ERP 2024

Qamera iOS aplikacija – Intuicija i kontrola

Qame­ra je no­va iOS a­pli­ka­ci­ja ko­ja te­ži da pro­ces ma­nu­el­nog fo­to­gra­fi­sa­nja pri­la­go­di di­gi­tal­nom do­bu. Cilj je na­i­zgled je­dnos­ta­van, ali te­ško dos­ti­žan – da is­ku­sne fo­to­gra­fe upo­zna s mo­bil­nom fo­to­gra­fi­jom, a no­vaj­li­je sa o­sno­va­ma fo­to­gra­fi­je kroz in­te­rak­ci­ju, umes­to kroz su­vo­par­nu teoriju

PCPress.rs Image

Svedoci smo vremena kada naši uređaji gube kontrolne tastere i potpuno prelaze na upravljanje dodirom. Za mnoge, nestanak tastera i dugmića zapravo znači gubitak kontrole. Fotografija je u dobroj meri prešla na naše mobilne uređaje i izgubili smo svu kontrolu nad procesom „hvatanja“ slike. Tržište je zbog toga preplavljeno rešenjima koja omogućavaju neku intervenciju nakon samog snimanja – filteri, stikeri i slično.

Qamera je dizajnirana oko parametara koje možemo da menjamo pre nego što napravimo fotografiju, a to su: fokus, brzina zatvarača (shutter speed) i osetljivost „filma“ (ISO). Zamisao koja stoji iza koncepta aplikacije jeste da korisnik jednim potezom prsta može odmah da podesi sva tri parametra i da ima direktan uvid u odnos izabranih vrednosti.

Počnimo od odabira željene tačke fokusa. Kod Qamera aplikacije, kao i kod svake druge, fokus se bira tako što dodirnete deo scene koji želite da bude u fokusu, ali za razliku od drugih aplikacija, funkcija okidača fotografije je momenat kada prst podignete sa ekrana. Takav način fokusiranja i okidanja fotografije znatno je brži, a uz vežbu i stabilniji. Razlog je u tome što jedini mehanički pokret jeste čin puštanja prsta sa ekrana, umesto pritiskanja i puštanja ekrana (tastera okidača) kao kod svih današnjih rešenja.

Pročitajte i:  Apple uvodi AirPlay u hotelskim sobama 

PCPress.rs Image

Brzina zatvarača (shutter speed) ili ekspozicija opisuje dužinu trajanja izloženosti senzora svetlu. Što duže izložimo senzor svetlu više svetla će ući i fotografija će biti svetlija, ali manje oštra. Što kraće izložimo senzor, fotografija će biti tamnija, ali i oštrija. Brzina zatvarača se kod Qamere podešava vertikalnim prevlačenjem prsta nakon odabira tačke fokusa, ulevo za manju vrednost (kraće vreme), a udesno za veću. Momenat kada pustite prst sa ekrana biće funkcija okidača.

PCPress.rs ImageISO vrednost govori koliko je senzor osetljiv na svetlost. Veća vrednost znači da je senzor osetljiviji na svetlost, fotografija će biti svetlija, ali imaće više šuma (noise). Što je vrednost manja, manja je i osetljivost, fotografija je tamnija ali je i šum je manji. ISO se kod Qamere menja vertikalnim prevlačenjem prsta nakon odabira tačke fokusa, gore ka većim vrednostima, dole ka manjim. Nakon odabira željene vrednosti opet je okidač momenat kada pustite prst sa ekrana.

Najlepše nastupa kada se korisnik izvešti, pa vertikalna i horizontalna prevlačenja po ekranu pretvori u jedno dijagonalno prevlačenje, kada korišćenje postaje još bolje i skladnije. Korisnik vremenom pamti koji pokret pravi koji efekat u datoj sredini i gradi odnos sa fotografijom kroz intuiciju, a ne kroz vrednosti parametara.

Pročitajte i:  Apple News Plus je spreman za rad van mreže 

PCPress.rs Image

Qamera je trenutno u proof of concept fazi i može se besplatno preuzeti sa AppStore‑a. Svi koji žele da podrže dalji razvoj aplikacije mogu kupiti PRO verziju koja otključava veće preciznosti manuelne kontrole promenljivih parametara (ISO, shutter speed). PRO verzija ima i mogućnost postavljanja rešetke linija preko tražila, poznatije kao viewfinder grid. Pored dva standardna ponuđena grid‑a, korisnik može da koristi i sopstveni, bitno je samo da fajl bude u .png formatu sa transparentnošću i u 4:3 proporciji.

Facebook komentari: