Kuda ide Excel korisnički interfejs?

Excel korisnički interfejs menjao se kroz vreme a možda najveća promena je nastala sa verzijom 2007, uvođenjem ribona. Od tada su funkcionalnosti grupisane prema srodnosti, u trakama alata- ribonima, najčešće korišćene opcije su postale deo Home ribona, a klikom na File korisnik bi ušao u Background View u okviru koga ima mogućnost za podešavanje i manipulisanje dokumentima. Korisnički interfejs se i dalje menja, u kom pravcu ide?

Pročitajte