Primena sistema energetskog menadžmenta

Skup povodom početka primene sistema energetskog menadžmenta u Srbiji održan je 26. april 2016. godine u Privrednoj Komori Srbije.

komoraStručni skup “Početak primene sistema energetskog menadžmenta u svim sektorima potrošnje energije u Repbulici Srbiji i obaveze budućih obveznika sistema”, organizuje Privredna komora Srbije sa ciljem da se budući obveznici tog sistema blagovremeno pripreme i upoznaju sa prvom od obaveza – dostavljanjem proračuna i podataka  o ukupnoj potrošnji energije Ministarstvu rudarstva i energetike u zakonskom roku.

Predočene su obaveze obveznika sistema, kao i naredne aktivnosti na uvođenju sistema energetskog menadžmenta.

Pozdravne govorie održali su:

  • Ješa Erčić, direktor Sektora industrije i poljoprivrede Privredne komore Srbije
  • prof. dr Miloš Banjac, pomoćnik ministra rudarstva i energetike
  • Yumiko Saito, Project Formulation Advisor, JICA Balkan Office
  • dr Radivoje Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Yasuchi Kawano, projekt menadžer (JICA PT)

Pored veoma žive diskusije i mnogobrojnih pitanja, poseban utisak ostavili su brilijantan, osvežavajući i u širem kontekstu obećavajući, govor Dekana Mašinskog fakulteta, Profesora Mitrovića kao i apsolutno odsustvo učešća eUprave u On-line komunikaciji između privrede i Uprave.

Aleksandar Vukalović

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: ,