telenor: Kompanija Telenor sprovodi pripremne aktivnosti u skladu sa uslovima i rokovima koje je definisao RATEL u pravilniku o prenosivosti broja. Svi preduslovi neophodni za prenosivost brojeva će biti ispunjeni u zadatom roku.

2. Da li očekujete značajnije promene u strukturi svojih korisnika?

Telekom Srbija: Prema dostupnim podacima, na osnovu iskustava zemalja u okruženju, broj korisnika koji su zainteresovani za prenos broja kreće se od 2% do 10%, posmatrano u trogodišnjem periodu u odnosu na ukupan broj korisnika mobilne telefonije u nekoj zemlji. mt:s već osam godina drži vodeću poziciju prema broju korisnika i prihodima u mobilnoj telefoniji i verujemo da je to rezultat inovativne ponude i kvaliteta usluga, kao i nastojanja da se odnos prema korisnicima stalno unapređuje. Isto tako, smatramo da sam broj do sada nije bio velika prepreka za korisnika ukoliko želi da promeni operatora, naročito zbog toga što postoji opcija da se svi prijatelji i drugi kontakti na veoma jednostavan način obaveste o promeni broja telefona.

Vip: Danas korisnici u svim evropskim zemljama uživaju pogodnosti ove usluge, sa preko 60 miliona prenetih brojeva. Uspeh u implementaciji ovog servisa uglavnom zavisi od procedure definisane od strane regulatornog tela, ali prosečno se prenese 10% brojeva. Na osnovu istraživanja koja smo radili znamo da su građani Srbije veoma vezani za svoj mobilni broj. Tako će tek sa uslugom prenosa broja zainteresovani korisnici drugih operatora moći da pređu na Vip mrežu i uživaju pogodnostima naše jedinstvene ponude. Pošto je u pitanju sasvim nova usluga, teško je proceniti kakvu bi promenu ona mogla da donese u strukturi Vipovih korisnika. Možda će činjenica da mogu da zadrže broj uticati na postpejd i biznis korisnike da se lakše odluče za promenu operatora. Očekujemo da će se korisnici drugih operatora odlučiti za Vip i prijaviti se za prenos svog mobilnog broja kod nas. Naše prednosti su: odličan kvalitet mreže potvrđen od strane Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, najnovija i najbrža tehnologija prenosa podataka HSPA+, brojni roming partneri u celom svetu, najsavremeniji smart telefoni, kao i novi inovativni cenovni plan Smart prilagođen ovim uređajima koji korisnicima pruža više fleksibilnosti i mogućnosti optimizacije besplatnog sadržaja. Ovo su pogodnosti koje imaju svi Vip korisnici.

Pročitajte i:  Rezultati benčmarka mobilnih mreža u Republici Srbiji u 2022. godini

Telenor: Iskustva drugih zemalja pokazuju da mali procenat korisnika (4-5% u zemljama EU) promeni operatora godišnje usled mogućnosti prenosivosti broja kod drugog operatora, tako da ne očekujemo drastične promene na tržištu mobilne telefonije Srbije. Kompanija Telenor beleži veći broj korisnika iz kvartala u kvartal svake godine i očekujemo da će se takav rast nastaviti i u budućnosti.

3. Šta planirate da preduzmete kako biste zadržali postojeće i pridobili nove korisnike?

Telekom Srbija: Mi konstantno radimo na unapredjenju usluge i samim tim na zadovoljstvu naših korisnika. Strategija zadržavanja postojećih ili zadobijanja poverenja novih korisnika ne treba u tolikoj meri da zavisi od uvođenja nove mogućnosti za korisnike, makar to bila i prenosivost brojeva koja će svakako dovesti do zaoštravanja konkurentskih uslova na tržištu. Posmatramo to kao stalan proces, nastojeći da korisnicima pružimo sve ono što očekuju od mobilnih komunikacija, ali i da obogatimo njihovo iskustvo inovativnim rešenjima. Pažljivo pratimo svaku promenu na domaćem tržištu, kao i globalna kretanja u ovoj oblasti, usklađujući sa tim našu ponudu servisa i njihovu promociju.

Vip: Vip već 4 godine ne samo da nudi kompetitivne cene i najpovoljnije uslove mobilne komunikacije na srpskom tržištu, već gradi i poseban odnos poverenja sa postojećim korisnicima, kojih je trenutno više od 1,4 miliona. Spremni smo da u julu na sebe preuzmemo administrativne troškove vezane za proceduru promene operatora.

Telenor: Svaka promena na tržištu je novi izazov za našu kompaniju. Sa tradicijom, znanjem i međunarodnim iskustvom koje ima, kompanija Telenor zna šta je potrebno korisnicima i u skladu s tim, nastaviće da pruža inovativna rešenja i visok kvalitet usluga.

4. Koji su koraci koje korisnik mora preduzeti kako bi promenio operatora? Na kakve sve poteškoće može naići u tom procesu i koliko traje procedura?

Telekom Srbija: Nastojaćemo da korisnicima maksimalno olakšamo prenos broja. Tako će za prenos broja u mt:s mrežu, odnosno uslugu prenosa broja, korisnik morati da izdvoji svega 1 dinar (sa PDV-om), i u tu cenu je uračunato izdavanje SIM kartice. Kada korisnici žele da promene operatora, a već imaju važeći ugovor sa drugim operatorom, moraće najpre da raskinu ugovor ili da izmire preostale mesečne račune do kraja ugovorne obaveze. To se uglavnom odnosi na ugovore koje su korisnici sklopili za postpaid tarfine profile uz koje su po povoljnim uslovima kupili mobilni telefon. Inače, predviđeno je da se korisnik obrati operatoru u čiju mrežu želi da pređe i da celokupna procedura promene operatora traje 48 sati.

Pročitajte i:  Telekom Srbija i Ericsson demonstrirali 5G tehnologiju

Vip: Prema važećem Pravilniku potrebno je maksimum 2 dana da se dobije potvrda operatora davaoca broja da korisnik može da prenese svoj broj u novu mrežu. Međutim, u praksi ovaj rok može da traje i duže. Na primer, ukoliko korisnik podnese zahtev za prenos broja u ponedeljak u 15:00 časova, ovaj zahtev će biti tretiran kao da je predat u utorak, a rok od dva dana za potvrdu prenosa će početi da teče u sredu, tako da će operator davalac broja, imati vremena za odgovor sve do četvrtka u 18.00 h. Iako će procedura prenosa broja u Srbiji trajati par dana, želimo da naglasimo da za to vreme, tokom prenosa broja, korisnici neće trpeti isključenje niti bilo kakav prekid usluge.

Smatramo da je neophodno uložiti dodatni napor kako bi se odredbe Pravilnika uskladile sa poslednjom evropskom regulativom koja, između ostalog, predviđa da je neophodno korisnicima omogućiti prenos broja u roku ne dužem od jednog dana.

Verujemo da će praksa u Srbiji pokazati da, uz korišćenje najsavremenije IT opreme, sam proces verifikacije može da traje par minuta, a ne par dana, tako da će se, sva tri operatora i RATEL, u najboljem interesu korisnika, dogovoriti o primeni efikasnije procedure. To znači da bi neke odredbe Pravilnika bile poboljšane već u drugoj polovini 2011. godine.

Više o novoj usluzi prenosa mobilnog broja pročitajte u julskom izdanju časopisa connect.

Facebook komentari:
eFakture

Tagovi: , , , , ,