BIZIT plus

Skener koji broji fotone

Siemens Healthineers predstavlja prvi CT skener na svetu zasnovan na tehnologiji brojanja fotona. Odobren je za kliničku upotrebu u SAD i Evropi, gde je instalirano preko 20 sistema. Više od osam hiljada pacijenata pregledano je pomoću nove tehnologije.

Siemens Healthineers predstavlja Naeotom Alpha, prvi CT skener na svetu zasnovan na tehnologiji brojanja fotona. Sistem je odobren za kliničku upotrebu u SAD i Evropi. Konvencionalni CT imidžing dosegao je svoje tehničke granice: poboljšanja rezolucije mogu biti tek neznatna, a smanjenja doze zračenja veoma mala. Tehnologija brojanja fotona omogućava drastičan napredak. Poboljšanja obuhvataju i povećanje rezolucije i redukciju doze zračenja čak za 45 procenata kod ultravisokih skeniranja (UHR) u poređenju sa standardnim CT detektorima sa UHR „češljastim“ filterom. Ovo ne bi bilo moguće s konvencionalnim CT detektorima. Skeniranje pomoću brojanja fotona obezbeđuje više korisnih podataka zahvaljujući činjenici da ova tehnologija direktno detektuje svaki foton X-zraka i njihov energetski nivo, a ne pretvara ih inicijalno u vidljivo svetlo kao kod konvencionalnog CT imidžinga.

Visoka rezolucija za sitne strukture

Navedeni činioci zajednički pružaju nove mogućnosti, poput skeniranja pluća pacijenata velikom brzinom i akvizicija slika visoke rezolucije sa esencijalnim spektralnim podacima, a da pacijenti pritom ne moraju da zadržavaju dah. Spektralni podaci takođe pomažu prilikom identifikacije supstanci unutar tela koje čak mogu biti uklonjene sa slike ukoliko ometaju pogled na ciljano područje. To pomaže lekarima da brzo procene probleme i omogućava brz početak terapije. Redukcijom doze zračenja redovni pregledi, poput skrininga kancera pluća pomoću CT imidžinga, mogu postati rutinski dostupni većim grupama pacijenata.
Visoka rezolucija otkriva i veoma sitne strukture, čime kliničko odlučivanje dobija dodatni nivo pouzdanosti. Tehnička složenost CT imidžinga s brojanjem fotona ne znači da će korisnicima njegova upotreba biti komplikovanija, zahvaljujući Siemens Healthineers rešenju myExam Companion.

CT skener Naeotom Alpha upisan je u Registar medicinskih sredstava Agencije za lekove i medicinska sredstva Republike Srbije

„Rad na CT-ju koji broji fotone i ovu kliničku viziju Siemens Healthineers započeo je pre više od petnaest godina. Uvek smo verovali u ogromnu kliničku prednost i neumorno smo radili na tome zajedno s našim partnerima“, izjavio je Philipp Fischer, rukovodilac kompjuterizovane tomografije u Siemens Healthineers.

Pročitajte i:  U zdravstvu nema vremena za zastoje

„Danas, prezentujući Naeotom Alpha, činimo ogroman iskorak u poboljšavanju zdravstvene nege na mnogim kliničkim poljima time što efikasno demonstriramo stvari koje je nemoguće videti konvencionalnim CT skeniranjem. A to je zahtevalo radikalno izmenjeno razmišljanje o gotovo svakom tehnološkom aspektu kompjuterizovane tomografije“, rekao je Fischer.

Izuzetan efekat na brojne kliničke oblasti

Kliničke oblasti kardiološkog imidžinga, onkologije i pulmologije imaju jedinstvene potrebe kada su medicinski snimci u pitanju. Kod kardiološkog imidžinga bitno je „uhvatiti“ srce u pokretu, a za to je neophodna brzina.

Poboljšana rezolucija i smanjenje doze zračenja predstavljaju pomak u kvalitetu slike, nemoguć kod standardnih CT skenera

Naeotom Alpha obezbeđuje brzinu zahvaljujući svom Dual Source dizajnu i pruža brojne prednosti, od spektralnih podataka i visoke rezolucije radi uklanjanja smetnji koje uzrokuju kalcifikacije. To nadalje pomaže u dijagnostičkoj proceni, a prednosti CT imidžinga postaće dostupne brojnim pacijentima, čak i onima s velikim stepenom kalcifikacija.

Izvrsna preciznost sistema Naeotom Alpha pruža brojne prednosti i u onkologiji, u kojoj je najvažniji činilac pouzdana i dosledna procena napretka bolesti. Kliničke slike stoga moraju biti uverljive i dosledne u što većoj meri kako bi se donele ispravne odluke.

PCPress.rs Image

U pulmologiji slike moraju da pruže sve značajne odgovore uz što manji broj skeniranja kako se terapija ne bi odlagala i kako bi se izbegle moguće ozbiljne posledice po pacijente. Naeotom Alpha svojim karakteristikama ispunjava ove zahteve, a često ih i prevazilazi. Njegove kliničke slike poseduju više podataka nego ikada ranije za preciznu dijagnozu, praćenje i terapiju.

Pročitajte i:  Softver za predviđanje bolesti 

Razvoj vodeće uloge CT imidžinga u kliničkom prosuđivanju

Posledice ove inovacije Siemens Healthineers-a dalekosežne su po pacijente i po lekare, i mogu suštinski izmeniti način na koji pristupamo CT imidžingu: dodaje kliničku vrednost za brzu i pouzdanu lekarsku dijagnozu time što poboljšava kvalitet slike, što potencijalno umanjuje neizvesnost lekarima i pacijentima. Nova tehnologija pomaže gotovo u svakoj kliničkoj oblasti, pogotovu kada treba proceniti sitne strukture.
Ocene korisnika s testiranja pravih sistema potvrđuju ovu ambiciju: „Radili smo sa CT sistemom Naeotom Alpha od aprila 2021. i veoma smo impresionirani početnim rezultatima: u onkologiji možemo preciznije odrediti s kojim tipom tumora se suočavamo, i time ga tretirati na usmereniji i efikasniji način. Poput vela koji se sada podiže. Nova tehnologija predstavlja radikalno poboljšanje u odnosu na raniji imidžing. Ona će iznova definisati naše kliničko prosuđivanje od prvog skeniranja“, izjavio je prof. dr Thomas Kröncke, načelnik odseka za dijagnostičku i interventnu radiologiju Univerzitetske bolnice u Augzburgu.

Naeotom Alpha ističe se u svim tehničkim parametrima vezanim za kvalitet slike

Tokom istraživanja CT imidžinga s brojanjem fotona koje traje više od 15 godina, Siemens Healthineers podneo je više od 500 patentnih zahteva vezanih za ovu tehnologiju i blisko je sarađivao s kliničkim partnerima kako bi testirali i potvrdili klinička svojstva i moguću upotrebu. Ispitano je i unapređeno šest prototipa tokom istraživanja. Siemens Healthineers prezentovao je 2021. prvi CT skener na svetu s novom tehnologijom, spreman za kliničku upotrebu. Instalirano je već više od dvadeset sistema i upotrebljavaju se u kliničkoj praksi. Preko 8000 pacijenata skenirano je do sada. Sa brzinom rotacije od 250 milisekundi i dve rendgenske cevi i dva detektora (Dual Source), Naeotom Alpha ne samo da je prvi CT aparat koji broji fotone na tržištu već je i izrazito moćan, brz i precizan CT skener.

Pročitajte i:  Roche za zdraviji život

Izjave korisnika Siemens Health­­­ineers date u ovom članku zasnivaju se na rezultatima postignutim u jedinstvenom okruženju kod korisnika. Pošto ne postoji „tipična“ bolnica ili laboratorija, a postoji puno varijabli (npr. veličina bolnice, priroda uzoraka, priroda slučajeva, nivo primene IT-ja i/ili automatizacije), drugim korisnicima ne mogu se garantovati istovetni rezultati.

Facebook komentari: