TrendMicro

SRC – pouzdan partner već 15 godina

Mnogo toga je važno u funkcionisanju poslovnog sistema, nema potrebe ni nabrajati, te mnogo toga mora da se „poklopi“, ali ako treba istaći šta je to što je najvažnije, što obezbeđuje kontinuitet, trajanje, kvalitet i prepoznatljivost, mi u SRC‑u nemamo dilemu – treba pratiti ritam srca i raditi srcem.

PCPress.rs ImageIskren odnos ka poslu, sa kolegama, klijentima, poslovnim partnerima, motiviše, podstiče i otvara vidike za nove i bolje perspektive, stvara ambijent u kom svaki pojedinac radi sa zadovljstvom, radi najbolje što može, radeći za tim, radi i za sebe. To su vrednosti koje razvijamo već od prvog dana i zahvaljujući njima petnaest godina stalno napredujemo. To i nije naročito dug period, čak ni u softverskoj industriji, ali ipak jeste vredno pažnje to što smo u tih 15 godina pokazali istrajnost i kontinuiran rast. Bilo je, naravno, i teških dana, i burnih godina, ali smo ponosni što, ne samo da egzistencija nikada nije bila dovedena u pitanje, već i što smo i u takvim vremenima gradili svoj imidž i polako i nenametljivo postali prepoznatljiv i respektabilan činilac na tržištu.

Rasli smo zajedno sa našim projektima i konstantno podizali kvalitet svojih usluga, rešenja i proizvoda. Naši proizvodi i rešenja postali su nezamenljiv alat u svakodnevnom radu klijenata u svim sektorima – od organa državne uprave, preko velikih privrednih sistema, pa do bankarskog sektora. Rad u ovako ozbiljnim sistemima ne bi bio moguć da i mi naše procese rada nismo doveli na odgovarajući nivo i stekli sertifikate ISO9001, ISO27001, ISO20000 i ISO22301, čemu je svoj doprinos dao svaki zaposleni, a što je rezultiralo nivoom standarda kvaliteta i informacione sigurnosti, kakav ovako respektabilni klijenti očekuju. Svoj doprinos je dao svaki zaposleni pre svega željom za svojim ličnim usavršavanjem i napretkom, ali i željom da svoju radnu sredinu učini što kvalitetnijom i efikasnijom.

Danas čvrsto stojimo na temeljima koje smo pažljivo i strpljivo gradili. Trudimo se da svojim rešenjima i svojim odnosom pomognemo klijentima u optimizaciji njihovih poslovnih procesa. Smatramo da svaki poslovni subjekat, bilo da se radi o velikom poslovnom sistemu ili o preduzetniku, ima prostora da savremenim informacionim tehnologijama optimizuje svoje poslovne aktivnosti. Istražujemo taj prostor i nudimo odgovarajuća rešenja. Svaki dan učimo, usavršavamo se, uspostavljamo nova partnerstva i negujemo stara. Preporuke naših klijenata, njihovo zadovoljstvo načinom na koji njihov posao činimo lakšim i efikasnijim, donose nam najveću satisfakciju i motivaciju.

U svetu koji se stalno menja, brže nego ikad, nema opstanka ako se, prateći trendove, i sami ne menjamo. Ali mi nikada nećemo prestati da pratimo i ritam našeg srca, jer čvrsto verujemo da ćemo samo tako obezbediti i ono nešto više od opstanka – zadovoljstvo postojanja i trajanja.

PCPress.rs Image

SRC kroz vreme

– SRC d.o.o. Beograd je osnovan u novembru 2003. godine, kao članica SRC Grupe koja posluje od 1987. godine. U to vreme, SRC Grupa je vodeća IT kompanija u Sloveniji, sa preko 500 zaposlenih.
– Kao sistem integrator, SRC Grupa je imala viziju da sve članice u regiji slede matičnu kompaniju po pitanju portfolija, što obuhvata širok spektar informatičkih proizvoda i usluga.
Prvi klijent bio je Narodna banka Srbije i projekat implementacija DMS rešenja 2004. godine.
– Vrednim i kontinuiranim radom od 2005. do 2007. godine nizali su se projekti i sticali novi klijenti. Većina njih su i danas klijenti kompanije SRC: UniCredit banka, PIO Fond Republike Srbije, S‑Leasing…
– 2007. godinu, dominantno je obeležio eBudgeting (BPMIS) projekat u Ministarstvu finansija Srbije i partnerstvo sa HP‑om. Taj projekat je označio ulazak u sferu rešenja iz oblasti planiranja i upravljanja budžetom, nakon čega su sledili projekti u MF Moldavije, BiH na svim novima vlasti i Visokom savetu sudstva u Srbiji.
– U godinama koje su usledile SRC Beograd se profiliše i sve više fokusira na implementaciju rešenja iz oblasti DMS i BPMIS, koja tada postaju nosioci poslovanja.
– 2009. i 2010. godina donose nove velike DMS projekte u oblasti državne uprave i bankarstva, gde po obimu posebno mesto zauzimaju Banca Intesa AD Beograd i Vlada Crne Gore. To su projekti sa impozantnim brojkama kada je reč o broju korisnika i količini dokumentacije.
– Iskustva u Banci Intesa i UniCredit banci bila su uvod u niz novih projekata u bankama, koji je usledio od 2012. godine do danas: NLB banka AD Beograd, Opportunity banka AD Novi Sad, Hypo – – Grupa (danas Addiko), AIK banka AD Beograd, NLB banka AD Podgorica…
– Projekti u bankama donose nova iskustva u sferi digitalizacije poslovnih procesa, i iz segmenta DMS rešenja uvode nas u segment specijalizovanih front‑end rešenja za banke, najavljujući novi pravac u poslovanju kompanije. Neke od tih aplikacija koje su implementirane u bankama su: Rešenja za kompletnu digitalizaciju različitih kreditnih procesa fizičkih i pravnih lica, Rešenja za vođenje tekućih računa, Centralizacija platnog prometa, Katalog proizvoda, Skoring alati…
– Od 2014. godine stiže sve više novih zahteva i iz velikih privrednih sistema i implementacijom DMS rešenja u gigantima srpske privrede (NIS AD Novi Sad, MK Group, Metalac AD Gornji Milanovac, Alfa‑Plam AD Vranje, Lion Group…), realizuje se još jedan zacrtani cilj da se pored državne uprave i bankarskog sektora uspostavlja i treći stub poslovanja u sektoru privrede.
– Danas je SRC DOO Beograd pouzdan partner svojim klijentima i stalno radimo na sticanju novih. Početak 2018. godine obeležio je početak projekta u najvećem privatnom zdravstvenom sistemu u Srbiji – Medi Group, što predstavlja novo iskustvo i izazov kojem sa velikim entuzijazmom idemo u susret.

www.src.rs

(Objavljeno u PC#252)

Facebook komentari:
SBB

Tagovi: , , , ,